KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. szeptember)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 szeptemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

30 év pillanatai, 1990-2020 : Büki Városvédők / [szerk. Markó József Tamás, Tóth Gyuláné, ifj. Tóth Gyula]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 80 p. - (Cég-história)

9700 : zenés időutazás két részben / [szerk. Duró Győző]. - Szombathely : Weöres S. Színház, 2009. - [14] p.

BATALKA Krisztina: A Műegyetem az első világháborúban. - Budapest : BMGE OMIKK, 2020. - 159 p. - (Fejezetek a Műegyetem múltjából : a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltárának kiadványai ; 5.)

BECK Zoltán – JÓNÁS Tamás: Talajgyakorlatok : barátság-almanach. - Szombathely : Savaria University Press, 2021. - 113, [2] p.

CSATÁRY György: Elesett és sebesült hőseink a Nagy Háborúban : hadirokkant-gondozó hivatalok iratai a Kárpátaljai Állami Levéltárban, 1919-1944 : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos kiadványa. – Beregszász ; Ungvár : RIK-U, 2019. - 629 p.

CSATÁRY György: Gróf Bercsényi Miklós levelei és emléke Ung vármegyében. - Ungvár : Kárpátaljai M. Kult. Szövets., 2004. - 160 p. - (Clio)

CSATÁRY György: A Lehoczky-hagyaték. - Ungvár : Kárpátaljai M. Kulturális Szövetség, 2001. - 203, [2] p. - (Clio)

CSATÁRY György: A Rákóczi-kor emlékhelyei Kárpátalján : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kiadványa. - Beregszász ; Ungvár : RIK-U, 2020. - 132, [3] p.

CSUK Ferenc – HORVÁTH Zsuzsanna: Szentgotthárd nevezetes helyei egykor és ma : "ez a föld otthon, haza, amely éltet...". - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2021]. - 207, [1] p.

Az Év Levéltára 2020 : a 2021. április 13-án tartott konferencia előadásai / szerk. Lengvári István. - Pécs : Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár,  2021. - 141, [1] p. - (Egyetem és társadalom ; 2.)

Ferkovics József festőművész. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2019. - 222 p.

GIBBA Edit: "Csak alkutárgy, vagy áldozat..." : Vas vármegye és Burgenland, 1920-1940 : Trianon 100. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 399 p.

Gyökereink : magyar-roma értékeink nyomában / [összeáll. Farkas Mária]. - Szombathely : Bérbaltaváriak Szülőfalujukért Egyesület ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 621, [3] p.

Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeum, Szenttgothárd / [szerk. Cserményi Vajk]. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., [1986]. - 31 p. - (Vas megyei múzeumok katalógusai ; 119.)

HERÉDY Sándor - MATLÓ András - ORMAI Gyula - RÉPAY Győző: Négy technikus élete 1943 nyarán. - [Budapest] : [BMGE], 2021. - 35, [2] p. - (Egyetemtörténeti füzetek)

Illuminierte Urkunden : Beiträge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humanities / herausgegeben von Gabriele Bartz und Markus Gneiss. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau Verlag, cop. 2018. - 544 p. - (Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde ; Bd. 16.)

Jánosházi mesék / [előszó Bors Géza]. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 64 p.

Karge Kost und Herrschaftstafel : zur Ernährungssituation im pannonischen Raum  : Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2019 in Mogersdorf 2. bis 5. Juli 2019 / [Red. Michael Hess]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2020. - 203 p. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 48.)

KERESZTURINÉ PINTÉR Mária: Vasszécseny nyolc évszázad tükrében. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020 [!2021]. - 439, [1] p. - (Cég-história)

Kerka-völgy kincsei : bepillantás a Kerka völgyében élők múltját, jelenét és jövőjét őrző kincses ládába / [összeáll. és szerk. Kovács Tünde]. - Lenti : Önkormányzat, 2007. - 159 p.

KÖVES-ZULAUF, Thomas: Római vallás- és irodalomtörténeti tanulmányok. - Budapest : Typotex : BTK Moravcsik Gy. Int., cop. 2021. - 440 p. - (Daphnon. II., Tanulmánykötetek ; 1.)

Magyarnak maradni Erdélyben / szerk. Mikó Zsuzsanna és Szabó Csaba. – Kolozsvár : Iskola Alapítvány K. ; Budapest : MNL : L'Harmattan, 2021. - 630 p.

Márciusi mérnökifjak : az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményei és későbbi ünneplései a Műegyetemen / [... szerk. és írta Batalka Krisztina]. - [Budapest] : [BMGE], [2018]. - 30 p. - (Egyetemtörténeti füzetek)

MIKES Kelemen: Török országi levelek, mellyekben a IIdik Rákótzi Ferentz fejedelemmel bújdosó magyarok' történetei más egyébb emlékezetes dolgokkal együtt barátságossan eléadatnak – Reprint kiad. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - [14], 490 [!480] p.

Muravidéki magyar értéktár 2021 [szerk. Balaskó Enikő]. - Lendva : Muravidéki M. Önkormányzati Nemz. Közösség : M. Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet : Muravidéki M. Ifjúsági Szervezet, 2021. - 179 p.

PÁL Ferenc: Zanat. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 239 p. - (Falvak Szombathelyen)

Pável Ágoston (1886-1946) évfordulók albuma / [összeáll. Mukicsné Kozár Mária]. - Szombathely : Szombathelyi Szlovén Önkormányzat, 2021. - 27, [1] p.

PINTÉR György: Hegyháti krónikák 2.. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 303 p.

ROJHT, Ksenija: Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1865 : kritična objava arhivskih dokumentov. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2021. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; 47.)

SZABÓ Péter – SZEBENYI       István: Az utolsó töltényig : magyar huszárok a második világháború forgószínpadán. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 352 p., [16] t.

Százéves a BTK! : 1920-2020 : a 100 esztendős büki sportegyesület története / [szerk. Horváth Vilmos]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 240 p.

Székely századok : emlékkönyv Pál-Antal Sándor 80. születésnapjára / sajtó alá rend. Berekméri Árpád-Róbert, László Lóránt, Sebestyén Mihály, Simon Zsolt. - Marosvásárhely : Mentor, 2019. - 733 p., [39] t.

Szombathelyi kistérség / [előszó Varga Gyula]. - Szombathely : Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása, 2006. - 164 p.

Vasegerszeg 800 : települési értéktár / [kiad. Vasegerszeg község Önkormányzata, Vasegerszegi Települési Értéktár Bizottság]. – Vasegerszeg : Önkormányzat : Vasegerszegi Települési Értéktár Biz, 2021. - [14] p.

Der Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum im pannonischen Raum : 47. Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf in Bad Radkersburg, 3.-6. Juli 2018 / [Hrsg. Rüdiger Malli, Martin Moll, Alois Ruhri]. - Graz : [Das Land Steiermark], 2020. - 202 p. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 47.)

Zrínyi Ilona levelei Kárpátalján : a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa / közread., [jegyzetekkel ell. és a bev. tanulmányt írta] Csatáry György. - Beregszász ; Ungvár : RIK-U, 2018. - 97, [4] p.

 

Szombathely, 2021. szeptember 30.