KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. május)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

ANNUS Sándor: A magyarországi papíripar összefoglaló története, 1530-2010. - Budapest : Optima Téka, 2016. - 178 p.

BALLÓ László: Értékes óráink : európai órakincsek gyűjteményeinkben. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2019. - 336 p.

Az én városom, Körmend. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 96 p.

Éves beszámoló / Habsburg Ottó Alapítvány ; [szerk. Vasbányai Ferenc]. - 2020. - Budapest : Habsburg O. Alapítvány, 2021. - 44, 44 p. - (A Habsburg Ottó Alapítvány kiadványai ; 2.)

A függetlenség szentje : Szent II. János Pál pápa (1920-2005) pápasága bélyegeken és képeslapokon Steindl Rezső gyűjteménye alapján / [szerk. ... Joanna Urbańska, Steindl Rezső, Farkas Csaba]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 336 p.

Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után : konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán / szerk. Bódy Zsombor. - 2. kiad., változatlan utánny. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 347 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 2.)

Honfoglalás / szerk. B. Szabó János és Sudár Balázs. - Budapest : Osiris, 2018. - 755 p. - (Nemzet és emlékezet)

A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel : délszláv levéltári források Magyarországról, 1919-1941 / ... vál., ford., szerk. és a bev. tanulmányt írta Hornyák Árpád. - Pécs : Kronosz ; Budapest : MTA BTK TTI, 2016. - 322 p.

KATONA Tamás – RÁDAY Mihály: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei. 3., Arcok és sorsok : hol sírjaik domborulnak.... - Budapest : Corvina, 2020. - 442 p.

A magyar hadiipar története a kezdetektől napjainkig, 1880-2015 / Dombrády Lóránd [et al.]. - Utánny. - Budapest : Zrínyi, 2017, cop. 2016. - 287 p.

Magyarország közigazgatási helynévkönyve : 2016. január 1. / [fel. szerk. Waffenschmidt Jánosné]. - Budapest : KSH, 2016. - 230 p

Megosztó kompromisszum : az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából / szerk. Hermann Róbert, Ligeti Dávid. - Budapest : Országház Kvk., 2018. - 201 p. - (Tudományos konferenciák az Országházban)

A nagypolitikától a hétköznapokig : a magyar holokauszt 70 év távlatából : tanulmányok / szerk. Molnár Judit. - [Budapest] : Balassi, cop. 2016. – 499 p.   

PÁLMÁNY Béla:  magyar rendi országgyűlések történeti almanachja, 1790-1812. 1-2. köt.. - Budapest : Országház Kvk., 2019. – 2 db (1972 p.)

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1998. I. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1998. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1998. II. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1998. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1998. III. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1998. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1998. IV. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1999. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1999. I. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1999. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1999. II. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1999. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1999. III. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 1999. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 1999. IV. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2000. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2000. I. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2000. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2000. II. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2000. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2000. III. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2000. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2000. IV. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2001. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2001. I. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2001. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2001. II. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2001. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2001. III. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2001. - 5 fol.

A piaci cikkek áralakulása Vas megyében, 2001. IV. negyedév / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Vas Megyei Igazgatósága. - [Szombathely] : KSH Vas M. Ig., 2002. - 5 fol.

Rendszerváltás / szerk. Mink András. - Budapest : Osiris, 2018. - 724 p. - (Nemzet és emlékezet)

SCHLETT István: A politikai gondolkodás története Magyarországon. 3. köt.. – Budapest : Századvég, 2018. - 635 p.

SCHLETT István: A politikai gondolkodás története Magyarországon : appendix. - Budapest : Századvég, 2018. - 419 p.

TÓTH Csaba: Isten és a világ : Tóth Csaba szakrális művei. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 294, [1] p.

Szombathely, 2021. május 31.