Levelek a múltból | 2020. június

2020.06.25.

 

1920. június 4.

A trianoni békediktátum aláírásának, a történelmi Magyarország széthullásának időpontja gyásznapként vonult be a magyar történelembe. A korábbi államterület kétharmadának, a lakosság több mint felének elvesztése, magyarok millióinak idegen uralom alá kényszerítése mérhetetlenül igazságtalan és aránytalan büntetés volt az 1. világháborúban vesztes oldalon harcoló országunkkal szemben.

A brutális arányú területcsonkítás nem kímélte Vas vármegyét sem, amelynek zömében németajkúak által lakott nyugati részét Ausztriához, a túlnyomórészt szlovének (vendek) által benépesített délnyugati csücskét a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, a nagyhatalmak által kreált újonnan létrehozott államhoz csatolták. A határváltozások következményeként azonban egyúttal jelentős lélekszámú magyar lakosságot is elszakítottak Magyarországtól és kényszerítettek ezzel kisebbségi létbe. A történeti Vas vármegye területe 5.474 km²-ről 3.284 km²-re, korábbi területe 60%-ára zsugorodott, népessége  435.793-ről 252.777 főre, vagyis 58%-ára apadt.[1]
   Szombathelyen, a vármegye székvárosában – az ország többi pontjához hasonlóan – a diktátum aláírásának napján délelőtt 10 órakor megkondultak a harangok és az egész településen megállt az élet. A Területvédő Liga kezdeményezésére minden közhivatalban felfüggesztették a munkavégzést, az iskolákban a tanítást. A törvényszéken szüneteltették a tárgyalásokat. A városban negyed órán át nem közlekedtek a villamosok, a vasúti pályaudvaron megállították a vonatokat. A gyárakban, ipari üzemekben 10 perces munkaszünetet tartottak. A boltok, üzletek bezártak, a redőnyöket lehúzták, a kávéházakban elnémult a zene. A vármegyeháza tisztviselői 10 órakor kivonultak az épület elé és a Berzsenyi Dániel szobor körül felsorakozva meghallgatták a város iskoláiból odasereglett diákok nemzeti érzelmű szavalatait, énekeit.[2]
   1920. június 4-én a város képviselő-testülete is ülést tartott. A napirendben szereplő ügyek megtárgyalása előtt a polgármester az alábbiakban olvasható rövid beszédben utalt az aznap történtek tragikus következményeire, majd a képviselő-testület csendet tartva emlékezett a veszteségekre.[3]

Jegyzetek

[1] Az 1930. évi népszámlálás. 1. rész. Budapest, 1932. 12. p.; A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VaML) Térképgyűjtemény. T 193. Vas vármegye közigazgatási térképe, 1922.

[2] A béke aláírása. = Hír, 1920. június 5. 2. p.

[3] MNL VaML Szombathely város Képviselő-testületének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1920. június. 4. napirend előtt

 

Melega Miklós

MNL VaML Szombathely város Képviselő-testületének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek
1920. június. 4. napirend előtt


Vas vármegye közigazgatási térképe, 1922. Tervezte Czakó István.
(MNL VaML Térképgyűjtemény T193.)

Utolsó frissítés:

2021.08.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges