KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2020. december)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a
2020 decemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

BÁCSKAI Vera : A vállalkozók előfutárai : nagykereskedők a reformkori Pesten. - Budapest : Magvető, 1989. - 230 p. - (Mikrotörténelem)

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár tájékoztatója / [összeáll. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Olvasószolgálati Csoportja]. - Szombathely : [BDMK], 1965. - 31 p.

Az ember helye, a hely embere : emberközpontú történetírás, helytörténeti kutatás : a helytörténetírás módszertani kérdései / szerk. Lengvári István, Pilkhoffer Mónika, Vonyó József. - Budapest : MTT ; Pécs : Kronosz : MTA Pécsi Területi Biz., 2019. - 633 p.

FARKAS Gyöngyi: Lázadó falvak : kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki Magyarországon, 1951-1961. - Budapest : Korall, 2016. - 404 p. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák ; 6.)

Fejezetek a 150 éves magyar vasút történetéből : [1846-1996] / [szerk. Mezei István és Somody Árpád]. - [Budapest] : MÁV Vezérig., [1996]. - 590 p.

Forradalmak sodrában II. : visszaélések és atrocitások Sopronban és Sopron vármegye területén a Tanácsköztársaság idején / ... összeáll., bev. és jegyz. Suslik Ádám. - Sopron : MNL Győr-Moson-Sopron M. Soproni Lvt., 2020. - 155 p.

GERHARD Péter: Deszkafalak és potyavacsorák : választói magatartás Pesten a Tisza Kálmán-korszakban. - Budapest : Korall, 2019. - 371 p. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák ; 10.)

HALAS György: Vörös lámpák az utolsó kocsin. - Budapest : Közdok, 1991. - 244, XLIX p., [1] t.fol. - (Vasúthistória könyvek)         

KESZEI András: A középfokú oktatás felekezeti változatai és társadalmi háttere a 19. század első felében Pesten. - Budapest : Korall, 2018. - 342 p. - (Korall társadalomtörténeti monográfiák ; 8.)

Központi szervek, 1950-1970 / [szerzők Alföldi Vilma et al.]. - Budapest : MOL, 1993 (Budapest : Akaprint). - 657 p. - (A magyar állam szervei)

Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2004. - Budapest : Balassi B. Int. [etc.], 2004. - 329, [5] p.

Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2005. - Budapest : Balassi B. Int. [etc.], 2005. - 412 p.

MAGYAR Eszter: A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban, 1255-1747. - Budapest : Akad. K., 1983. - 227 p. - (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat ; 101.)

Magyar zarándokutak / [összeáll., szerk. ... Barna Gábor]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2020. - 223 p.

Mai magyar iparművészet. [2.], Textil / összeáll. Koczogh Ákos. - Budapest : Képzőműv. Alap, 1975. - 135, [1] p.

Parasztok és polgárok : tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára / [szerk. Czoch Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Pozsgai Péter]. - Budapest : Korall Társadalomtört. Egyes., 2008. - 584 p.

A pécsi egyetemek MTA-tagjai, 1921-2017 / [szerk. Szilágyi László]. - [Pécs] : PTE, 2017. - 135 p. + mell. (XII p.)

Sziklay Kálmán első világháborús naplója, 1914-1916 / szerk. az előszót és a jegyzeteket írta Erdélyi Szabolcs, Kládek László. - Esztergom : MNL Komárom-Esztergom M. Lvt., 2020. - 171 p. - (Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára évkönyvei ; 27.)

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium évkönyve, 2019/2020 : vivat, crescat, floreat! / közzéteszi Fazakas Zoltán Márton. - Szombathely ; [Csorna] : Csornai Premontrei Prépostság, 2020. - 392 p.

ZEMAN Ferenc: Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2020. – 225 p. - (Dél-alföldi évszázadok ; 34.)

.

Szombathely, 2021. január 4.