KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. december)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 decemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

BÁNYAI Balázs – SÁNTA Ákos: Vadászok és vadászatok Fejér megyében. - Székesfehérvár : Szt. István Kir. Múz., 2019. - 152 p. - (A Szent István Király Múzeum közleményei. B. sorozat ; 61.)

BERECZKI Ibolya, T. : Egyik kutya - másik eb : a kutya a magyar hagyományban. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2013]. - 44 p. - (Skanzen füzetek)

BIERNACKI Karol – ANTAL Tamás: A helyi tanácsok döntéshozatali mechanizmusai, 1950-1990. - Szeged : MNL Csongrád M. Lvt., 2019. - 159 p. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből ; 47.)

Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei. [29.], 1610, 1618, 1619 / ... ford. P. Szalay Emőke és Szendiné Orvos Erzsébet / szerk. Szendrey István. - Debrecen : Hajdú-Bihar M. Lvt., 2007. - 259 p. - (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai ; 38.)

DOMINKOVITS Péter: Szombathely mezőváros gazdaság- és társadalomtörténete a 17. században. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt., 2019. - 224 p. + 2 térk. mell. - (Archivum comitatus Castriferrei. Kismonográfiák ; 8.)

DOMONKOS Endre: Közép- és Kelet-Európa gazdaságtörténete 1945-1953 között : a szovjet megszállás és a sztálinista tervgazdálkodás kiépülése. - Budapest : Aposztróf, 2019. - 267 p.

A fa a népi építészetben régen és ma : tanulmánykötet / szerk. Románné Roxer Valéria, Varga Tamás. - Sopron : NYME K. : EMK Erdészeti Múz., 2011. - 213 p.

Fedezze fel a vidéki Magyarországot! : kiállításvezető / szerk. Cseri Miklós, Horváth Anita, Szabó Zsuzsanna. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2011. - 246 p., [1] t.fol.

FÜZES Endre: A szántalpas hombártól a tájházig : Füzes Endre válogatott írásai, 1956-2012. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2012. - 501 p. - (Skanzen könyvek)

A Hadtörténeti Múzeum értesítője / [szerk. Kreutzer Andrea, Makai Ágnes]. – 10 (2008). - Budapest : Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2008. - 248 p.

A Hadtörténeti Múzeum értesítője / [szerk. Szoleczky Emese, Závodi Szilvia]. – 12 (2011). - Budapest : Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2011. - 325, [2] p.

Ház és ember : a Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve / szerk. Bereczki Ibolya, Cseri Miklós. - 22. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2010. - 285 p.

KEMECSI Lajos: A magyar kocsi. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2013]. - 48 p. - (Skanzen füzetek)

KISS Kitti: Kovácsolt és öntöttvas edények a magyar szabadtéri múzeumokban. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2012. - 199 p. - (A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai ; 2.)   

KÖRMENDI Tamás: Az 1196-1235 közötti magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 229 p. - (Magyar történelmi emlékek. Értekezések)

Magyar dúlás : tanulmányok a kényszerkollektivizálásról / szerk. Galambos István, Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2019. - 228 p. - (Magyar vidék a 20. században ; 4.)

Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscsovi korszakban : orosz levéltári iratok, 1953-1964. 1. köt., 1953-1957 / [az iratokat gyűjt. és vál., ... szerk. Babus Antal, Müller Gabriella, Seres Attila]. - Budapest : NEB, 2019. - 559 p.          

A magyar környezet atlasza : a Kárpát-térség táj- és vízrajza. 1.2. Tanulmány / [Faragó Imre]. - [Budapest] : Kiss András, 2017. - 84 p.

A magyar környezet atlasza : a Kárpát-térség táj- és vízrajzi atlasza. 1.1. Atlaszmű / [szerk. Faragó Imre] ; [alaptérkép kidolg. Bagaméri Gergely et al.]. - 1:650 000. - [Budapest] : Kiss András, 2017. - 1 atlasz [1], [68], [1] p.

Magyarország önigazgatási jelképeit bemutató kézikönyvek. [6.], Fejér, Komárom-Esztergom és Tolna megye településeinek címerei és zászlai / [szerzők Bödő István et al.] / főszerk. Feiszt György. - [Kemendollár] : Akvirál '96 Kft., 2019. - 464 p.

MULLER, Samuel – FEITH, Johann Adrian – FRUIN, Robert: A levéltári rendszerezés és iratleírás kézikönyve. - Budapest : MNL, [2019]. - 264 p.

MARKÓ György - Sándor Ákos - Sz. Kovács Éva : A teniszbajnok : Pétery Jenő és egy polgári család élete és viszontagságai a XX. században. – Budapest : NEB, 2019. - 202 p.

PÉCSI L. Dániel: Címerekkel írt történelem : a történelmi Magyarország ország- és nemzetrészeinek címerei, címerleírásokkal és térképmellékletekkel. - 2. bőv., jav. kiad. - Budapest : Kiss A., 2016. - 277, [2] p.

PRESZTÓCZKI Zoltán: Hódmezővásárhelyi református prédikátorok és lelkipásztorok almanachja 1569-től a legújabb időkig. - Hódmezővásárhely : MNL Csongrád M. Lvt., 2019. - 250 p. - (Dél-alföldi évszázadok ; 33.)

REGENYE Judit: Kő és agyag : település és életmód a neolitikum-rézkor fordulóján a Dunántúlon. - Veszprém : Veszprém M. Múz. Ig., 2011. - 208 p.

SÁRI Zsolt: A resti. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2011]. - 43 p. - (Skanzen füzetek)

SÁRI Zsolt: A Skanzen vonat : a BCmot 422-es története. - [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2011]. - 42 p. - (Skanzen füzetek)

A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei, 1890. március 16 - 1895. január 13. 2. köt. / összeáll. és a bev. tanulmányt írta Lakos János. - Budapest : MOL, 1999. - p. 791-1297., 18 t. - (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. II., Forráskiadványok ; 33.).(Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1867-1918)

SZIKSZAI Mihály: Adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúttörténetéhez. - Szolnok : MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt., 2019. - 239 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei ; 16.)

Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai. - Budapest : MTA BTK, 2019. - 372 p. - (Vidéktörténet ; 2.)

Vakvágány : a "szocializmus alapjainak lerakása" vidéken a hosszú ötvenes években 2. / szerk. Horváth Gergely Krisztián. - Budapest : MTA BTK : NEB, 2019. - 642 p. - (Magyar vidék a 20. században ; 3.)

VASS Erika: A történelem sodrában : lakosságcsere a Dél-Dunántúlon az 1940-es években. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., [2013]. - 46 p. - (Skanzen füzetek)

Zsigmondkori oklevéltár. 13., 1426 / összeáll. Mályusz Elemér. - Budapest : MNL, 2017. - 622 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II., Forráskiadványok ; 55.)

.

Szombathely, 2019. december 18.