KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. augusztus)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 augusztusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BAJZIK Zsolt - MAYER László - MELEGA Miklós: Szombathely mindenképpen : műkedvelő- és amatőrfényképészek Szombathelyen a 19-20. században. – 2. kiad. - Szombathely : MNL Vas Várm. Lvt. : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2023. - 253, [2] p.
 • BELLA Árpád: Határeset : egy határőrtiszt életútja két világrendszer határán / szerk. Bandi István. - Budapest : RETÖRKI, 2023. - 277 p. - (Retörki források ; 4.)   
 • Cicelle - Aranyháromszög : Rábatöttös - Rum - Zsennye / [szerk. Zágorhidi Czigány Balázs]. - Rábatöttös : Önkormányzat, 2023. - 23 p.
 • Civis, scriptor, historicus : tanulmányok a hetvenöt éves Sebestyén-Spielmann Mihály tiszteletére / [szerk. Bányai Réka, László Lóránt, Simon Zsolt]. - Marosvásárhely : Studium, 2022. - 573 p.
 • Csörötnek anno : múltidézés a jelenben a jövő számára, 2022 / [szerk. Csörötneki Értéktár Bizottság] ; [kiad. Csörötnek Község Önkormányzata]. - Csörötnek : Önkormányzat, 2022. - 71 p.
 • Hatalmi grémium : a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (1989. február 3.-1989. június 9.) / szerk. Riba András László [et al.]. - Budapest : Retörki, 2023. - 642 p. - (Retörki források ; 5.)
 • Két patak - két falu : képek Gencsapáti történetéből / [szerk. Kóta Péter]. - [Szombathely] : Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyes., 2022. - 336 p.
 • KISS Sándor, M.: Szembesülés : válogatott írások, 1974-2023. - Budapest : Retörki, 2023. - 714 p. - (Retörki könyvek ; 49.)
 • KOVÁCS József: Izik, dürmelik, keresztény képírás : a tudós pap szellemi hagyatéka nemzetünk értéke. - [Budapest] : Fortissimi (Legbátrabbak) Alapítvány ; Kercaszomor : Önkormányzat, 2023. - 301, [2] p. - (Kercaszomor értéktára ; 4.)
 • Kronika sombotelskih Slovencev, 1998-2023 = A szombathelyi szlovének krónikája, 1998-2023 / [sest. Marija Kozar-Mukič, Dušan Mukič]. - Szombathely : Slovenska samouprava, 2023. - 64 p.     
 • "...nekem Franciaország... a sorsom és végzetem" : Adorján Andor élete és munkássága : válogatott levelek / a leveleket összegyűjt., sajtó alá rend, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Tüskés Anna. – Budapest : ELKH BTK ITI, 2023. - 344 p.
 • OPPITZ, Florian: Christliche Lebenswelten in den Donauprovinzen der pannonischen Diözese vom 3. bis zum 7. Jahrhundert. - Mattersburg : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2023. - 126 p. - (Burgenländische Forschungen ; 115.)
 • Szó szerint : szemelvények a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága üléseinek jegyzőkönyveiből, 1986-1989 / szerk. Riba András László [et. al.]. - Budapest : Retörki, 2023. - 311 p. - (Retörki források ; 6.)
 • Szombathely - Kaufbeuren : Städtepartnerschaft, 1992-2022 : testvérvárosi kapcsolat, 1992-2022 / [texte ... Alexander Fichtl]. - Kaufbeuren : Verein zur Pflage Städtepartnerschaften der Kaufbeuren, [2023]. - 27 p.
 • TILCSIK György: Batthyány megyéje a reformkorban és a forradalomban. – Budapest : Line Design, 2023. - 308 p. - ('48-as könyvtár)
 • VÖLGYES Ferenc: Harasztifalu története II. - [Harasztifalu] : Bálint Csaba, [2022]. - 160 p. - (Völgyes Ferenc munkái)    
 

Szombathely, 2023. augusztus 30.