KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. március)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2020 márciusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

BILKEI Irén – VÁNDOR László: Egurscug birtoktól Egerszeg végváráig : fejezetek Egerszeg történetéből a kezdetektől a 16. század végéig. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2020. - 168 p. - (Zalaegerszegi füzetek ; 16.)

BRENNER János: Szombathely városépítéstörténete a XIX. század második felétől az első világháborúig. - Budapest : Akad. Kiadó, 1959. - p. 131-189.

Budapest városépítészeti kérdései : az 1953. november hó 20-21.-én tartott ankét anyaga / [szerk. Preisich Gábor, Sós Aladár, Brenner János]. - Budapest : Építésügyi Kiadó, 1954. - 151 p., 3 t.

DEBRECZENI-DROPPÁN Béla: Múzeumkerti kalauz : a Magyar Nemzeti Múzeum kertjének története. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 214 p.

FARKAS László: A Savaria Ruhaipari Szövetkezet jubileumi kiadványa : Savaria Ruha 25, 1948-1973. - Szombathely : [s.n.], 1973. - 63 p.

Fejezetek a magyar közigazgatás történetéből, 1945-1990 / [... szerk. L. Balogh Béni]. - Budapest : MKK : MNL, 2019. - 169 p.

GÉFIN Gyula: Szombathely legrégibb látképe. - Szombathely : Martineum, [1936]. - 11 p., [2] t.fol.

GRÁFIK Imre: Signs in culture and tradition. - Szombathely : Savaria Univ. Press, 1998. - 259 p.

Hadtudományi lexikon. 1-2. köt. / főszerk. Szabó József. - Budapest : M. Hadtud. Társ., 1995. - 1584 p.

Az ismeretlen Görgei : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2019. január 15 - június 23. / [főszerk. Hermann Róbert]. - Budapest : MNM, 2019. - 445, [2] p.

Kapiller Imre emlékkönyv / szerk. Horváth Zita [et al.]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2019. – 320 p.

Kik vagyunk? : magyarországi nemzetiségek / [szerk. L. Balogh Béni, Majtényi György, Szabó Csaba]. - Budapest : MNL, 2019. - 131 p.

KISS Gyula: A szombathelyi németség a XVII. században : családtörténeti tanulmány. - Budapest : Egyetemi Német Nyelvészeti és Néprajzi Intézet, 1944. - 43, [1] p., 1 t. - (Német nyelvészeti dolgozatok ; 11.)

KOVÁCS S. Tibor: Jancsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot... : oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban. - Budapest : MNM : Martin Opitz K., 2019. - 191, [1] p.

Közlemények Komárom-Esztergom megye múltjából / szerk. Wencz Balázs, Horváth Attila. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2019. - 249 p. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei ; 26.)

Krisen und Lösungen vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkiegs im pannonischen Raum : International Kulturhistorishes Symposium Mogersdorf 2014 : in Kőszeg 1. bis 4. Juli 2014 / [Red. Tilcsik György]. - Szombathely : Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, 2019. - 239, [1] p. - (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf ; 44.)

A művészi szépség csodája : Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház / [szerk.] Lendvai Rezső, Koltay Ferenc. - Szombathely : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2018. – 48 p.

A protestantizmus zalai évszázadai : tudományos emlékülés a reformáció kezdetének 500. évfordulója tiszteletére / [szerk. Erős Krisztina, Kulcsár Bálint]. - Zalaegerszeg : MNL Zala M. Lvt., 2019. - 279 p. - (Zalai gyűjtemény ; 82.)         

A Szombathelyi Székesegyház bombázása / [szerk.] Lendvai Rezső, Koltay Ferenc. - Szombathely : Szombathelyi Székesegyházi Főplébánia Egyházközsége : Szombathelyi Székesegyházért Alapítvány, 2020. - 55 p.

A Szombathelyi Takarékpénztár Részvénytársaság XLIII-ik zárszámadása 1929. évről. - Szombathely : Martineum Könyvny., 1930. - [15] p.

A szombathelyi ügyvédi kamara jelentése 1912. évről / [összeáll. Náray Szabó László, Szabó István]. - [Szombathely] : [Gabriel Ágoston Utóda], [1913]. – 8 p.

TVT Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor : ob progi in za progo, 1863-2009 : arhivsko gradivo mariborskega gospodarstva v Pokrajinskem arhivu Maribor / Nina Gostenčnik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2019. - 79 p.

Vasi naptár : Szabad Vasmegye évkönyve / [... Ránki József ... szerk.]. - 1947. - Szombathely : Szabad Vasmegye, [1946]. - 144 p.

Vasi naptár : Szabad Vasmegye évkönyve az 1948-as centenáriumi évre  / [... Ránki József ... szerk.]. - Szombathely : Szabad Vasmegye, [1947]. - 104 p.

VÖLGYES Ferenc: Harasztifalu története I. - Harasztifalu : Harasztifalu Szt. László Egyes., 2019. - 247 p. - (Völgyes Ferenc munkái)

Who are we? : nationalities in Hungary / [eds. Béni L. Balogh, György Majtényi, Csaba Szabó]. - Budapest : MNL, 2019. - 131 p.

.

Szombathely, 2020. március 20.