Kiadványok

A levéltárban folyó ismeretterjesztő és tudományos munka eredményei a kiadványokon keresztül is eljutnak a felhasználókhoz.

A „Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv” 1976-tól 1986-ig három kötetben, a „Vas megyei levéltári füzetek” sorozat kilenc darabja 1988-től 2000-ig jelent meg. A forrásokat és tanulmányokat közlő széria 2004-től „Archivum Comitatus Castriferrei” címen érhető el, az „Előadások” és a „Kismonográfiák” alsorozatban eddig kilenc kötet látott napvilágot. 1990-től a levéltár a kiadója a „Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények” című folyóiratnak. Az 1974-ben alapított periodika 1994-ig évente két, 1995-től 2009-ig évi négy, 2010-től ismét kettő számban – számonként 6 nyomdai ív, azaz 96 oldal terjedelemben – rovatos formában közöl rövidebb dolgozatokat, évfordulós cikkeket, krónikát.
További kiadványaink közül az ünnepi kötetek – pl. Bariska István és Tilcsik György születésének 60. évfordulója tiszteletére – mellett kiemelésre érdemes a Zala Megyei Levéltárral közösen, 2008-ban kiadott „Források a Muravidék történetéhez” című kétkötetes szöveggyűjtemény, amely a 871 és 1921 között keletkezett, válogatott dokumentumokat szlovén és magyar nyelven adja közre. Az intézmény részt vett a „Hajnal István Kör” és a „Mediawave fesztivál” egyes tudományos konferenciáinak rendezésében, az előadások szerkesztett változatai a „Rendi társadalom – polgári társadalom”, illetve a „Mediawave konferenciák” sorozatokban olvashatóak. A kiadványpalettát színesíti két, úttörőjellegű vállalkozás, amely eredményeként DVD–ROM-on tanulmányozhatóak egyrészt az első kataszteri felmérés 1856 és 1860 között felvett Vas megyei térképszelvényei, másrészt multimédiás program segít eligazodni a Szombathely építészeti értékeit feltáró, helyi védelem alatt álló, közel 250 épület adatai – tervrajzok; térképi megjelenítés; archív és mai fotók; képeslapok; tervezők, kivitelezők életrajza – között. 

Legújabb kiadványaink

Vasvári káptalan – vasi települések, 1217–2017

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár és a Vasvári Múzeum közös kiadványa. Összeállította: Benczik Gyula, Kóta Péter, Rétfalvi Balázs, Tangl Balázs, Zágorhidi Czigány Balázs. Szerkesztette: Zágorhidi Czigány Balázs. Vasvár–Szombathely, 2019. 32 p.

[Tartalom]

Szombathely mindenkép(p)en.
Műkedvelő- és amatőrfényképészek Szombathelyen a 19-20. században

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára és a Vasi Múzeumbarát Egylet kiadványa. Szerk. Bajzik Zsolt, Mayer László. Szombathely, 2018. 256 p.

4900 Ft
[Tartalom]

Szombathely város kiváltságlevele, 1607

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár és a Szülőföld Könyvkiadó kiadványa. Szerkesztette: Mayer László. Szombathely, 2018. 96 p.

[Tartalom]

A Vas Megyei Levéltár 2014-ig megjelent kiadványai olvashatók a [HUNGARICANA] közgyűjteményi portálon.