KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. november)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 novemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Bögöte. - Bögöte : Önkormányzat, [2011]. - [46] p.

Domonkosfa büszke őrei / [a szöveg összegyűjtése és szerkesztése: Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci]. - Šalovci : Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, 2019. - 14 p.

FEISZT György – VINCZE László:  Via Sancti Martini - Szent Márton útja a Balatonfelvidéken át a Vág völgyéig : vándorkönyv. - Szombathely : Agora Szombathelyi Kult. és Turisztikai Közp., [2008]. - 60 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 8. köt. - Szombathely : NYME SEK Természettudományi és Műszaki Kar, 2009. - 128 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 9. köt. - Szombathely : NYME SEK Természettudományi Kar, 2010. – 145 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 10. köt. - Szombathely : NYME SEK Természettudományi Kar, 2011. – 126 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 11. köt. - Szombathely : NYME SEK Természettudományi Kar, 2012. – 141 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 13. köt. - Szombathely : NYME SEK Természettudományi Kar, 2014. – 131 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 14. köt. - Szombathely : NYME Természettudományi és Műszaki Kar, 2015. - 170 p.

Folia anthropologica : tudományos és módszertani folyóirat / szerk. Tóth Gábor. - 15. köt. - Szombathely : NYME Természettudományi és Műszaki Kar, 2016. - 62 p.

GÁL József: Rekviem a drámai szopránért : Németh Mária emlékezete, 1897-1967. - Szombathely ; Körmend : Csaba József Honismereti Egyesület ; Nemeskolta : Önkormányzat, 2019. - 207 p.

HORVÁTH Sándor: "Övék a mennyek országa" : egyházüldözés a Szombathelyi Egyházmegyében. - Budapest : METEM, 2008. - p. 117-160.       

Hosszúpereszteg : múlt, jelen, jövő : értékek, közösségek, emberek / [... szerk. Tokár Imre P. János] ; [... fotók Benkő Dezső] ; [kiad. Hosszúpereszteg Község Önkormányzata]. - Hosszúpereszteg : Önkormányzat, 2019. - [160] p.

Itthon, Domonkosfán / [a szöveg összegyűjtése és szerkesztése: Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci]. - Šalovci : Šalovci Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség, 2019. - 18 p.

Káld értékei / [készítették Varga Eszter és Simon Levente]. - [Káld] : Önkormányzat, [2016?]. - 32 p.

Káld értékei / [az adatokat gyűjt. Bódai Balázs et al.] ; [a kérdőiveket összeáll. és feldolg. Nagyné Bognár Katalin, Simonné Fukszberger Szilvia és Czeglédi Júlia]. - Káld : Káldi Napraforgók Egyes., 2017. - 20 p.

KANÁSZ Viktor: Fenyvesek és Pagonyok : Pagony (Petrzilka) Károly és családja Surdon. - Budapest : Pilisart Kft., 2019. - 107 p. - (Somogyország - Zalamente ; 1.)

Körmend 775 / [... írták H. Vörös Márta et al.]. - Körmend : Önkormányzat, 2019. - 127 p.

KUGLICS Gábor: Püspökmolnári : egy Rába menti kis falu élete. – Budapest : Kairosz, 2019. - 115 p. - (Féltett kishazák ; 18.)

MÓRICZ Péter: Körmend régi épületei : városkép a Monarchia korabeli képeslapokon. - Körmend : Körmendi Kulturális Közp., Múz. és Kvt., 2019. - 103, [1] p.

Návay Lajos emlékezete : tanulmányok / [szerk. és az illusztrációkat összeáll. Halmágyi Pál]. - Makó : Önkormányzat : Návay L. Emlékbiz., 2019. - 115, [2] p.

Savaria : a Vas megyei múzeumok értesítője / [kötetszerk. Vig Károly]. – 39 (2017). - Szombathely : Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, 2017. - 302 p.

Szent Márton Gála, 2019. november 9. - [Szombathely] : Agora Szombathelyi Kult. Közp., [2019]. - 25 p.

TORMA Margit: "Én többet aligha látlak benneteket..." : újkéri katonák az első és a második világháborúban. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2018. - 501 p.

ZÁGORHIDI CZIGÁNY Balázs: Oszkó. - [Budapest] : Száz M. Falu Könyvesháza Kht., [2002]. - 182, [2] p. - (Száz magyar falu könyvesháza)        

.

Szombathely, 2019. november 29.