KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. január)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 januárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • ÁBRAHÁM Ferenc – BALOGH Péter – VINCZE Tibor Csaba : 25 : Vas Megyei Építész Kamara, 1996-202. - [Szombathely] : Vas M. Építész Kamara, 2021. - 139 p.
 • ADAMCZYK, Arkadiusz - CEBULA, Paweł - Molnár Imre: A mi jelünk a kereszt : Isten szolgája Esterházy János élete és vértanúsága. - Alsóbodok : Esterházy J. Zarándokközp. ; Budapest : Rákóczi Szövets., 2020. - 50, [2] p.
 • BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd : a nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából. - 2. kiad. - Budapest : Szt. István Társ., 1976. - 403, [1] p.
 • BEDÉCS Gyula: Első világháborús magyar katonatemetők : az Isonzó Baráti Kör története és a "guruló továbbképzések". - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 83 p.
 • BOKÁNYI Péter – GARAS Kálmán: "...végtére hazatérek..." : Vas megye irodalmi emlékei. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 96, [3] p.
 • BRETTL, Herbert – FERTL, Evelyn – LEONHARDT, Ute: Hundert : Fotografien aus der Sammlung des Burgenländischen Landesarchivs. - Eisenstadt : Amt Burgenländischen Landesregierung, 2021. - 223 p. - (Burgenländische Forschungen. Sonderband ; 30.)
 • CSÓKA J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténete, különös tekintettel Magyarországra. 1-2. köt. - Budapest : Ecclesia, [1970]. - 2 db (973 p., 8 t.)
 • GÁLIG Zoltán: Művészek, stílusok, események, jelenségek : karakterek A-tól Z-ig. - Szombathely : Szombathelyi Képtár : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., 2020. - 235 p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai)
 • HAJSZAN, Robert: Gradišćanski hrvati na bivšoj Batthyányevoj gospošćini Novi Grad = Burgenländische Kroaten auf dem Gebiet der ehemaligen Batthyány Grundherrschaft Güssing. - Wien : Literas-Verl., 1986. - 63, [1] p.
 • Kassák Lajos : a Szombathelyi Képtár gyűjteménye : the collection of the Szombathely Gallery / [a kiállítást rend. és a katalógust szerk. Gálig Zoltán]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., [2018]. - 96 p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai)
 • A kísérleti textil : a Velemi Alkotóműhely szerepe az autonóm textil kibontakozásában : Zsennye, valamint a Kecskeméti Textilművészeti Alkotóműhely hatása a biennálékra és triennálékra : konferencia : Szombathelyi Képtár, 2015. szeptember 29. / [... szerk. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2017]. - 88 p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai)
 • KOZMA Ferenc: Historia domus : a Rábakethelyi Plébánia története, 1945-1956. - Szentgotthárd : Önkorm., 2021. - 80 p.
 • Kőszegi polgárok / szerk. Mátay Mónika. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2021. - 264 p. - (Beszélő városok sorozat)
 • A magyar gobelin 100 éve : Ferenczy Noémitől napjainkig : Szombathelyi Képtár, 2015. február 20 - április 19. / [a katalógust szerk. és a kiállítást rend. Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz. : Szombathelyi Képtár, [2015]. - 116 p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai)
 • "...merő álom" : történetek a Soltis Lajos Színház 40 évéből / [szerk. Sirató Ildikó]. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 2021. - 169 p.
 • NEMES Vazul: A magyar Mária-Cell kegyhelyének ismertetése. - Celldömölk : Dömölki Apátság, 1948. - 72 p.
 • PINTÉR György: Múzeumi históriák. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2021. - 32 p. - (Testis temporis ; 35.)
 • PREJCZER Paula: Salamon Nándor. - Szombathely : Berzsenyi M. Kvt., 2021. – 208 p. - (Vasi életrajzi bibliográfiák ; 42.)
 • A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium évkönyve, 2020/2021 : vivat, crescat, floreat! / [szerk. Véghné Busics Hilda, Hancz Gábor Tamás]. - Szombathely : Premontrei Rendi Szt Norbert Gimn., 2021. - 303 p.
 • RADÓ Polikárp: Az egyházi év. - Budapest : Szent István Társ., 1957. - 227 p.
 • Savaria : a Vas megyei múzeumok értesítője / [kötetszerk. Vig Károly]. - 42 (2020). - Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, [2021]. – 218 p.
 • Schmidt Mária – Tállai Gábor: Új világ született : történelemfüzet a trianoni békediktátumról. - [Budapest] : Közép- és Kelet-európai Tört. és Társ. Kutatásáért Közalapítvány, 2020. - 65 p.
 • A Szombathelyi Egyházmegye név- és címtára. - 2008. - [Szombathely] : Szombathelyi Egyházmegye, 2008. - 75 p.
 • A Szombathelyi Egyházmegye név- és címtára / [főszerk. Déri Péter]. - 2009. - Szombathely : Martinus K., 2009. - 72 p.
 • A Szombathelyi Egyházmegye név- és címtára / [szerk. a Püspöki Hivatal munkatársai]. - 2016. - Szombathely : Martinus K., 2016. - 160 p.
 • A Szombathelyi Egyházmegye névtára / [kiad. Egyházmegyei Hatóság Szombathely]. - 2005. - Szombathely : [Szombathelyi Egyhm. Hatóság], 2005. – 62 p.
 • A Szombathelyi Egyházmegye róm. katolikus iskolái 1947-ben. - Szombathely : Martineum Könyvny., [1947]. - 48 p.
 • A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium évkönyve az 1994/95. tanévről / [szerk. Horváth Ödön]. - Szombathely : [Premontrei Rendi Szent Norbert Gimn.], 1995. - 68 p.
 • A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium évkönyve az 1995/96. tanévről / [szerk. Horváth Ödön]. - Szombathely : [Premontrei Rendi Szent Norbert Gimn.], 1996. - 82 p.
 • TAMÁS Sándor: Erdély és Moldva Úz-völgyi határa régi térképeken. - Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye K., 2021. - p. 345-382.
 • Textilművészeti seregszemlék Szombathelyen, 1970-2018 : biennálék, triennálék résztvevői / [szerk Cebula Anna]. - Szombathely : Savaria M. Hatókörű Vár. Múz., [2018]. - 164 p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai)
 • VANYÓ László: "Legyetek tökéletesek..." : tanulmányok a keresztény aszkézis történetéhez, a szerzetesség kialakulásáig. - Budapest : Szt. István Társ., [1991]. - 303 p.
 • VARGA János: Mikes püspök fogsága. - Szombathely : Martineum Ny., 1921. - 40 p.
 • VEREBÉLŸ László: Jedlik Ányos két úttörő találmányáról. - Budapest : JÁT, 1994. - [28] p. - (A Jedlik Ányos Társaság kiadványai ; 2.)
 

Szombathely, 2022. január 31.