KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. június)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 júniusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

ALEXAY Zoltán – BEDÉCS Gyula – LÁNG István: A Szigetköz és a Mosoni-síkság : kalauz turistáknak és természetbarátoknak. - Szombathely : B.K.L. K., 2000. - 220 p.

BÁCSATYAI Dániel: A Somogyvári formuláskönyv évkönyvei. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint, 2019. – 92 p., 15 t. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)

BAK János M. – PÁLFFY Géze: Crown and coronation in Hungary 1000-1916 A.D. - Budapest : Research Centre for the Humanities : Hung. Nat. Mus., 2020. - 263 p.

BAKAY Kornél: Kőszeg, a Kőszegi-hegység műemlékei, nevezetességei. - [Budapest] : TKM Egyes., 1998. - 16 p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 567.)

BAKAY Kornél: Kőszeg, középkori védművek. - [Budapest] : TKM Egyes., 1997. - 16 p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 209.)

BAKAY Kornél: Kőszeg, polgárházak, paloták. – 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1990. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 249.)

BARISKA István: Kirándulás Kőszeg-hegyalján. - Sopron : Escort 96 Bt., 2004. - 50 p.

CSISZÁR Károly: Őrség. - [Szombathely] : Savaria Tourist, cop.1994. - 123 p.

DALMADY Ödön: A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség hatvanéves jubileuma. - Budapest : [Wodianer], 1929. - 15 p.

DERCSÉNYI Dezső: Kőszeg, Szent Jakab templom. - 2. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1990. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 127.)

FELLNER Frigyes: Közlekedéspolitika. - [Budapest] : [Szf. Stat. Hív.], [1937]. - 520 p. - (Statisztikai közlemények ; 84/4.)

A Fertő-Hanság és a Tóköz : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., 2002. - 216 p.

FODOR, Eugene: Vasúti épületek : felvételi épületek. - Budapest : Mérnöki Továbbképző Int., 1949. - 76 p. - (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. É. ; 37.)

FUX, Pierre-Yves: Szent Márton nyomában : a rácsodálkozás és a megosztás útja. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 200 p.

GÖNDÖCS Péter – ERDÉSZ Ádám: Ha HISZI - megtalálja : Gyula térképétől a magyar és román GPS navigációs adatbázisig : vállalkozástörténet a rendszerváltás után. - Gyula : Térkép Kft., 2021. - 160 p.

GYIMESI Sándor: Utunk Európába : a magyar és az európai gazdaság viszonya a honfoglalástól a 20. század elejéig. - 2. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1994. - 139 p. - (Magyar gazdaságtörténet ; 1.)

HAJÓSY Ferenc: Magyarország csapadékviszonyai, 1901-1940 = Niederschlagsverhältnisse von Ungarn, 1901-1940. - Budapest : Athenaeum Ny., 1952. - 157 p. + 14 térk. mell. - (Magyarország éghajlata ; 6.)

ISKM 2019 : 12th International Symposium on Knappable Materials : 18 22 11 2019 Hungarian National Museum Budapest Hungary : program, abstracts, field guide / ed. by András Markó, Katalin T. Biró. - Budapest : Hung. Nat. Mus., 2019. - 148 p.

Királynék a középkori Magyarországon és Európában : konferencia Székesfehérváron 2016. szeptember 22. / [szerk. Szovák Kornél, Zsoldos Attila]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., cop. 2019. - 199 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)

A magyar békeküldöttség naplója : Neuilly - Versailles - Budapest, 1920 / a forrásszövegeket vál., az idegen nyelvű szövegeket ford., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Zeider Miklós. - Jav. kiad. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2018. - 311 p.

Magyar vasúti évkönyv / szerk. Vörös László, kiad. Mihók Sándor. - 3. évf. (1880). - Budapest : Mihók, 1880. - XLIV, 356 p.

MAJTHÉNYI László: Vad- és halételek a nyugati végeken. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2020. - 104 p.

Márki Sándor naplói. 3., 1904-1914. / szerk. és sajtó alá rend. Erdész Ádám. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2021. - 455 p.

MÓRICZ Péter: A körmendi Várkert évszázadai. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2021. - 119, [1] p.

A Nagy Háború és következményei a Dél-Dunántúlon / [szerk. Bősz Attila]. - Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 2020. - 291 p. - (Baranyai történelmi közlemények : a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának évkönyve ; 8.)

Önkormányzat és közművelődés : Vas megye : megyei szakmai nap : Szombathely, 2001. október 17. / [összeáll. és szerk. Kutszegi István]. - Szombathely : Vas M. Önkormányzati Hiv., 2001. - [2], 38 p.

A Pannonhalmi-dombság : kalauz turistáknak és természetbarátoknak / [szerk. Boda László]. - Szombathely : B.K.L. K., [2003]. - 180 p.

PÉTERFY László: Katalógus a velemi stúdió munkáiból : 1990. - Szombathely : Népművészeti Műhelyrendszer : MMIK, 1990. - [20] t.fol.

Romsics Ignác: A Horthy-korszak : válogatott tanulmányok. - [Budapest] : Helikon, 2017. - 414 p.

SIMON Zsolt: A csákánydoroszlói és a környékbeli közép Rába-vidéki várak története az oszmán korszakban, 1526-1690. - [Csákánydoroszló] : [Simon Zsolt], [2020]. - 331 p.

STEFÁNKA László: Barangolások Kőszegen. - [Sopron] : Escort Tourist Bt., 2005. - 44, [1] p.

SZILÁGYI Miklós: Az én Gyulám : az 1960-as évek gyulai múzeuma. - Gyula : MNL Békés M. Lvt., 2021. - 326 p.

SZŐKE Béla Miklós: A Karoling-kor Pannóniában. - Budapest : BTK Régészeti Int. : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 535 p. - (Mosaburg Zalavár ; 1

UDVARHELYI Dénes - PALLAGA Pál : A vasúti tisztképzés története, 1887-1962. - Budapest : Közdok, 1962. - 52 p.

UNGVÁRSZKI Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon, 1948-1988. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - 191 p.

Útmutató, a magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve : téli menetrend / szerk. Ring Izsó. - Budapest : Globus, 1911. - XX, 213 p.

VURM, Bohumil: Európa titkos története. [1.], Atlantisztól a virágzó középkorig. - [Budapest] : Sziget, cop. 2002. - 336 p.

VURM, Bohumil: Európa titkos története. 2., A reneszánsztól a 19. századig. - [Budapest] : Sziget, 2004. - 310, [1] p.

VURM, Bohumil: Európa titkos története. 3., A XX. század. - [Budapest] : Sziget, 2005. - 256 p.

Zounuk : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyve / szerk. biz. Csönge Attila, Szabóné Maslowski Madlen. - 35. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2021. - 260 p.

 

Szombathely, 2021. június 30.