„Levelek a múltból” címmel új sorozat indult a MNL Vas Megyei Levéltárában

2018.01.30.

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?
... minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és tapogatózunk a múlt alvilágába, az emberinek, történetének, művelődésének kezdeti alapjai tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérőónunk elől, bármily kalandos távolságokba gombolyítjuk alá zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe. Találóan mondhatjuk itt, hogy „újra és tovább”, mert kutató buzgalmunkkal a kikutathatatlan incselkedő játékot űz: látszatmegállókat és úticélokat kínál, melyek mögött, amint elértük őket, újabb múltszakaszok tárulnak föl, ...”
(Thomas Mann: József és testvérei)
„Milyen mély a múltnak kútja – vagyis persze mélységes mély, de milyen mélyre látunk bele? milyen messzire tudunk visszatekinteni, és mire jó, ha nagyon hosszú az emlékezet? tanulságos? Vagy analógiákkal szolgál? Vagy a jelenlegi önazonosságunkat erősíti meg? Vagy szellemi játék?”
(Kálmán C. György) Jelenkor 2015, 58. évfolyam, 2. szám, 205. oldal

Útjára induló soro ​​zatunk mottójául a közismert Mann-idézetet választottuk, jelezvén egyúttal azt — a kortárs irodalomtörténész által is megfogalmazott — dilemmát, miszerint minden kutatás újabb adatokat hoz felszínre, de újabb nehézségeket is fölvet. A levéltáros-kutató szerepe ebben a folyamatban a látszat-megállók és -úticélok, azaz a források felmutatása. Régi kérdések megválaszolása csak az egyik fele a történész dolgának. Újak fölvetése a másik, nem kevésbé fontos és izgalmas. Ezzel a kettős élménnyel szeretnénk rövid közleményeinkben szembesíteni látogatóinkat.

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának 2017-ben már létezett egy alkalmanként jelentkező hírblokkja: Levéltártörténeti érdekességek címmel, amelyben különös, érdeklődésre számot tartó iratokkal, tárgyakkal, helyekkel ismertettük meg a honlapra látogatókat. 2018 januárjától ezt a tallózást a „Levelek a múltból” rovat keretében folytatjuk, a továbbiakban már havi rendszerességgel. A dokumentumok kiválogatásának és bemutatásának – részben még formálódó – alapelvei közt a hiteles tájékoztatás és a figyelemfelkeltés egyaránt szerepel.

2018. január
„Kérvényezni csak pontosan, szépen ...”
Egy művészien kivitelezett címerkérő beadvány [Részletek...]
 
2018. február
„Őhercegsége jelenlétében”
Nagyszabású hadgyakorlat Szombathely térségében 1797-ben
[Részletek...]
 

Utolsó frissítés:

2018.02.27.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges