KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2021. december)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2021 decemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • 30 év a szeretet szolgálatában : a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász újjászervezésének három évtizede / [szerk. Büki László, Tuczainé Régvári Marietta]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 415 p.
 • Arrabona : regionális tudományos évkönyv / [fel. szerk. Nemes Gábor]. - 58. (2020). - Győr : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múz., 2020. - 408 p.
 • Batthyány Társaság, 1989-1990. - [Budapest] : [Batthyány Társ.], [1990]. - [48] p.
 • BODA Barbara Izabella: Becsületszó : írások, politika és utazás egy szombathelyi fiú életében. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2020. - 160 p.
 • Chronik Bildein, 1221-2021 / [Redaktion Sonja Radakovits-Gruber]. - Bildein : Gemeinde Bildein, 2001. - 559 p.
 • CIEGER András – EGRY Gábor – KELEMEN Judit: Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról, 1867-1918. - Budapest : Napvilág, 2021. - 230 p. - (Kérdések és válaszok)
 • "Csak egy hűséges szolgája urának" : báró Lehár Antal ezredes, a katona / [... szerk. és a képeket vál. Jagadics Péter]. – Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 255, [1] p.
 • Csonka Ernő festőművész gyűjteményes, 75 éves jubileumi kiállítása : Szombathelyi Képtár, 1996. március 29 - május 5. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 1996. - [36] p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai ; 43.)
 • Csonka Ernő festőművész kiállítása a Művelődési és Sportház Galériáján : 1991. május 15. - június 6. / [fotó Székely Anikó]. - [Szombathely] : [Csonka E.], [1991]. - [12] p
 • Az empátia alkonya / [szerk. Bokányi Péter]. - Hévíz : Csokonai Vitéz M. Irod. és Műv. Társ., 2019. - 178 p.
 • GARZULY Ferenc: Ismeretlen évszak : szabálytalan napló. - Vasszilvágy : M. Nyugat Kvk., 2008. - 269, [2] p.
 • GARZULY Ferenc: Jó reggelt, főorvos úr! : történet száz évben. – Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. - 190 p.
 • Helytörténet és családkutatás határok nélkül / [szerk. B. Stenge Csaba]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2021. - 86 p. - (Tatabányai levéltári kiadványok ; 20.)
 • Heroes among us : 50 true stories of brave Hungarians in the 20th century / [edited by Gergely Czókos et al.]. - Budapest : Open Books, 2021. - 319 p.
 • HÓDOS György: Tettesek és áldozatok : koncepciós perek Magyarországon és Közép-Kelet Európában. - Budapest : Noran, 2005. - 379, [3] p.
 • HORVÁTH Antal: Keresztmetszet : a hatalom és a parasztság Vas megyében, 1949-1956. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. – 416 p.
 • A Jurisich Miklós Gimnázium évkönyve, 2006-2007 / [szerk. Keszei Balázs, Keszei Ildikó, Szeléné Varga Márta]. - [Kőszeg] : [Jurisich Miklós Gimn.], [2007]. - 163 p.
 • A Jurisich Miklós Gimnázium évkönyve, 2007-2008 / [szerk. Keszei Balázs, Keszei Ildikó, Szeléné Varga Márta]. - [Kőszeg] : [Jurisich Miklós Gimn.], [2008]. - 177 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2002/2003. iskolai évről / [szerk. Horváthné Kutasi Mária, Keszei Balázs]. - Kőszeg : Jurisich Miklós Gimn., 2003. - 149 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2009/2010. iskolai évről / [szerk. Feketéné Pontyos Andrea, Keszei Balázs, Keszei Ildikó]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2010. - 166 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2010/2011. iskolai évről / [szerk. Keszei Balázs, Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2011. - 190 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2011/2012. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2012. - 216 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2012/2013. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2013. - 208 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2014/2015. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2015. - 218 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2018/2019. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2019. - 243 p.
 • A kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium értesítője a 2019/2020. iskolai évről / [szerk. Keszei Ildikó, Pontyos Andrea]. - Kőszeg : [Jurisich Miklós Gimn.], 2020. - 217 p.
 • KÖVÉR István: Vasi ötvenhatosok. - Szombathely ; [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 543 p.           
 • LAKATOS József: Pannon ősz '93 : Lakatos József képzőművész kiállítása a Szombathelyi Képtárban 1993. augusztus 30 - október 3-ig / [a kiállítást rend. és az előszót írta Gálig Zoltán]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, 1993. - [36] p. - (A Szombathelyi Képtár katalógusai ; 34.)       
 • Magyarország nemzeti atlasza.    3., Társadalom / kötetszerk. Kocsis Károly [et al.]. - Budapest : MTA CSFKI Földrajztudományi Intézet, 2021. – 196 p.
 • MMIK híradó / [fel. kiad. Zsámboki Árpád]. - Szombathely : MMIK, [1981]. - 20 p.
 • NEUMANN Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei, 1299-1526. - Nyíregyháza : Móricz Zs. Kvt., 2006. - 147 p. - (A Szabolcs-szatmár-beregi szemle füzetei ; 3.)
 • PINTÉR György: Egy díszbuzogány titka avagy, hogyan találják meg...? Mit is? : fikció, ami akár igaz is lehetne. - [S.l.] : [s.n.], [2021]. - 32 p.
 • A remény / [szerk. Bokányi Péter]. - Szombathely : Savaria University Press, 2021. - 108 p.
 • ROJHT, Ksenija: Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor v letu 1866 : kritična objava arhivskih dokumentov. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2021. - 180 p. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; 48.)
 • SOSZTARITS Ottó: Római emlékek Savariaban és környékén. - Szombathely : Agora Szombathelyi Kult. és Turisztikai Közp., 2008. - 35 p.
 • Szombathely : városkalauz térképpel / [fel. szerk. Molnár Eszter]. - Budapest : Publi-CITY "1492", 1999. - 32 p.
 • Tanulmányok Tatabánya történetéből II. / [szerk. B. Stenge Csaba]. - Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2020. - 131 p. - (Tatabányai levéltári kiadványok ; 19.)
 • Tavaszi tárlat : Művelődési és Sportház, Szombathely. - Szombathely : Dr. Münnich Ferenc MMIK, 1975. - [20] p.
 • Tavaszi tárlat : Művelődési és Sportház, Szombathely, 1977. - Szombathely : MMIK, [1977]. - [20] p.
 • TÓTH Vilmos: Credo vitam aeternam : Győr temetkezőhelyeinek adattára. - Győr : Győri Egyházm. Lvt., 2021. - 286, [5] p. - (A Győri Egyházmegyei Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások ; 29.)
 • TÜSKÉS Anna: Szent Márton nyomában a Duna-Tisza közén. - Szombathely : Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa, [2021]. - [32] p.
 • Az utolsó magyar király Vas vármegyében : IV. Károly húsvéti visszatérése / [szerk. Woki Zoltán]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2021. - 103, [1] p. - (Cég-história)
 • Vasi Képzőművészek Tárlata : [Szombathelyi Képtár, 1986. márc. 21 - ápr. 13-ig] / [... rend. Salamon Nándor]. - Szombathely : Szombathelyi Képtár, [1986]. - [16] p.
 • WYSZKOWSKI, Paweł – HIDÁSZ Ferenc: Katolikusüldözés Ukrajnában és Kárpátalján, 1917-1944-1991 ; Harmincéves a kárpátaljai ferences misszió, 1989-2019. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2019. - 389, XXVIII, 8 p., [20] t., [3] t.fol.
 • ZÁGORHIDI CZIGÁNY Balázs - LEGEZA László – TÖRÖK Sándor: Domonkosok. - Vasvár : Domonkos Rendtört. Gyűjt., 2021. - 168 p. - (Szerzetesrendek a Kárpát-medencében)
 

Szombathely, 2022. január 3.