30. Jubileumi Nemzetközi Levéltári Nap

2023.10.02.
1993 októberének közepén talán nem is gondolta az újonnan igazgatónak választott dr. Nagy Ferenc, hogy a nemzetközi levéltári napokkal egy olyan rendezvénysorozatot indít el a nyíregyházi levéltárban, amely 3 évtizeden át beteljesíti célját és nemcsak a levéltár ünnepnapjává válik, hanem olyan szakmai találkozóvá, amely összeköti azokat a hazai és határon túli levéltárosokat, történészeket, muzeológusokat, néprajzosokat, művészettörténészeket, könyvtárosokat, oktatókat és amatőr helytörténetet kutatókat, akik hozzájárulnak a régió, a szakmánk, a magyar történelem forrásainak és új kutatási irányainak, eredményeinek a közkinccsé tételéhez.

A levéltári napok tematikus tudományos konferenciái az aktuális köztörténeti évfordulókhoz és a régió múltjához járultak hozzá újabb forrás- és helytörténeti ismeretekkel. Az előadások sorát alkalmanként különleges helyekre, gyűjteményekbe vezető szakmai utak egészítették ki. A helyi és hazai kollégák, valamint az alkalmanként érkező német, osztrák, amerikai előadók mellett rendszeresen itt lévő beregszászi, ungvári, vágsellyei, pozsonyi, eperjesi, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagybányai, zentai levéltáros, történész kollégák minden alkalommal újabb és újabb, határon túl őrzött iratokra irányították rá a figyelmet, kutatási eredményeket osztottak meg. Az elhangzott előadások megjelentek a levéltár évkönyveiben. A találkozások alkalmat teremtettek arra is, hogy emlékezzünk a közülünk végleg eltávozókra. A harminc év alatt hol egy, hol két napos rendezvényt sokáig az NKA, a város és a megye, valamint számos egyéni szponzor támogatta.

A levéltári napok során alakult virtuális közösség, amely folyamatosan gyarapodott, szinte egész évben jelen volt a levéltár életében más programok érdeklődő résztvevőjeként, előadóként, tanulmányok szerzőjeként, szakmai támogatóként.

A harminc éves jubileumra 2023. szeptember 18-án a levéltár kutatótermébe invitáltuk vendégeinket. A programot köszöntők nyitották. Megtisztelte a rendezvényt a vármegyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre, Nyíregyháza város alpolgármestere, dr. Ulrich Attila, a kárpátaljai kapcsolatokban nagy segítséget nyújtó Ungvári Főkonzulátus főkonzulja, Bacskai József. A szakmai munkánkat régóta támogató dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja online üdvözletet küldött.

Hagyományaink közé tartozik a nyilvános köszönet és díjátadás is. Dr. Balogh István-emlékérmet adtunk át prof. dr. Láczay Magdolnának, aki a levéltárhoz régóta kötődik levéltárosként, előadóként, kutatóként, támogatóként, valamint dr. Sallai Józsefnek, a helytörténeti pályázatunk örökös zsűrielnökének, programjaink aktív résztvevőjének, előadójának, levezető elnökének.

Mint 2000 óta minden évben, most is Pro Archivo-emléklappal köszöntük meg munkánk támogatását. A jubileumi emléklapot kapták: dr. Csatáry György, Seszták Oszkár, Baracsi Endre, dr. Ulrich Attila, valamint iratajándékozóink: dr. Nagyné Gerényi Ágota, Félegyházi Zoltánné, dr. Szőke Lajosné, Bakos Pál, Tóth Sándor.

2023-ban a "Petőfi 200 – az élő költő" című projektünk diákrésztvevőinek jutalmazását sok szponzor támogatta. Az ő támogatásukat és a projektben előadóként résztvevők értékes előadásait is köszönőlappal háláltuk meg.

A Hetedíziglen projektünk támogatását megköszöntük a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak is.

Nyíregyházi közgyűjteményi és szakmai partnereinkkel közösen kiírt helytörténeti pályázatunkra 9 dolgozat érkezett. Az első helyezett Nyírő Szabina Dóra dolgozata,  a második Fehér Ildikó munkája, a harmadik Dubovszky Katalin pályázata. Különdíjat kapott Tóth Sándor írása. Könyvjutalmat és oklevelet öten kaptak.

A Kihívások és válaszok című tudományos konferencia előadói a vármegyei levéltárak múltjáról, jelenéről, jövőjéről osztották meg gondolataikat. Dr. Czetz Balázs, az MNL főigazgató-helyettese bemutatta a levéltárak helyét, szerepét és a történelem hozta változásokat, valamint az MNL megalakulásának körülményeit, működésének struktúráját, hosszú távú stratégiáját. Dr. Cseh Gergő Bendegúz vezető szakfelügyelő, az ÁBTL főigazgatója a hazai, különböző típusú levéltárak helyzetéről, munkájáról adott rövid áttekintést. Dr. Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, a BFL főigazgatója elgondolkodtató előadásában a jövő levéltáráról, a továbblépéshez szükséges feltételekről, az elágazó utakról és a szakmára váró kihívásokról szólt.

Széles körű feladataink közül az iratképzőkkel kapcsolatos együttműködésünkről a kormányhivatal igazgatója, dr. Gégény Zoltán, a múzeummal és a honismereti egyesülettel, valamint a Magyar Huszár Alapítvánnyal, a nemrég véget ért Huszár-hét programsorozatunk társrendezőjével közös programjainkról dr. Bene János ny. múzeumigazgató, az egyesületek vezető tisztségviselője tájékoztatta a jelenlévőket.

A „három határ ölelésében” lévő, több történelmi vármegye irattöredékét is őrző intézményünk munkájának fontos része volt és lesz a hungarika kutatás. A határon átívelő közös kapcsolatok eredményeit és a folytatás lehetőségeit vázolták külföldi előadóink: Ungvárról Mishuk Mikhailo, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója, dr. Szekeres Kovács Judit igazgatóasszony Vágsellyéről, dr. Szőcs Péter múzeumi igazgatóhelyettes Szatmárnémetiből. Kolozsvárról dr. Flóra Ágnes egy olyan különleges irategyüttesre hívta fel a figyelmet, amely újabb lehetőséget ad akár a közös munkára is.

A délutánt nosztalgiázással töltöttük és a levéltári napok múltját és jövőjét is igyekeztünk vázolni. A határon túli kollégák dr. Novák Veronika, Kutassy Ilona, dr. Váradi Natália, dr. Csatáry György mellett különböző vármegyékből érkezett és helybeli kollégák osztották meg emlékeiket. Voltak, akik levéltári napi élményeikről, mások a levéltárunkkal való kapcsolatukról, vagy éppen azokról a programokról meséltek, amelyeket az intézményünk, esetleg a levéltári nap inspirált. Aki személyesen nem tudott eljönni, videón vagy írásban küldte meg emlékeit.

A tudományos rendezvény támogatója a Magyar Nemzeti Levéltár volt. A vendégek ellátásáról kollégáink szponzoraink segítségével gondoskodtak.

A programhoz kapcsolódóan kamarakiállításon lehetett megtekinteni az elmúlt három évtized meghívóit, kitüntetettjeink névsorát, valamint néhány levéltári nap fotóemlékeit. Virtuális kiállításunkban helyet kaptak a fennmaradt különböző írott emlékek, újságcikkek, fényképek, beszámolók is.

 

Média:

 

Utolsó frissítés:

2023.10.03.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges