KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. február)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 februárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • BANDHOLTZ, Harry Hill: Román megszállás Magyarországon : napló nem diplomata módra. - [Budapest] : M. Világ, 1993. - 247 p.
 • Egységesülési folyamatok Közép-Európa nyelveiben : [igekötő vizsgálatok] / [Pusztay János et al.]. - Szombathely : Genius Savariensis Alapítvány, 2001. - 92 p. - (Genius loci)
 • Elindultam szép hazámból : értékeink a világban / [főszerk. Gadácsi János]. - Budapest : Hungarikum Bizottság : Agrárminisztérium, 2021. - 211 p.
 • Erdélyi okmánytár : oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. 5., 1373-1389 / bev. tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. - Budapest : Akad. K., 2021. - 586 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 60.)  
 • FÜZES Miklós: Az alsó és középfokú nemzetiségi oktatás története Délkelet-Dunántúlon, 1945-1985. - Pécs : Baranya M. Lvt. : MTT Dél-Dunántúli Csoportja : MTA Pécsi Akad. Bizottsága, 1990. - 119 p., [1] t.fol.
 • GÁL József: "a mi Janink" : Koncz János hegedűművész, 1894-1937. - Szombathely : Szombathelyi Bartók Béla Zeneisk. Alapítványa, 2021. - 172 p.
 • Gyöngyös : helytörténeti olvasókönyv / fel. szerk. Fűköh Levente. - Gyöngyös : Önkormányzat, 2002. - 258 p., XXXII t.
 • HAAS György: Második Trianon. - [Békéscsaba] : Tevan, cop. 1995. – 259 p.
 • HASELSTEINER, Horst: Az asszimilálódás mint általános jelenség - kikerülhetetlen sors?. - Felsőőr : Burgenlandi M. Kultúregyes., 1987. - 25 p. - (Őrségi füzetek ; 4.)
 • Hiszek egy hazában : értékeink a Kárpát-medencében / [főszerk. Gadácsi János]. - Budapest : Hungarikum Bizottság : Agrárminisztérium, 2021. - 211, [1] p.
 • HORN Ildikó – BARTA János: Három ország, egy haza : a mohácsi vésztől a karlócai békéig, 1526-1699. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 143 p. - (Polihisztor)
 • HORVÁTH Arnold: Magyarszecsőd újkori története. - Magyarszecsőd : Önkormányzat, 2021. - 415 p.
 • Kockaház : a 20. század vidéki háztípusa / szerk. Tamáska Máté. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 287, [1] p. - (Térformák - társadalomformák ; 8.)      
 • Kockaház : a vidék 20. századi háztípusa : kiállítás katalógus : Magyar Építőművészek Szövetsége Kós Károly terem,  2021. december 10. - 2022. január 5. / a képeket válogatta és a szövegeket írta Tamáska Máté. - Budapest : MNL, 2021. - 88 p. 
 • MÉSZÁROS Vilmos: Emlékeim az I. világháborúból : Przemysl ostroma : Toloncúton Szibériába. - Győr : Műhely Kht. : Palatia, 2003. - 434 p.
 • Mi, magyarok : értékeink a világban / [főszerk. Gadácsi János]. - Budapest : Hungarikum Bizottság : Agrárminisztérium, 2021. - 211 p.
 • Nagy Imre első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei. 1. köt., 1953. július 10. - 1954. január 15. / szerk. és jegyzetekkel ell. Baráth Magdolna és Gecsényi Lajos. – Budapest : Nagy I. Alapítvány : MNL, 2018. - XXII, 1072 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 57.)           
 • Naptár : a szlovéniai magyarok évkönyve / [kiad. a] Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. - 2022. – Lendva : M. Nemzetiségi Tájékozt. Int. : M. Nemzetiségi Művel. Int., 2021. - 151, [1] p.
 • ŐZE Sándor: Történészek az állambiztonság célkeresztjében : Benda Kálmán megfigyelése. - Budapest : Hamvas Int. ; [Bruxelles] : ENP Képviselőcsop. Európai Parlament, 2014. - 128 p.
 • Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv / [szerk. Kujbusné Mecsei Éva]. - 22. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2021. - 412 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára kiadványai. I., Évkönyvek ; 22.)
 • SZEBERÉNYI Lajos – SZEBERÉNYI András: Az őrvidéki magyarok. - Felsőőr : Burgenlandi M. Kultúregyes., 1988. - 58 p. - (Őrségi füzetek)
 • Szövetségi törvény az Ausztriában élő népcsoportok jogi helyzetéről (népcsoporttörvény) kelt 1976, júl. 7-én. - [Felsőőr] : Burgenlandi M. Kultúregyes., [1987]. - 28 p. - (Őrségi füzetek ; 5.)
 • Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. - Budapest : Osiris, 2009. - 646 p.
 • Urbs : magyar várostörténeti évkönyv / [főszerk. Kenyeres István]. - 15 (2020). - Budapest : BFL, 2021. - 441, [2] p.
 

Szombathely, 2022. február 28.