KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. január)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 januárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

II. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium : Veszprém 21-26. 8. 1982. Bd. 1-2. / [Redakteure Zsófia Fülep, Péter Nagybákay, Éva Somkuti]. - Veszprém : Ung. Akad. der Wiss. Veszprémer Akad. Kommission, 1983 [!1984]. – 354, 372 p.

II. Nemzetközi kézművesipartörténeti szimpózium : Veszprém, 1982. augusztus 21-26. 1-2. köt. / [szerk. Dóka Klára, Éri István, Nagybákay Péter]. - Veszprém : MTA Veab, 1984 [!1985]. – 384, 324 p.

III. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium : Veszprém, 18-24. 10. 1986. Bd. 1-2. / [Red. Péter Nagybákay, Gábor Németh]. - Veszprém : Ung. Akad. der Wiss. Veszprémer Akad. Kommission, 1987. – 374, 376 p.

III. Nemzetközi Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1986. október 18-24. : válogatás / [szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor]. - Veszprém : MTA Veab, 1988. - 252 p.

V. Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1984. november 20-21. / [szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor]. - Veszprém : MTA Veab, 1985. - 309 p.

VI. Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1988. november 15 16. / [szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor]. - Veszprém : MTA Veab, 1989 [!1990]. - 260 p.

70 év képekben : Gersekarát, 1950-2020. - [Gersekarát] : [Önkormányzat], 2020. - 34 p.

DUNAI Andrea: Levelek a hontalanságból. - Budapest : Aura, 2013. - 193, [1] p.

ILLÉS Péter: Paraszti szőlőhegyek a Délnyugat-Dunántúlon : Vas, Zala, Nyugat-Somogy. - Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2020. - 108 p.     

Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium : Veszprém 20-24. 11. 1978 / [redigiert von Éva Somkuti, István Éri, Péter Nagybákay]. - Veszprém : Ung. Akad. der Wiss. Veszprémer Akad. Kommission, 1979 [!1980]. - 453 p., [1] t.fol.

KOVÁCS Géza: Communitas Fidelissima Pornóapáti, 1219-2019. 2. köt. - Pornóapáti : Önkormányzat : Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2020. - 320 p.

KÖVÉR István: Vas vármegye Trianon előtt és Trianon után. 1-2. köt. – Szombathely : Szülőföld Kvk., 2020. – 1541 p., [25] t.

KUGLICS Gábor: 1945 Püspöktamásiban és Rábamolnáriban / Kuglics Gábor. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., [2020]. - 119, [1] p.

A magyar huszár : a magyar lovaskatona ezer évének története / írták Szakonyi Lajos [et al.]. - Budapest : Reé, [1936]. - [693] ism. oldalsz., [4] t.fol.

MÓRICZ Péter: A körmendi vadászlak. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2020. - 24 p. - (Testis temporis ; 34.)

Naptár : a szlovéniai magyarok évkönyve. - 2021. - Lendva : M. Nemzetiségi Tájékozt. Int. : M. Nemzetiségi Művel. Int. : Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, 2020. - 168, [2] p.

Önarckép : emlékkönyv Für Lajos tiszteletére / szerk. Bíró Friderika, Móricz Péter. - Körmend : Körmendi Kult. Közp., Múz. és Kvt., 2020. - 127, [1] p..

PINTÉR György: Kéve és oroszlán : a 70 éves Gersekarát évszázados története. - Gencsapáti : Szülőföld Kvk., [2020]. - 127, [1] p.

REDEN, Alexander Sixtus von: Österreich-Ungarn : die Donaumonarchie in historischen dokumenten. - 5., überarb. Aufl. - Wien : Ueberreuter, 1995. - 231 p. + 54 mell.

Úton : menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után / szerk. Ablonczy Balázs. - Budapest : BTK Törttud. Int., 2020. - 188 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések).(Trianon-dokumentumok és -tanulmányok ; 7.)

VALTER Ilona: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. - Eisenstadt : Roetzer, 1985. - 304 p. - (Burgenland Mosaik. Kulturgeschichtliche Sachbuchreihe der Edition Roetzer)

.

Szombathely, 2021. január 29.