KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. június)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 júniusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Anjou-kori oklevéltár. 47., 1363 / szerk. Piti Ferenc. - Budapest ; Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2017. - 535 p.

BALLA Tibor – DOMINKOVITS Péter: Egy soproni főispán a haza szolgálatában: Simon Elemér a nagy háborúban. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2019. - 151 p.

BERÉNYI Marianna - Kenesei Zsófia Orsolya - Makra Mónika : A pokol bugyrai... : "málenkij robot" : kényszermunka a Szovjetunióban : segédanyag pedagógusok számára a kiállítás értelmezéséhez és a korszak történelemi hátterének tanításához, megemlékezések szervezéséhez. - Budapest : MNM Málenkij Robot Emlékhely, 2019. - 111 p.

Communicationes archaeologicae Hungariae / [főszerk. Fodor István]. - 2014. - Budapest : MNM, 2015. - 216 p.

Communicationes archaeologicae Hungariae / [főszerk. Fodor István]. - 2015/2016. - Budapest : MNM, 2016. - 382 p.

Communicationes archaeologicae Hungariae / [főszerk. Fodor István]. - 2017. - Budapest : MNM, 2018. - 282 p.

ERDEI Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet : a mezőgazdasági és a szövetkezeti fejlődés kérdései. - Budapest : Akad. K., 1959. - 382 p.

Értéktár : a Magyar Nemzeti Bank értékmentő programja, 2014-2018 / [szerk. Bertók Krisztina és Mészáros Krisztina]. - Budapest : MNB, 2019. - 271 p.

És mégis élünk! ... : Magyarország, 1920-1930. - [Budapest] : Budapesti Hírlap, 1931. - 160 p., 9 t.

FEISZT György – SZÁVAI Tamás – TÜSKÉS Anna: Szent Márton nyomában Budapesten. - Szombathely : Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa, [2019]. - [28] p.

Folia archaeologica : a Magyar Nemzeti Múzeum évkönyve / [főszerk. Fodor István]. - 57 (2015/2016). - Budapest : Magyar Nemz. Múz., [2018]. - 168 p.

Hajós Alfréd, a polihisztor / [szerk. Szabó Lajos, Szőts Gábor]. - Budapest : M. Sporttud. Társ., 2016. - 86 p. - (Magyar sporttudományi füzetek ; 15.)

A Hunyadiak címereslevelei, 1447-1489 / szerk. Avar Anton. - [Budapest] : MNL, 2018. - 320 p.

KALOCSAI Péter: Gyors, gyorsabb, leggyorsabb : a szombathelyi polgári repülés története a 20. században. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2019. – 159 p.

KELETI Éva: Kontakt 85 : Keleti Éva kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban : [... 2016. szeptember 22 - 2016. november 10.] / [szerk. Lengyel Beatrix, Szarka Klára]. - Budapest : MNM, 2018. - 95 p.

KISS János : A küldetés folytatódik : kőszegi misszionáriusok. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., cop. 2019. - 232 p.

KOZMA Gábor: Végállomás : [beszélgetések Dr. Pálffy Dezsővel]. - Budapest ; Szombathely : [Pálffy Dezső], 2018. - 76, [22] p.

KUBINSZKY Mihály – LOVÁSZ István – VILLÁNYI György: Régi magyar villamosok : a történelmi Magyarország közúti vasutai a kezdettől a II. világháború végéig. - Budapest : Bp. Városvédő Egyes., [2006]. - 362 p.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai, 1918-1940 / szerk. és összeáll. Kovács Adrienn. - Pécs : PTE Egy. Lvt., 2012. - 214 p. - (PTE Egyetemi Levéltár kiadványai ; 2.)

RYAN, Gary S.: Die Entwertungen der ungarischen Postämter auf der ersten fünf Ausgaben Österreichischer Freimarken 1850-1867 während der Österreichischer Verwaltung. - London : Royal Philatelic Society, 1980. - XXI, 641 p.

SZABADVÁRY Tamás: Collectio Christiana : a Magyar Nemzeti Múzeum ókeresztény vonatkozású iparművészeti emlékei. - Budapest : MNM, 2018. - 818 p. - (Libelli archaeologici ; Suppl. 2.)

Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv / [szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva]. - 21. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs Szatmár-Bereg M. Lvt., 2019. - 222 p. - (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai. I., Évkönyvek ; 21.)

TOMKA Gábor: 16-17. századi kerámia a történeti Borsod megyéből. – Budapest : MNM, 2018. - 293 p. - (Opuscula Hungarica ; 10.)

.

Szombathely, 2019. június 27.