A nemeskoltai regös falukutató tábor, 2023. augusztus 12-15.

2023.08.25.

Falukutató tábor

2023. augusztus 12-15.

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vasvármegyei Levéltára és a Magyar Cserkészszövetség III. Kerülete közös szervezésében valósult meg Nemeskolta községben a 2023. évi „regös falukutató tábor.”

A rendezvény alapvető célja abban állt, hogy a résztvevők testközelből, a gyakorlatban ismerkedjenek meg Vas vármegye és Nemeskolta néprajzával és történetével, hogy ezáltal erősödjön helyi kötődésük, Vas vármegyei identitásuk. A diákok dr. Pál Ferenc levéltáros-történész kollégánk által összeállított kérdőív alapján oral history-jellegű kutatást folytattak a településen, továbbá régi dokumentumokat, fényképeket gyűjtöttek és digitalizáltak. Mindeközben a tábor többi lakója szakavatott mesterek és oktatók útmutatása mellett megismerkedett a falu és Vas vármegye kézműves hagyományaival, tánc- és népdalkincsével.

A sátortábor résztvevői a játszva nevelés elvét követve vettek részt képzéseken, előadásokon. A tábor keretmeséjét a vasi betyárvilágból választottuk. A kerettörténet szerint Savanyú Jóska, a neves vasi betyár újra összehívta bandáját Nemeskoltára, erre a régi nemesi közbirtokosságra, ahol feltehetőleg komoly „értékek” rejtőznek. A tábor életét átszőtték a betyárokkal kapcsolatos történetek, anekdoták, így a táborlakók Vas vármegye mondavilágával is megismerkedtek. A diákok ismert kutatók, köztük dr. Zágorhidi Czigány Balázs előadásait hallgatva elmélyülhettek Nemeskolta és Vas vármegye történetében. Az MNL Vas Vármegyei Levéltára részéről Polgár Teodóra és dr. Pál Ferenc tartott a fiatalok számára érdekes előadást.

A négynapos tábort egy előadással egybekötött kiállításmegnyitó zárta, amelynek keretében a diákok bemutatták a faluban megismert helyi énekeket, táncokat, valamint a gyűjtött anyagokat és saját kézműves alkotásaikat.

A rendezvény Vas Vármegye Önkormányzata TOP-5.3.2-17-VS1-2021-00001 azonosító számú, „Közös jövőnk Vas vármegye” című projektjének keretén belül valósult meg.

Utolsó frissítés:

2023.08.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges