KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. május)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a
2020 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Dalolj magyarul magyar! : II. sz. Népdaltanfolyam, Szombathely 1947. - [Szombathely] : [s.n.], 1947. - p. 15-28.

Egészségügyi kalendárium / szerk. Faragó Ferenc. - Budapest : M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Int., 1939. - 206, [2] p. - (A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet közleményei ; 8.)

KÁLDOS Gyula: A Celldömölki Honismereti Munkaközösség 25 éve. - Celldömölk : Kresznerics F. Vár. Kvt., 1998. - 35, [1] p.

KAUSZ József: Legyen egy akol és egy pásztor / Kausz József. - Hévízgyörk : [s.n.], 1940. - 139, [5] p.

A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai Vas megyében. - Szombathely : MSZMP Vas M. Bizottsága Propaganda és Művelődési Osztálya, 1971 [!1972]. - 27 p.

KULCSÁR Annamária – ORBÁN Róbert: Kemenesháti túrák. - Szombathely : Thirring G. Természetbarát Egyes., 1989 14, [1] p. - (Nyugat-dunántúli kiskalauzok ; 2.)

LŐRINCZ Zoltán: A kőszegi református templom. - Kőszeg : Protestáns Tanulmányi Közp., 1996. - 45 p.

A Magyar Kultúra Napja 2000. január 22. : válogatás a Magyar Kultúra Napján elhangzott ünnepi beszédekből, újságcikkekből / szerk. Kiss László. - [Budapest] : NKÖM, cop. 2000. - 192 p.

Mit tettünk 2 év alatt? : jelentés Szombathely város Tanácsának 1971-1972. évi munkájáról. - Szombathely : [s.n.], [1973]. - 22 p.

NAGY Zoltán: Dunántúli cseréppipa készítő műhelyek és termékeik a XIX. században. - Szombathely : Vas M. Múz. Ig., 2001. - 267 p. - (Fontes Castriferriensis ; 1.)

NÉMETH István: Zengj nekünk dalt... : Országos munkásdalos találkozók Szombathelyen. - [Szombathely] : [Vas M. Tcs.], [1988]. - 170, [1] p.

ORBÁN Róbert: Kemenesaljai túrák. - Szombathely : Thirring G. Természetbarát Egyes., 1989 11, [1] p. - (Nyugat-dunántúli kiskalauzok ; 3.)

A pápai m. kir. áll. tanítóképző-intézet XXIII. értesitője az 1932-33. tanévről : XXXVII. tanév / szerk. Kraft József. - Pápa : Főisk. Könyvny., 1933. - 51, [1] p.

A Remix Rádiótechnikai Vállalat alapításának 50 éves évfordulója alkalmából készült jubileumi katalógus, 1932-1982 / [fel. szerk. Schenker Pál]. - [Budapest] : MGSZ, [1982]. - [80] p.

Savaria Nyári Egyetem / [szerk. Heckenast János]. - 1980. - [Szombathely] : [TIT Vas Megyei Szervezete], [1981]. - 160 p.

Savaria Nyári Egyetem / [szerk. Heckenast János]. - 1981. - [Szombathely] : [TIT Vas Megyei Szervezete], [1981]. - 231, [1] p.

SCHWANNER Jenő: Marhalevélkezelési szabályok : a marhalevélre és ennek kezelésére vonatkozó jogszabályok és elvi jelentőségű határozatok. - 3. átdolg. kiad. - Budapest : Stephaneum Ny., 1948. - 176 p.

SZAKÁLY Éva: Dalolni csak pontosan, szépen... : emlékképek a 30 éves Madrigálról. - Szombathely : Oladi Művel. Közp., 1994. - 105 p.

Szövetkezők három évtizede : a 30 éves Körmend és Vidéke Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet jubileumi kiadványa / [szerk. Farkas László]. - [Körmend] : Vas M. Lapkiadó, [1975]. - 38 p., 5 t.

Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből : köszöntjük a 60 éves Dr. Horváth Sándort / szerk. Székely András Bertalan. - 9 (2019). - Budapest : MNT, 2019. - 213 p. - (A magyarországi nemzetiségek néprajza)

Vas megye hatodik ötéves terve : 1981-1985 / [kiad. Vas Megye Tanácsa]. - Szombathely : Vas Megye Tanácsa, [1981]. - 24 p.

Vas megye ipari szolgáltatásai / [főszerk. Ajtai Andor György]. - Budapest : Lapkiadó, [1983]. - 153 p.

Vas megyei túrakalauz / [... összeáll. Andráskay Olga, Kubát Hugó, Szentidai József]. - Szombathely : Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa : Vas megyei Természetbarát Szövetség, 1977 [!1978]. - 53, 16 p.

.

Szombathely, 2020. május 29.