Levelek a múltból | 2021. július

2021.07.26.

 

Háborús károk Vépen

2021. július elején Vép város polgármestere, Kovács Péter bombahírt osztott meg közösségi oldalán, amelyet a megyei napilap is átvett. E szerint 2. világháborús 75 mm-es német lövedék került elő a most épülő bölcsőde bevezető útjának földmunkái során. Az éles lőszert a Magyar Honvédség tűzszerészei még aznap megsemmisítésre elszállították – olvashatjuk a tudósításban.[1] Ehhez a lövedékhez hasonlót már az 1. világháborúban is használtak.[2] A hír apropójaként utána jártunk, mit mesélnek a levéltári források Vép 2. világháborúban elszenvedett kárairól.

Magyarország 1941. június 27-én lépett be a 2. világháborúba, a hátországot viszont ennél később érték el az események. Az 1943. évi casablancai konferencián döntöttek a szövetségesek a közép-európai, így a magyarországi célpontok bombázásáról.[3] Első ízben 1943. augusztus 13-án jelentek meg amerikai bombázók hazánk területén, és emiatt Szombathelyen is légiriadót rendeltek el. A ténylegesen magyar célpontok ellen irányított támadások azonban a következő év tavaszától vették kezdetüket.[4]

Székely László (1894–1991) kőszegi plébános feljegyzései szerint 1944. augusztus 7-ről 8-ra virradó éjszaka Gencs és Söpte községek mellett Vépre is estek le bombák. A híreket azonban nem erősítették meg.[5]

Azután október 13-án Vas vármegye területén „nagyszámú ellenséges gép haladt át, részben kötelékben, részben egyes portyázó távolsági vadászok.”[6] Vépet is érte ezen a napon légi csapás. Az akkor még községi rangú település szélén 5 alacsonyan szálló ellenséges repülőgép ágyúval és géppuskával nyitott tüzet az ott tartózkodó repülőtéri munkásokra és házakra. A támadók ezen kívül egy szalmakazlat is felgyújtottak.[7]

Vépet 1945. március 29-én „szabadították fel” a szovjet csapatok. Októberben utasítást kapott a község, hogy írja össze a háborús károkat. A településen 4 megsérült magánépületet és egy középületet vettek számba. Ebből az összeírásból tudhatjuk meg, hogy 1945. február 13-án[8] háromnegyed 7 órakor a Vasút utcában az egyik MÁV alkalmazott házát bombatalálat érte. Az épület a telitalálat miatt teljesen megsemmisült.[9] „A szegény embernek […] egy pár marhája is elpusztult.” – írja Óra Gyula (1867-1946), vépi esperes-plébános.[10] Az akkori Horthy Miklós utcában – 1946 után Kossuth Lajos utca – két házat ért aknalövés, mindkettőnek a tetőzete teljesen tönkre ment. A Kassai utcában egy tégla és deszkafalas, cseréptetős, 40 éves pajtaépület kigyulladt és leégett – talán itt tárolhatták a fent említett felgyújtott szalmakazlat. Ezeken kívül az iskolaépület teteje, ablakai szenvedtek kárt. Eltűntek továbbá innen a rézkilincsek és a deszkakapu, valamint a közeli híd.[11] Óra Gyula június 25-i beszámolója alapján a templom ablakai szintén kitörtek a légnyomás, robbanás okozta lökéshullám következtében.[12] Az 1946. január 31-i jelentés szerint a megsérült 2 lakóház már lakható állapotban, az iskola pedig használatban volt.[13]

Bár a honvédség a terepen elhelyezett robbanóanyag kutatására 1945 végén különítményt küldött ki,[14] minden lőszert nem sikerült megtalálni. Ennek bizonyítéka a Vépen 2021 nyarán előkerült lövedék is. Az egyelőre nyitott kérdés marad, hogyan került arra a helyre, ahol fellelték, hiszen ezen a területen nem tudunk bombakárról. Lehettek itt katonai csapatok a 2. világháború alatt, vagy csak menekülés közben „elhagyott” tárgyról van szó?

Jegyzetek

[1] https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ii-vilaghaborus-lovedeket-talaltak-vepen-5090138/

[2] Markó Árpád: A 34-ik volt kassai közös magyar gyalogezred világháborús szereplése. = Magyar Katonai Közlöny, 1925. 886-1001. p., 937. p.

[3] Czirók Zoltán: „Tegnap istenítélet volt Szombathelyen…” Légitámadások a vasi megyeszékhely ellen, 1944-1945. Szombathely, 2015. (továbbiakban: Czirók, 2015.) 9. p.

[4] Czirók, 2015. 45. p.

[5] Annales Parochiae Ginsiensis ex Annis 1938-1941 et 1848-1851. 1944. augusztus 7-i bejegyzés. Idézi: Czirók, 2015. 53. p.

[6] Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VaML) A Szombathelyi Államépítészeti Hivatal Iratai. Állami iratok (továbbiakban: Állép. ir. Áll. ir.) 4079/1944.

[7] MNL VaML Állép. ir. Áll. ir. 4079/1944.

[8] Óra Gyula beszámolója alapján ez volt az utolsó bombázás Vépen. Lsd. „Az Úr irgalma, hogy nem vesztünk el.” A szombathelyi egyházmegye második világháborús kárjelentései 1944-1948. Szerk. Rétfalvi Balázs, Tangl Balázs. Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, 2017. (továbbiakban: Rétfalvi-Tangl, 2017.) 99. p.

[9] MNL VaML Vép nagyközségi jegyzőség iratok (továbbiakban: Vép nk. ir.) 1425/1945.

[10] Rétfalvi-Tangl, 2017. 99. p.

[11] MNL VaML Vép nk. ir. 1425/1945.

[12] Rétfalvi-Tangl, 2017. 98. p.

[13] MNL VaML Vép nk. ir. 230/1946.

[14] MNL VaML Vép nk. ir. 1541/1945.

Kovács Eszter Katalin

 A Vépen talált német lövedék
(https://www.facebook.com/peter.kovacs.98837399)


Összesítő kimutatás Vép háborús események során sérült lakóépületeiről és középületeiről
(MNL VaML Vép nk. ir. 1425/1945.)

Utolsó frissítés:

2021.09.21.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges