KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. február)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 februárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • A II. világháború magyar légoltalmának iratanyaga a Polgári Védelmi Archívumban / [szerk. Kókay György]. - [Budapest] : BM PVOP, 1996. - 318 p. + 9 mell. - (BM Polgári Védelmi Archívum kiadványsorozata ; 1.)
 • ÁCS Zoltán – Baumgartner, Gerhard: border(hi)stories, 1914-2022 : 100 év határtörténete(i). - [Szombathely] : Vas M. Önkormányzati Hiv., [2022]. - 133 p.
 • Barokk freskófestészet Magyarországon. 3., Győr-Moson-Sopron és Vas megye / [... szerzői Bognár Zsófia et al.]. – Budapest : MMA K.,  2022. - 634, [1] p.
 • Egy modern konzervatív rabbi : emlékkönyv Bernstein Béla rabbivá avatásának 130. évfordulója alkalmával / [szerk. Balázs Edit]. - Budapest : OR-ZSE, 2022. - 168 p.
 • EŐRY SZABÓ Ferenc: Móricz János. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2023. - 24 p. - (Testis temporis ; 36.)
 • FEISZT György: Hollós évszázadai : Egyházas- és Hidashollós története. - Egyházashollós : Önkormányzat, 2022. - 29, [1] p.
 • HAJBA Renáta: Regionális nyelvhasználat Szombathelyen / Hajba Renáta. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 173, [22] p. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai ; 1.)
 • Kárpótlásra vonatkozó források a magyar levéltárakban / [szerk. Müller Veronika]. - Budapest : UMKL, 1992. - 103 p. - (Levéltári módszertani füzetek ; 14.)
 • Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése : Piliscsaba, 2004. október 26-28. / szerk. Takács Edit. - Budapest : MLE, 2006. - 208 p.
 • Magyarország forint fizetőeszközei. 1-2. / [kiad. a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Főosztálya]. - Budapest : MNB Emisszós Főoszt., [1994]. - 2 db ([46],  [58] p.
 • Maul-Link Dóra: Tolna vármegye községei 1828-ban. 2022. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2022. – 176 p. - (Tolna megye történetének forrásai)
 • MIKLÓS Tamás: A második világháború harceseményei Esztergom térségében 1944-45-ben és a város háborús embervesztesége. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2022. - 179 p. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei ; 29.)
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2001/2002. tanév / [szerk. Kramli Imréné et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2002. - 68, [3] p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2002/2003. tanév / [szerk. Bencsikné Boros Rózsa et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2003. - 81, [2] p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2007/2008. tanév / [szerk. Dankovics Éva et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2008. - 75 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2009/2010. tanév / [szerk. Császár Tamásné et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2010. - 78 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2011/2012. tanév / [szerk. Auer Miklósné et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2012. - 71 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2017/2018. tanév / [szerk. Fazekasné Mittli Piroska et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2018. - 76 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2018/2019. tanév / [szerk. Fazekasné Mittli Piroska et al.]. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2019. - 77 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2020/2021. tanév / [szerk. Fazekasné Mittli Piroska et al.]. – 29.évf. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2021. - 80 p.
 • Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola évkönyve : 2021/2022. tanév / [szerk. Fazekasné Mittli Piroska et al.]. - 30. évf. - Körmend : Olcsai-Kiss Zoltán Ált. Isk., 2022. - 82 p.
 • RÁCZ György: A jáki apátság és kegyurai a középkorban. - Budapest : Magyar Nemzeti Levéltár, 2022. - 182 p. - (Doktori disszertációk a Magyar Nemzeti Levéltárból ; 1.)
 • Siófok : XX. századi történetek / [szerk. Bognár Zoltán]. - Siófok : Magánkiadás, 2022. - 698 p.
 • Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok Dominkovits Péter 60. születésnapjára / [szerk. Fiziker Róber, Kelemen Dávid]. – Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2022. - 683 p.
 • Szempontok a közlevéltárak gazdasági szervekkel kapcsolatos gyűjtőterületi munkájának végzéséhez : módszertani segédanyag / összeáll. Körösmezei András és Sipos Antalné. - Budapest : MOL, 2001. - 37, [52] p. - (Levéltári módszertani és oktatási füzetek ; 8.)
 • TÓTH Péter: Nyelvjárási és tudománytörténeti tanulmányok. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 198 p. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai ; 2.)
 • Vas megye bemutatkozik : Reklámújság különkiadás, 1978. november / [főszerk. Farkas István]. - Budapest : Lapk. Váll., 1978. – 64 p.
 • VÖRÖS Ferenc: Név- és nyelvhasználat a magyar nyelvterület peremvidékén. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2022. - 336 p. - (Az ELTE Szombathelyi Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai ; 4.)
 

Szombathely, 2023. február 28.