KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. október)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 októberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

100 éves Székesfehérvár repüléstörténete / [szerk. Gondos László]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., cop. 2016. - 38 p.

Acta inter urbes / [szerk. Fónai Mihály, Mankó Mária]. - Szombathely : BDF Művelődéstudományi és Kommunikációs Tanszék, 2000. - 337 p.

Arrabona : regionális tudományos évkönyv / [fel. szerk. Nemes Gábor]. - 53-56. (2015/2018). - Győr : Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múz., 2018. - 343, [1] p.

CZÉGÉ Petra Gabriella - Kis József - Szabó Dorottya : Genealógia hetedíziglen : családtörténet-kutatás középiskolásoknak és felnőtteknek. - Budapest : MNL, 2019. - 40 p. + 40 mell.

DERCSÉNYI Dezső: Ják, Szent György-templom. - 3. kiad. - [Budapest] : TKM Egyes., 1990. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, ISSN 0139-245X ; 6.)

Farkas Géza fényképészeti műterme : Vasvármegye fél százada a fotóművész szemével. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 216 p.

Gór - Bük térségi árvízi szükségtározó. - [S.l.] : [s.n.], [1996]. - [20] p.

HECKENAST János: Szombathely, képtár. - [Budapest] : TKM Egyes., 1988. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 302.)

Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon : konferencia Székesfehérváron, 2014. szeptember 20. / [szerk. Zsoldos Attila]. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2016. - 226 p. - (Közlemények Székesfehérvár város történetéből)

Hetedíziglen : a családtörténet-kutatásról általános iskolásoknak / [írta és szerk. Jakab Georgina et al.]. – Budapest : MNL, 2019. - 17 fol.

HORVÁTH Péter: "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban I. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2015. - 31 p.

HORVÁTH Péter: "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban II. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2016. - 31 p.

HORVÁTH Péter – RAVASZ István – RANGEL Ferenc: "Kik acél falakként állották a vártát, orosz ingoványon, s Doberdó tetején..." : székesfehérvári alakulatok az I. világháborúban III. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2018. - 43 p.

KERTÉSZ Balázs: Székesfehérvár város oklevelei és levelei, 1249-1526. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2019. - 175 p. - (Közlemények Székesfehérvár történetéből)

"A kő, amelyet elvetettek..." : a Szent Kvirin szalézi templom története / [szerk. Lendvai Rezső, P. Csány Péter]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2018. - 336 p. - (Cég-história)

Kőszeg / írta és összeáll. Bariska István B. Benkhard Lilla [et al.] közreműködésével. - [Különböző méretarányok]. - Budapest : MTA BKT TTI, 2018. - 1 atlasz (75 p., 17 fol.). - (Magyar várostörténeti atlasz ; 6.) (Hungarian Atlas of Historic Towns  ; 6.)

Kőszeg értékei / [kiad. a] Kőszegi Települési Értéktár Testület ; [... szerk. Révész József]. - 2019. - Kőszeg : Kőszegi Települési Értéktár Testület, 2019. - 107 p.

Magyarország megyéi. [17.], Zala / [összeáll. Molnár Máté]. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 162, [5] p., [32] t.

Magyarszombatfa : fazekasok földjén / [írták és összeáll. Kemencei Ilona et al.]. - Magyarszombatfa : Önkormányzata, [2009?]. - 23, [1] p.

NAGY Zoltán: Körmend, várkastély. - [Budapest] : TKM Egyes., 1989. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 338.)

Nyitott kapukkal : Gencsapáti. - Gencsapáti : Önkormányzat, [2002?]. - 15 p.

Ostffyasszonyfa / [szerk. Bognárné Harasztovics Tímea]. - Ostffyasszonyfa : [s.n.], 2004. - 15 p.

PÁL Ferenc: Az őrök hitének öröksége : Alsóőr plébániatörténete, [1769-2019]. - Unterwart : Röm. Kath. Pfarre, 2019. - 121 p.

Petőfi Ostffyasszonyfán / [kiad. Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata]. - Ostffyasszonyfa : Önkormányzat, [2011]. – 12 p.

POCZAI Péter: A Festetics-rejtély : a genetika története és Festetics Imre hagyatéka. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulm. Int., 2019. - 159 p. - (Beszélő városok sorozat)

PUSZTAI László: Vasszécseny, kastélyszálló. - [Budapest] : TMK Egyes., 1987. - [16] p. - (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára ; 289.)

Székesfehérvár története. 1., Székesfehérvár története az Árpád-korban / Zsoldos Attila, Thoroczkay Gábor, Kiss Gergely. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint. - 2016. - 365 p.                         

Szombathely : the town of Saint Martin / [photo  Czika László]. - Szombathely : Municipal Office, [1999]. - 12 p.

Szombathely Város Tűzoltósága 130 éves, 1872-2002 / [szerk. Bársony Ferenc et al.]. - Szombathely : "Tűzoltás-Mentés" Alapítvány Szombathely, [2002]. - 36 p.

Tatabánya az első világháborúban / [szerk. B. Stenge Csaba]. – Tatabánya : Tatabánya M. Jogú Város Lvt., 2019. - 229 p. - (Tatabányai levéltári kiadványok ; 18.)

Die Verschleppung ungarländischer Deutscher, 1944/45 : erste Station der kollektiven Bestrafung : dokumentarband = Magyarországi németek elhurcolása, 1944/45 : a kollektív büntetés első állomása : dokumentumkötet/ [Verantw. Red. Georg Zielbauer]. - Budapest : Mo. Németek Szövets., 1990. - 219 p., [28] t.

Die Wittmann-Chronik : "Denck Buch der Gemeinde Mattersdorf aufgerichtet anno 1814" / Georg Luif, Wolfgang Steiger [Hrsg.] ; [Red. Jakob Michael Perschy]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2019. - 460 p. - (Burgenländische Forschungen ; 111.)

Zapuščinski inventar po Janezu Jakobu grofu Khislu iz leta 1690 / [urednik znanstvenokritične izdaje vira] Matjaž Grahornik. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2019. - 256 p. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; 44.)

CD/DVD-ROM

17-esek a világháborúban [elektronikus dok.] : a m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története / szerk. márkosfalvi Sipos Gyula. - Szöveg. - Székesfehérvár : Vár. Lvt. és Kutint., 2014. - 1 CD ROM

.

Szombathely, 2019. október 31.