KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. április)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 áprilisában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Attila's Europe? : structural transformation and strategies of success in the European Hun period : extended, annotated proceedings of the international conference organised by the Hungarian National Museum and the Eötvös Loránd University, Budapest, June 6-8, 2019 / ed. by Zsófia Rácz and Gergely Szenthe. - Budapest : MNM : Univ. Budapestinensis de R. Eötvös nominata, 2021. - 579 p.
 • DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: A múzeumkerti Arany János-szobor : az Arany Szoborbizottság iratainak közlésével. - Budapest : MNM, 2022. - 487 p. - (Bibliotheca humanitatis historica a Museo Nationali Hungarico digesta ; 20.)
 • GÉRA Eleonóra Erzsébet: A polgárváros rendje : társadalom, tér, nyilvánosság Budán, 1686-1741. - Budapest : Bárczy István Alapítvány : BFL : ELTE BTK, 2022. - 335, [1] p. - (Várostörténeti tanulmányok ; 18.)
 • GÖMÖRI György: Magyar vándorok Angliában, 1572-1750. – Szombathely : Savaria Univ. Press, 2023. - 182 p.
 • Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? : egyházi levéltárosok, egyházi levéltárak 2003-ban / szerk. Lakatos Andor. - Kalocsa : MELTE, 2003. - 128 p. - (A Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének kiadványai ; 4.)         
 • Magyar EXPO sikerek, 1851-2021 : kiállítási katalógus kiállításvezető  / szerk. Gál Vilmos. - Budapest : MNM, 2022. - 284, [3] p.
 • Magyar EXPO sikerek, 1851-2021 : kiállításvezető / [... összeáll. Gál Vilmos és Mészáros Balázs]. - Budapest : MNM, 2022. - 57, [3] p.
 • NAGY Sándor: "Vadházasság" Pesten - válás Budán : egy budai orvos mozaikcsaládjának története a 19-20. században. - Budapest : BFL : ELKH BTK TTI, 2023. - 390 p. + mell. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Magyar családtörténetek: tanulmányok ; 8.).(Várostörténeti tanulmányok ; 17.)
 • REVICZKY Ádám: Vesztes háborúk, megnyert csaták : emlékezés Reviczky Imre ezredesre. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2023. - 558, [1] p.
 • RÓZSÁS János: Ködbevesző múlt : válogatott írások. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2017. - 390 p.
 • SIMON Katalin: Bor mindenkor! : szőlőművelés, borkultúra a fővárosban a 17. század végétől napjainkig. - Budapest : BFL, 2022. - 166 p.
 • The Renaissance studiolo in Europe / ed. by Sabine Frommel, Mária Prokopp, Zsuzsanna Wierdl. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2022. - 421 p.
 

Szombathely, 2023. április 27.