KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. július)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 júliusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

BÁBA Barbara: Földrajzi köznevek térben és időben. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 187 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 39.)

BÁRTH M. János: Névföldrajzi térképlapok Erdélyből : a helynévadás területi variabilitása a történeti adatok tükrében. - Budapest : MNYT, 2018. - 174, [2] p.    

Celldömölk / [képek Gyuricza Imre]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2014. - 95 p. - (Magyarország kincsestára...)

Corde aperto : tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára / szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. - Veszprém : Veszprémi Főegyházmegye : Veszprém M. Lvt., 2012. - 344 p.

DITRÓI Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata : a helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 169 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 40.)

DÓKA Klára: A vízügyi szakigazgatás fejlődése : II. rész, 1867-1948. - Budapest : Lapkiadó, 1983. - p. 54-68.

FÉLEGYHÁZY József: A középkor egyháza. - Budapest : Pázmány Péter Irod. Társ., 1939. - 403 p., [7] t.fol. - (A keresztény egyház története ; 4.)

GRÓF István: Tulipános napjaim : közéleti írások tőlem-rólam. - Sárvár : Önkormányzat, 2019. – 517 p.

GYŐRFFY Erzsébet: Korai ómagyar kori folyóvíznevek. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2011. - 224 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 20.)

Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból : Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján. 4., Liptó - Pilis vármegye / közzéteszi Hoffmann István, Rácz Anita, Tóth Valéria. - Debrecen : KLTE, 2017. - 119 p., [18] t.fol. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 43.)

Helynévtörténeti tanulmányok : lektorált folyóirat / szerk. Hoffmann István, Tóth Valéria. - 7. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2012. - 172 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 24.)

Helynévtörténeti tanulmányok : lektorált folyóirat / szerk. Hoffmann István, Tóth Valéria. - 10. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2014. - 206 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 31.)

Helynévtörténeti tanulmányok : lektorált folyóirat / szerk. Hoffmann István, Tóth Valéria. - 12. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2016. - 155 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 42.)

Helynévtörténeti tanulmányok : lektorált folyóirat / szerk. Hoffmann István, Tóth Valéria. - 13. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2017. - 195 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 46.)

IJJAS Antal: Húsz évszázad viharában : az egyház és a pápaság története. - Budapest : Magyar Írás, 1948. - 422, [1] p.

KOVÁCS Éva: A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2015. - 238 p., [1] t.fol. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 34.)

KOVÁCS Gergely: Fogadd a koronát! : Károly magyar király hitvalló élete. - Budapest : Új Ember, cop. 2004. - 167, [24] p.

Legénynaptár az 1947. évre. - Budapest : Katolikus Parasztifjúsági Szövetség, 1947. - 183 p.

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania, 1572-1717 = Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről, 1572-1717. 2. köt. / ed. István György Tóth. - Roma : Római M. Akad. ; Budapest : METEM : MTA Törttud. Int., 2003. - p. 762-1596.

Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt, 1920-1945. 2. köt. / kiad. és sajtó alá rend. Dálnoki Veress Lajos. - München : Danubia-Druck., 1974. - 463 p.

Mestni statut 1376 : Ptujsko mestno pravo v srednjeevropskem prostoru : Mednarodni simpozij : Ptuj, 17. in 18. oktober 1996 = Stadtrecht vom 1376 : Ptujer - Pettauer - Stadtrecht im mitteleuropäischen Raum : Internationales Symposium : Ptuj, 17. in 18. oktober 1996 / [zbrala in ured. Marija Hernja Masten]. - Ptuj : Zgodovinski arhiv, 1996. - 306, [20]  p. - (Publikacije Zgodovinskega arhiva v Ptuju. Gradivo in razprave ;  1.)

MÉSZÁROS István: "Állok Istenért, egyházért, hazáért" : írások Mindszenty bíborosról. - Budapest : METEM, 2000. - 222 p. - (METEM-könyvek ; 28.)

MÉSZÁROS István: Mindszenty és Ortutay : iskolatörténeti vázlat, 1945-1948. - Budapest : Mészáros I., 1989. - 200 p.

Pázmány Péter : válogatás műveiből. 1. köt. / [az írásokat vál. Őry Miklós, Szabó Ferenc és Vass Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 1984. - 401 p.    

Pázmány Péter : válogatás műveiből. 2. köt., Prédikációk : első rész / [az írásokat vál. Őry Miklós, Szabó Ferenc és Vass Péter]. - Budapest : Szt. István Társ., cop. 1984. - 378 p.                                 

PÓCZOS Rita: Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása. - Debrecen : Debreceni Egy. K., 2010. - 237 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 18.)

Preces matutinae et vespertinae pro usu alumnorum seminarii Sabariensis. - Sabariae : [Perger], 1835. - 24 p.

RÁCZ Anita: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2011. - 248 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 19.)

SOMORJAI Ádám: Nuove fonti per la causa Mindszenty nelle carte Casaroli, 1962-1995 = Újabb Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában / Somorjai Ádám. - Budapest : METEM : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2017. - 146 p. - (METEM könyvek ; 88.)

A Szentatya Magyarországon / [... szerk. Diós István]. - Budapest : Szt. István Társ., 1991. - 118 p.

SZERENCSÉS Károly: A politikai fejlődés fő iránya a II. világháború után. - 2. jav. kiad. - Budapest : Ikva, 1990. - 107 p. - (Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek)

A Szombathelyi Premontrei Diákszövetség VI. évkönyve. – Szentgotthárd : Martineum Könyvny., 1933. - 40 p.

A Szombathelyi Premontrei Diákszövetség VII. évkönyve. – Szentgotthárd : Martineum Könyvny., 1934. - 13, 127-162. p.

TAKÁCS Ferenc: Végtelen csönd : "az örök vadászmezők" : Szombathely és Vas megye temetőiről. - Szombathely : Vas M. Temetkezési Váll., 2003. - 219 p.     

TIBOLA Imre: Novene um die Fürbitte von dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann. - Szombathely ; Eisenstadt : Bischöfl. Ordinariat, 1989. - 55 p.

TÓTH Valéria: Személynévi helynévadás az ómagyar korban. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 219 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 41.)

TÓTH Valéria: Településnevek változástipológiája. - Debrecen : DE M. Nyelvtud. Tansz., 2008. - 285 p. - (A Magyar Névarchívum kiadványai ; 14.)

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. II. r. Vallásügyi igazgatás. I. : általános rész / összeáll. Harai László. - Budapest : Egyetemi Ny., 1944. - XVII, 5, 527, 3 p.

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. II. r. Vallásügyi igazgatás. II. : különös rész: katolikus egyház / összeáll. Harai László. - Budapest : Egyetemi Ny., 1943. - XVII, 5, 527, 3 p.

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. II. r. Vallásügyi igazgatás. III. : különös rész: református, evangélikus és unitárius egyházak / összeáll. Harai László. - Budapest : Egyetemi Ny., 1943. - V, 491, 3 p.

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. II. r. Vallásügyi igazgatás. IV. : különös rész: görög keleti egyház, izraelita és baptista vallásfelekezetek, iszlám vallás / összeáll. Harai László. - Budapest : Egyetemi Ny., 1943. - V, 449, 3 p.

A vallás- és közoktatásügyi igazgatás hatályos jogszabályainak gyűjteménye. II. r. Vallásügyi igazgatás. V. : mutatók / összeáll. Harai László. – Budapest : Egyetemi Ny., 1944. - 8, 373, 3 p.

Zbornik soboškega muzeja / [urednica Metka Fujs] ; [izdal Pomurski muzej Murska Sobota]. - 24. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2017. – 261 p.

.

Szombathely, 2019. július 31.