KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. január)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 januárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BARISKA István – SZÖVÉNYI Zsolt: Szőlőjövés : nemzeti érték - Kőszeg könyve és ünnepe. - Kőszeg : Önkormányzat ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 255 p.
 • BEBES Árpád: Műhelyélmények : körmendi iparos emlékek. - Körmend : [Önkormányzat], 2022. - 159, [1] p.
 • BENKŐ Sándor: Üzemen kívül : válogatás negyven év képeiből. - Sárvár [!Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 205, [2] p.
 • Ellenforradalomból népfelkelés : dokumentumok Pozsgay Imre irathagyatékából / szerk. Jónás Róbert. - Budapest ; [Lakitelek] : Retörki, 2022. - 274 p. - (Retörki források ; 1.)
 • CSUNDERLIK Péter: A Galilei Kör története. - [Budapest] : Napvilág, 2022. - 448 p.
 • HORVÁTH József – MOLNÁR László: Kunc Adolf (1841-1905) csornai premontrei prépost élete és működése. - Hegyhátsál : Önkormányzat, 2022. - 192 p.
 • HORVÁTHNÉ KUPI Ildikó: Heckenast János. - Szombathely : Berzsenyi D. Kvt., 2022. - 72 p. - (Vasi életrajzi bibliográfiák ; 43.)
 • KANYÓ András: Horthy és a magyar tragédia. - Budapest : Népszabadság Kv., 2008. - 523 p.
 • Kényszerpályák és külön utak : hírszerzés, diplomácia és a magyar-jugoszláv kapcsolatok, 1945-1956. - Budapest ; [Lakitelek] : Retörki, 2022. - 221 p. - (Retörki könyvek ; 48.)
 • KRAUS, Karl: Geheimkurier, Freischärler, Feuerwehrmann : das Leben des Grafen Thomas Erdődy 1886 bis 1931. - Mattersburg : Amt Burgenländischen Landesregierung, 2022. - 296 p. - (Burgenländische Forschungen ; 114.)
 • LUKACS, John: Az Egyesült Államok 20. századi története. - Budapest : Gondolat, 1988. - 488 p.
 • MÁRFI Gyula: Jegyzetek az iszlámról keresztény szemmel. - Veszprém : [Márfi Gy.], 2021. - 61, [3] p.
 • Naptár : a szlovéniai magyarok évkönyve. - 2023. – Lendva : M. Nemzetiségi Tájékozt. Int. : M. Nemzetiségi Művel. Int., 2022. - 131, [1] p.
 • ...Nyitott múzeum... : együttműködés, részvétel, társadalmi múzeum : kézikönyv / [szerk. Frazon Zsófia] ; [közread. a] Néprajzi Múzeum. - Budapest : Néprajzi Múz., 2018. - 599 p.
 • Országgyűlési képviselők / [összeáll. Mucsi Tamás et al.]. - 2022. – Budapest : Nemzeti Választási Iroda, 2022. - 254 p. - (Választási füzetek ; 217.)
 • A rendszerváltás mérfödkövei : források / szerk. Házi Balázs, Juhász Pintér Pál, Marschal Adrienn. - Budapest ; [Lakitelek] : Retörki, 2022. - 582 p. ; 24 cm. - (Retörki források ; 2.)
 • RÉVÉSZ Sándor: Dobi István : az elfeledett államfő : egy nincstelen parasztfiú útja a hatalomba. - Budapest : Európa, 2020. - 477, [2] p.
 • A szentgotthárdi barokk templom kincsei / [szerk. Horváth Zsuzsanna]. - Szentgotthárd : Nagyboldogasszony Plébánia, 2022. - 117 p.
 • TÓTHÁRPÁD Ferenc: Színre visszük a nyarat! : a Kőszegi Várszínház négy évtizede, 1982-2022. - Kőszeg : Jurisics-vár Művel. Közp. és Várszínház, 2022. - 399, [1] p.
 • VÖRÖS Ottó: Szülőföld, nyelv, tudomány : nyelvészeti tanulmányok. - Szombathely : Savaria University Press, 2022. - 290 p. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai ; 3.)
 

Szombathely, 2023. január 30.