KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. október)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a
2020 októberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 
ABLONCZY Balázs: Ismeretlen Trianon : az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918-1921. - Budapest : Jaffa, 2020. - 271 p. - (Modern magyar történelem)

Anjou-kori oklevéltár. 18., 1334 / szerk. Almási Tibor, Piti Ferenc. - Budapest ; Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2019. - 429, [2] p.

CSUKOVITS Enikő: Az Anjouk Magyarországon, 2012-2019. 2. köt., I. (Nagy) Lajos és Mária uralma, 1342-1395. - Budapest : MTA BTK Törttud. Int., 2019. - 178 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)

DÉKÁNY István: Trianoni árvák. - Budapest : Noran Libro, 2018. - 593, [2] p.

HAJDÚ Zoltán: Magyarország történeti államföldrajza : korszakonként változó államterület, határtörténet és határpolitika. - Budapest : Dialóg Campus, 2019. - 302 p.

HALÁSZ Imre: "Titkunk a vizünk" : Zalakaros fürdőjének fél évszázada. - Zalakaros : Zalakaros1 Közösségi Ház és Könyvtár, 2020. - 240 p.

HATOS Pál: Az elátkozott köztársaság : az 1918-as összeomlás és az őszirózsás forradalom története. - [Budapest] : Jaffa, cop. 2018. - 486 p. - (Modern magyar történelem)

Írottkő Natúrpark : információs füzet. - [Szombathely] : [Savaria Tourist], [2000]. - [26] p.

JOBST Ágnes: Csepreg a 20. századi történelem viharában, 1900-1960. - Szombathely [!Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2020. - 232 p.

KOZMA Gábor: A lehetőségek földjén : Vasvármegye szívében. - Vasvár : Vasi Hegyhát Területfejlesztési Önkormányzati Társulás : Reginnov Kft., 1999. - 12 p.

LOVRA Éva: Városok az Osztrák-Magyar Monarchiában : városszövet- és várostipológia, 1867-1918. - Budapest : TERC, cop. 2019. - 240 p.

A nagy Fideszkönyv : [interjúk, dokumentumok, fényképek]. 1. köt., (H)őskorszak / [szerk.] Bayer Zsolt. - Budapest : M. Egy. K., 2006. - 409 p.

Rába : a folyó, ami összeköt : Sárvár és térsége. - Sárvár : Sárvár és Kistérsége Területfejlesztési Társulás, [é.n.]. - [16] p.

Torjay Valter festőművész : önvallomás. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2019. - 335, [1] p.

A Vasi-Hegyhát lankáin : képek a kistérség településeiről / [szerk. Kámán István, Drimmer László, Zágorhidi Czigány Balázs]. - Oszkó : Hegypásztor Kör, [2007?]. - [24] p.

Zounuk : Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve / szerk. biz. Csönge Attila, Pozsgai Erika, Szabóné Maslowski Madlen. - 34. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2020. - 384 p.

.

Szombathely, 2020. október 26.