KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. augusztus)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 augusztusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

Az állampárt biztonsága : tanulmányok a belügy és a kommunista párt kapcsolatrendszeréről a Kádár-korszakban / [szerk. Horváth Zsolt, Kiss  Réka, Simon István]. - Budapest : NEB, 2019. - 428 p. -  (NEB könyvtár)

ANDREIDES Gábor: Egy megbízható elvtárs : Száll József útja az MKP-tól a P2-ig. - Budapest : NEB, 2019. - 334 p. - (NEB könyvtár)

BERNÁD Rita Magdolna: A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár : levéltárismertető. - Gyulafehérvár : F & F Intern., 2018. - 60 p.

A Capella Savaria 25 éve / [szerk. Csikósné Tamás Katalin]. - Szombathely : Capella Savaria Egyesület, 2006. - 30 p.  

CSILLAG Attila – ROKOLYA Gábor: A Pécsi Közjegyzői Kamara története, 1875-1949. - Budapest : Közjegyzői Akad. K., 2015. - 217, [3] p. - (Studia notarialia Hungarica ; 16.)

A dolgozó népet szolgálták? : fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban / [szerk. Ötvös István, Trieber Péter]. - Budapest : NEB, 2018. - 272 p. - (NEB könyvtár)

Emlékek, képek a szentgotthárdi református templom fennállásának 10. évfordulóján / [szerk. Juhász Sándor]. - Szentgotthárd : Szentgotthárdi Református Gyülekezet, 2012. – 19 p.

HAJNAL István: Technika, művelődés : tanulmányok. - Budapest : História : MTA Törttud. Int., 1993. - XLII, 472 p. - (História könyvtár. Monográfiák ; 2.)

Hármas püspöki kinevezés 1944-ben : Hamvas Endre, Kovács Sándor, Mindszenty József / szerk. Zombori István. – Budapest : METEM ; [Szeged] : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2018. – 118 p.

A "hatvanas évek" emlékezete : az Oral History Archívum gyűjteményéből / vál. és összeáll. Molnár Adrienne. - Budapest : 1956-os Int., 2004. - 234 p.

"Hatvanas évek" Magyarországon : tanulmányok / szerk. Rainer M. János. - Budapest : 1956-os Int., 2004. - 509, [1] p.

Heggyel az ég egybemosódik : ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára / közread. rendtársai, munkatársai és barátai. - Tihany : Tihanyi Szt. Gergely Alapítvány, 2011. - 784 p., XV t.

Kőszegi történetek / szerk. Mátay Mónika. - Kőszeg : Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, 2019. - 259 p. - (Beszélő városok)

NAGY László: Emlékeim a hadifogságból, 1914-1921. - Vác : Vác Város Lvt., 2018. - 105, [2] p.

Naših prvih 70 godina, 1947-2017 = Az első 70 évünk, 1947-2017 = Our first 70 years, 1947-2017 / [odgovorni urednik Stevan Mačković]. - Subotica : Istorijski arhiv, 2017. - 120 p.

Őriszentpéter / [szerk. Őr Zoltán]. - [Őriszentpéter] : Őriszentpéter Város Önkormányzata, 2019. - 52 p., [1] t.fol.

PÁPES Éva: Körmend épít : egy kastély élete a múló időben. - Körmend : Önkormányzat, 2007. - 39 p.

PUP Vilmos: Bükfürdő fejlődése és létesítményei. - Bük : Büki Gyógyfürdő Rt., 1999. - 88 p.

Répcelak város monográfiája / főszerk. Csapó Tamás. - Répcelak : Önkormányzat, 2019. - 618 p.

Szombathely Város Tűzoltósága. - [Szombathely] : Szombathely Város Tűzoltósága, 1997. - [70] p.

TANGL Balázs : A Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan magánlevéltára : repertórium. - Szombathely : Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, 2019. - 99, [1] p. - (A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár segédletei ; 2.)

Több mint történelemkönyv : a Képeslevelezőlap-gyűjtők Egyesülete 30 éve / [szerk. Kőszegfalviné Pajor Klára]. - [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2019. - 120 p. - (Cég-história)


.

Szombathely, 2019. augusztus 30.