KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. november)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 novemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BALLÓ László: Neves házak : szombathelyi etűdök. - Szombathely [!Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 383 p.
 • BALLÓ László: Neves utczák : barangolás térben és időben. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 359 p. - (Cég-história)
 • BAUER, Christa: Höfe mit Geschichte : eine Dokumentation über die Geschichte der Hausnamenbestehender und abgekommener Höfe um Gaming. - Gaming : C. Bauer, 1994. - 162 p.
 • Familien Lexikon. Bd. 1-5. - Chur : Isis Verlag, cop. 1992. - 5 db (VIII, 1572 p.)
 • Fehér gyász : erdész- és vadásszorsok a történelmi Magyarország alkonyán / [...vál., összeáll. és szerk. Kertész Sándor főszerk.]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 559 p.
 • FÜZESNÉ HUDÁK Julianna: Élő örökség : a Kner Nyomdaipari Múzeum negyedszázados története. - Gyoma : Kner Ny., 1995. - 48 p. - (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei ; 27.)
 • GAÁL Endre – OLTVAI Ferenc – SZABÓ Ferenc: 1473 - 1801 - 1973. - Szeged : Szegedi Ny., 1973. - 117, [1] p.
 • Györgyi Kálmán ünnepi kötet / [szerk. Gellér Balázs]. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. - 639 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliotheca iuridica. Libri amicorum ; 11.)
 • HORVÁTH László: A Nádasd nemzetség ősi birtokai : történelmi riport. - Budapest : Szerző, 2022. - 126 p.
 • Királyok és szentek : az Árpádok kora / [szerk. Horváth Ciprián et al.]. - Budapest : Magyarságkutató Intézet ; Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2022. - 350 p. - (A Magyarságkutató Intézet kiadványai ; 47.)      
 • Királyok és szentek : az Árpádok kora : 2022. március 18. - június 15. : Szent István Király Múzeum Székesfehérvér : [kiállítás kísérő kiadvány] / [szerk. Belényesy Károly]. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2022. - 53, [2] p.
 • KISS Lajos: Az igazságügyi kézírásszakértői vizsgálat alapjai. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1977. - 442 p., 36 t.
 • KOSZISZ 15 : a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet jubileumi évkönyve, 2007-2022 / [szerk. Keppel Dániel]. - Budapest : KOSZISZ, 2022. - 80 p.
 • Kőszeg értékei / [... szerk. Révész József]. - 2021. - Kőszeg : Önkormányzat, 2022. - 108 p.
 • LAJOS Ferencné Pere Hedvig Anna: A szombathelyi KISZÖV Béke Kórustól a Szent Márton Városi Kórusig : 60 év : jubileumi kiadvány, 1959-2019. - [Szombathely] : Szombathely Város Szent Márton Kórusegyesülete, 2022. - 186, [1] p.
 • Magyarország közigazgatási helységnévtára 1947. évre. - 17. kiad. (1947). - Budapest : [s.l.], 1947. - 115 p.
 • MARES Valéria: Diósgyőri vízjelek, 1782-1982. - Budapest : PNYME, 1982. - 20 fol., [42] t.fol. - (Papíripari Hagyományok Védelmét Szervező Bizottság ... közleménye ; 9.)
 • MARES Valéria: A korabeli papírkészítés ábrái a francia Enciklopédiában. - Budapest : PNYME, 1983. - 54 p. - (Papíripari Hagyományok Védelmét Szervező Bizottság ... közleménye ; 13.)
 • Megyehíd : híd a múlt és a jövő között / [fotó Szabó Gilbert]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 17, [78] p.
 • Mi megvédjük a koronát, a korona megvéd minket : fejezetek a Magyar Királyi Koronaőrség történetéből / [gyűjt. és szerk. Nagy László István]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Budapest] : Magyarságkutató Int., 2022. - 287 p.
 • NÉMETH János: Kőszeg tollal és ecsettel : Németh János kőszegi festőművész képeivel / [...szerk. Gy. Lovassy Klára, Giczy József]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. - 142 p.
 • A Nyomdaipari Egyesülés és tagvállalatainak tevékenysége / [szerk. Kiss Károly]. - Budapest : Nyomdaip. Egyesülés, 1987. - 164, [1] p.
 • PINTÉR György: Hősök a ködből. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2022. – 198 p.
 • Pregled zgodovine Prekmurja : preteklost Prekmurja od prazgodovine do konca 20. stoletja / uredil Andrej Hozjan. - Murska Sobota : Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), 2021. - 363 p.
 • SCHULZ Péter - ENDRÉDY Ildikó : Angol - magyar nyomdaipari értelmező szótár. - Budapest : Mérnök és Nyomdász Kft., 2005. - 159 p.
 • SLACHTA Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába. - Budapest : Testvérszöv., [1928]. - 57, [4] p.
 • SZALAI Béla: Ad jobbat az Isten : a magyar történelem kortárs metszeteken, 1604-1660. - Budapest : MTA KIK, 2022. - 185 p.
 • SZÉLESI Jánosné Mezőfi Ágnes: Történet apámról és rólam, 1956 Sárvár. - Sárvár : Szerző, 2016. - 71 p.
 • SZÍJ Rezső: Misztótfalusi Kis Miklós. - Budapest : Turul, 1943. - 166 p., [4] t.
 • Szilády Károly emlékkönyv / [szerk. ... Tóth Sándor]. - Kecskemét : Petőfi Ny., 1982. - 245, [1] p. - (A Petőfi Nyomda kiadványai ; 2.)
 • TÓTH Ferenc: Souvenir Français : magyarok és franciák Szent Márton földjén : tanulmányok. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2022. - 201, [1] p., [16] t.
 • Tudományt művelni és tanítani : tanulmányok, 2021-2022 / [szerk. Horváthné Molnár Katalin, Fűzfa Balázs]. - Szombathely : Savaria University Press, 2022. – 274 p. - (Határsávok)
 • Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu : (1715-1790) / [zbrala, uredila, spremno študijo in opombe napisala] Matjaž Grahornik, Tina Košak. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2022. - 152 p. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; 49.)
 • ZOLTVÁNY Irén Lajos: Guzmics Izidor életrajza. - Budapest : Franklin Ny., 1884. - 400 p.
 

Szombathely, 2022. november 30.