Levelek a múltból | 2021. szeptember

2021.09.10.

Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezése

Az Eukarisztia ünnepléséhez kapcsolódó kongresszusok szervezésének gondolata a 19. század második felében, Franciaországban vetődött fel, majd a rendezvények sikere nyomán a mozgalom néhány évtized leforgása alatt nemzetközivé terebélyesedett.

1926-ban Chicagóban rendezték meg az Eucharisztikus Világkongresszust, amelyet követően a találkozón résztvevő Chernoch János (1852–1927) hercegprímás és kísérete felvetette annak lehetőségét, hogy Magyarország is otthont adjon egy hasonló eseménynek. Mintegy főpróbaként 1928-ban Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust tartottak hazánkban, amelyen kétszázezer magyar hívő vett részt. A nemzetközi kongresszus megszervezését az 1929. március 13-án tartott püspökkari értekezleten immáron az új esztergomi érsek, Serédi Jusztinián (1884–1945) kezdeményezte, budapesti helyszínnel. A rendezvény időpontjaként az 1938-as évet, Szent István király (975 k.–1938) halálának 900. évfordulóját jelölte ki. A nagyszabású esemény előkészítésére óriási erőfeszítéseket tettek, hiszen az ország minden pontjáról és külföldről is rengeteg zarándok érkezésére lehetett számítani. A szervezők figyelme mindenre kiterjedt. A látogatók fogadásának előkészítésére létrehozták a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és Szent István Jubileumi Év Központi Vendéggondozó Hivatalát, amelyen belül létrejött egy önálló Autóügyi Osztály is. Az MNL Vas Megyei Levéltárában őrzött dokumentumok tanúsága szerint 1938 márciusában ez utóbbi osztály vezetője – gróf Andrássy Mihály – Vas vármegye főispánját is megkereste levélben, felkérve őt, valamint a megye városainak polgármestereit, hogy működjenek közre a kongresszusra érkező külföldi vendégek tájékoztatásában. Ennek elősegítésére megküldték a polgármesterek részére a kongresszusról szóló ismertető füzetet, benne a rendezvény részletes programjával.

Jegyzetek

[1] Gergely Jenő: Eucharisztikus világkongresszus Budapesten, 1938. Bp. 1988. 34. p.

[1] MNL Vas Megyei Levéltára, Vas Vármegye Főispánjának iratai. Általános iratok 172/1938.

Pál Ferenc


Utolsó frissítés:

2021.09.10.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges