KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. augusztus)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 augusztusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 1956 diákszemmel : szemelvények Vas megyei középiskolások pályamunkáiból / [szerk. Tóth Kálmán] ; [közread. a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2006. - 35, [1] p.
 • BENCE Lajos: Írott szóval a megmaradásért : a szlovéniai magyarság 70 éve. - Győr : Lendava : Hazánk, 1994. - 148 p., [20] t.
 • CÚTHNÉ GYÓNI Eszter: "Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk..." : a Ciszterci Rend Zirci Apátságának története a második világháború végétől Endrédy Vendel apát haláláig. - Budapest ; Zirc : Zirci Ciszterci Apátság, 2017. - [2], 353 p.
 • Egykor és ma : a pécsi egyetem épületei / [... szerk. ... Lengvári István és Ruprech Judit]. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2017. - VIII, 124 p.
 • HÁRI Antalné Csarankó Bernadette – HÁRI Antal: Gersekaráti mozaik : fejezetek Gersekarát történetéből. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk. ; [Gersekarát] : Gersekarátért Baráti Kör, 2022. - 184 p.
 • Hit és tudás szolgálatában : jubileumi évkönyv, 1996-2021 : Szent László Katolikus Általános Iskola Sárvár / [szerk. Czupy Ádám et al.]. - Sárvár : Szt. László Kat. Ált. Isk., 2013. - 76 p.
 • HÖRMANN VON HÖRBACH, Ludwig: Marterln und Grabschriften / hrsg. von Walter Schmidkunz. - 2. verbesserte Aufl. - Heidelberg : Gebr. Richters Verl.anstalt , 1941. - 126 p.
 • John Sabo and Cardinal Mindszenty, 1957-1971 = Mons. John Sabo és Mindszenty bíboros / szerk. és sajtó alá rend. Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 352 p. - (METEM könyvek ; 93.)
 • KERESZTES Sándor: A magyarság és az egyház szolgálatában : életinterjú dr. Keresztes Sándorral / Javorniczky István ; ... sajtó alá rend. és szerk. Keresztes András. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 527 p.
 • Lendava - Lendva 1192-1992 : študije o zgodovini Lendave : tanulmányok Lendva történelméből / [szerk. Göncz László]. - Győr : Hazánk, 1994. - 85 p. - (Lendavski zvezki = Lendvai füzetek)
 • A Liget egykor / szerk. Brunner Attila, Perczel Olivér. - Budapest : BFL, 2021. - 163 p.
 • Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717 1. köt. / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2002. – 756 p.. – (Fontes ; 4.)
 • Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717. 3. köt. / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2005. – p. 1602-2396. – (Fontes ; 4.)
 • Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717. 4. köt. / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2005. - p. 2402-3061.– (Fontes ; 4.)
 • LŐRINCZ Ottó: Komitat Vas. - [Budapest] : [Panoráma] ; [Szombathely] : Savaria Tourist, 1990. - 66, [1] p., [8] t.
 • MÁLYUSZ Elemér: Visszaemlékezések / Mályusz Elemér ; szerk., sajtó alá rend. Soós István. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 703 p. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források)
 • Metszéspont : tanulmányok Trianon 100. évfordulóján : [a Magyar Nemzeti Múzeum 2019. március 25-26-án megrendezett Trianon című nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete] / szerk. Császtvay Tünde. - Budapest : MNM, 2021. - 253 p.
 • Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár. Ser. 1. tom. 1., Rationes collectorum pontificorum in Hungaria = Pápai tized-szedők számadásai, 1281-1375 / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : METEM, 2000. - [6], LXXVII, 520 p., [1] t.
 • Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár. Ser. 1. tom. 2., Acta legationis cardinalis Gentilis = Gentilis bibornok magyarországi követségének okiratai, 1307-1311 / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : METEM, 2000. - [6], CXX, 510 p., [4] t.
 • Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár. Ser. 1. tom. 3., Bullae Bonifacii IX. p. m = IX. Bonifácz pápa bullái, 1389-1396 / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : METEM, 2000. - [6], XXXVIII, 365 p.
 • Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár. Ser. 1. tom. 4., Bullae Bonifacii IX. p. m. : pars altera, 1396-1404 = Bullae Bonifacii IX. p. m. : pars altera, 1396-1404 / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : METEM, 2000. - [6], 654 p.
 • Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia = Vatikáni magyar okirattár. Ser. 1. tom. 5-6., Liber Confraternitatis Sancti Spiritus de Urbe, 1446-1523 = A római Szentlélek-Társulat anyakönyve. Mathiae Corvini Hungariae regis epistolae ad Romanos pontifices datae et ab eis acceptae, 1458-1490 = Mátyás király levelezése a római pápákkal, 1458-1490 / [sorozatszerk. Várszegi Asztrik és Zombori István]. - [Hasonmás kiad.]. - Budapest : METEM, 2000. - [567] p., [1] t.fol.
 • NÉMETH Sándor: Kőszeg funkcionális morfológiája. - Szombathely : Oskar, 2003. - 124 p.
 • Nunciusi jelentések. 2., Dai Rapporti del nunzio apostolico in Ungheria Cesare Orsenigo, 1925-1930 = Cesare Orsenigo magyarországi nuncius politikai jelentéseiből, 1925-1930 / szerk. Somorjai Ádám. – Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2021. - 252 p.                   
 • ORGONA Angelika: Az amerikai grófné : Szápáryak és Széchényiek emlékei. - Budapest : BTK : MNM, 2020. - 218 p. - (Család - történetek ; 1.)
 • Pálosok : kiállítási katalógus / szerk. Pető Zsuzsa. - Budapest : M. Pálos Rend : MNM, 2022. - 302 p.
 • ROTSCHILD Klára: Clara : Rotschild Klára : divatkirálynő a vasfüggöny mögött : fashion queen behind the iron curtain : [időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, ... 2019. november 16 - 2020. május 3.] / [... kurátora ...] Simonovics Ildikó. - Budapest : MNM, 2020. - 159 p.
 • Sisi kesztyűjétől Sztálin füléig : a Magyar Nemzeti Múzeum új műtárgyai : kiállítási katalógus / szerk. Gödölle Mátyás és Pallos Lajos. - Budapest : MNM, 2022. - 274 p.
 • SOMKUTHY Ferenc – TÓTH József: Szombathely város védett és védendő zöld területei, fás növényei I.. - Szombathely : Önkormányzat, [200?]. - 15 p.
 • SZATHMÁRY Tibor: Ragyog az aranytól, vörös a vértől : a Szathmáry gyűjtemény. - [Balatonkenese] : Szathmáry T., 2021. - XVII, 277 p.
 • SZIDIROPULOSZ Archimédesz: Trianon utóélete : a magyar társadalom Trianon-képe az ezredfordulón. - [Budapest] : Kairosz, [2004]. - 453 p.
 • Szombathelyi táncregiszter / [összeáll. Horváth János, Horváth Győző]. - 2003. - [Szombathely] : Önkormányzat, [2003]. - 23 p.
 • Szombathelyi táncregiszter / [összeáll. Horváth János, Horváth Győző]. - 2004. - [Szombathely] : Önkormányzat, [2004]. - 23 p.
 • TAKÁCS Miklós: Szombathely város válogatott bibliográfiája különös tekintettel az 1960-1986 közötti időszakra. - Budapest : MTA Szociol. Kut. Int., 1987. - 111 fol.
 • TÓTH József: Emlékeim Savariából / Tóth József. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 85, [2] p.
 • Ütközni vagy időt nyerni? : katolikus alternatívák 1945 után néhány vatikáni dokumentum fényében / ... szerk. Johan Ickx, Keresztes András és Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2020. – 462 p. - (METEM könyvek ; 94.)
 

Szombathely, 2022. augusztus 30.