22. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok

2015.10.02.

Szeptember 24-25-én rendeztük idei nemzetközi levéltári napjainkat. Ebben az évben társrendezőként a Kárpátaljai Állami Levéltárat is magunk mellett tudhattuk.

Galéria

A konferencia első napjának az előző évekhez hasonlóan a Megyeháza biztosított helyet. Bár a megyei önkormányzat már nem fenntartója a levéltárnak, a Közgyűlés fontosnak tartja a helyi közgyűjtemények munkájának segítését és támogatója a levéltárunkban zajló tudományos munkának. A rendezvényt Baracsi Endre alelnök úr köszöntőjével tisztelte meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város nevében dr. Ulrich Attila kulturális alpolgármester köszöntötte vendégeinket. 

A konferencia nemzetköziségét kiemelve a diplomáciai testületek tagjai is köszöntötték a vendégeket: Gupalo Arkadij, Ukrajna nyíregyházi vezető konzulja, Mányi István, Magyarország beregszászi konzulja, Vida László, hazánk ungvári konzulja, főkonzul-helyettes és dr. Barabás László, Ausztria tiszteletbeli konzulja.

A délelőtt folyamán a levéltári napok hagyományos részében átadtuk a Pro Archivo-emléklapokat azoknak, akik az elmúlt évben levéltárunknak iratot ajándékoztak, illetve szponzorálták munkánkat.

 1. dr. Bernáth Zoltán (Budapest) részére a nekünk ajándékozott személyes dokumentumokért
 2. Bocskay István (Nyíregyháza), aki egy I. Ferdinánd-korabeli oklevelet és két 19. századi levelet ajándékozott nekünk
 3. Chriszt Dezsőné (Nyíregyháza) részére családi irathagyaték adományozásáért
 4. Jandekné Kolláth Erika (Nyíregyháza), férje, Jandek Ernő építész iratainak adományozásáért
 5. Laskay Mária dr. Farkas Emilné (Budapest), aki a levéltárunk őrizetében lévő  I. Lipót által a Laskayaknak kiadott armálist restauráltatta
 6. Hársfalvi Márta, aki családi iratokat adományozott
 7. Detki Keksz Kft.-nek a levéltári napok szponzorálásáért

A városi közgyűjteményekkel, a honismereti egyesülettel és a Nyíregyházi Főiskola történészeivel közösen hirdetett helytörténeti pályázat értékelésére és a díjak átadására is délelőtt került sor. Dr. Sallai József, a zsűri örökös elnöke azt hangsúlyozta, hogy mindenki nyertes, aki foglalkozott a múlt feltárásával.Az első három helyezett pénzjutalomban részesült, a különdíjasok a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Színház és a Szolex Kft. ajándékát kapták,  a településtörténetírók közül néhánynak pedig annak a falunak, városnak a vezetője, ill. megbízottja gratulált, amelyről a pályázó írt.

A megnyitó részt Nagy József gyergyóremetei történész zárta A székelyföldi ezredek megállták helyüket című kiállítás virtuális bemutatásával. A 30 pannóból álló kiállítást aznap a megyeháza folyosóján, azt követően egy hónapig pedig a levéltárban láthatják az érdeklődők.

11 órától a 20. századi történelmi traumák című konferencia vette kezdetét, amelynek levezető elnöki feladatait Gottfried Barna főlevéltáros látta el. A nyitó előadást Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja tartotta a huszadik századi levéltári források értékelésének módszereiről, illetve az események, helyek és történések rekonstruálásában segítségül hívható más eszközök lehetőségeiről. Pintér Tamás, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kutatója, a Nagy Háború Blog alapító-szerkesztője előadásában két fogalommá vált első világháborús helyről, az isonzói és doberdói veszteségekről, azok történeti és nemzeti emlékezetbeli feldolgozásáról beszélt. Henzsel Ágota főlevéltáros a Gottfried Barnával közösen szerkesztett, Kiss Ernő egykori levéltárigazgató első világháborús naplóját mutatta be.

A tudományos előadások és a könyvbemutató után Babos Krisztina, a Nagy Háború Blog alapító-szerkesztője nyitotta meg a "Gondolatban mindig ott leszek" című kiállítást a megyei könyvtárban. A tárlat az első világháború idején készült műtermi katona-, családi és páros portrékból válogat.

A délutáni szekció első előadója Nagy József volt, aki Az első világháború kollektív emlékezete a második világháborúban című előadásában az 1944-ben együtt harcoló első világháborús veterán "öreg székelyek" és fiaik sorsát vázolta. Szólt arról is, hogy ez a közös jelenlét milyen hatással volt a harci cselekményekre, milyen sajátos szokások alakultak ki, hogyan változott a harcolók morálja. Csatáry György, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanszékvezető tanára, egykori levéltáros a Kárpátaljai Állami Levéltár Beregszászi Osztályán őrzött második világháborús katonai és kémelhárítási iratokat mutatta be. Mishuk Mykhailo, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója előadásában pedig a holokauszt kárpátaljai történeti forrásait, a levéltárban fellelhető, a kutatók által eddig még fel nem dolgozott iratokat ismertette meg a hallgatósággal. A háborús előadások sorát Kéry Péter Nyíregyháza bombázásáról készített dokumentumfilmje zárta.

A háborúval nem zárult le a 20. századi traumák sora. Molnár D. Erzsébet, a beregszászi Lehoczy Tivadar Intézet kutatója a málenkij robot kárpátaljai történetét mutatta be, amelynek magyarországi kutatása várat magára. Bánszki Hajnalka levéltáros záró előadásában pedig a csehszlovák-magyar lakosságcsere nyíregyházi vonatkozásairól beszélt, kiemelve a Nyíregyházára telepített felvidéki magyarok tragédiáját. A konferenciát a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán lévő Málenkij robot című vándorkiállítás megtekintése zárta.

A rendezvény második napján az előre regisztráltak emlékútra indultak a Szolyvai Emlékparkba, ahol meghallgatták Dupka György előadását a park létrehozásáról és a málenkij robotra összegyűjtöttek táborairól, életéről, haláláról. Délután a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szovjetunióba elhurcolt megyei és városi lakosok emlékére készíttetett emléktábla leleplezésére és megkoszorúzására került sor. Beszédet mondott Halkóné dr. Rudolf Éva városi bizottségi elnök és Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke.

 

Díjazottak:

 1. helyezett: Kurucz Ádám: Kun páter hírhedt alakja. A 35000 Ft-os díjat átadta: Dr. László Gézáné dr., a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár főtanácsosa és főkönyvtárosa.
 2. helyezett: Fodor Krisztina: Gondolatok a Beregi Református Egyházmegye gazdasági helyzetével kapcsolatban (1848–1923), különös tekintettel az 1914–23-as sorsfordító évekreA 30000 Ft-os díjat átadta: Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója.
 3. helyezett: Godzsák Attila: A „Magyar a Magyarért” mozgalom működése Szabolcs és Szatmár vármegyékben. A 25000 Ft-os díjat átadta: Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára igazgatója.

 

Különdíjban részesültek:

 • Bimba Brigitta: Bátyú község a „málenkij robot” tükrében. A Különdíj a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Történelem és Barátai Alapítványának 5000 Ft-os ajándékutalványa és a Szolex Kft. ajándéka.
 • Pallagi László: Som korai története. A Különdíj a Jósa András Múzeum 4 személyes családi belépője és a Szolex Kft. ajándéka.
 • Szabó Józsefné Szabó Éva: Emlékképek családom életéből. Mostoha nagymamám, néhai Lakatos Anna emlékére. A Különdíj a Móricz Zsigmond Színház 2 főre szóló belépője és a Szolex Kft. ajándéka.
 • Tóth Sándor: A nyíregyházi zeneoktatás a XX. század első felében. „A Füredi testvérek vezetése alatt álló Nyíregyházi-Zenede” (1907–1943). A Különdíj a Jósa András Múzeum 4 személyes családi belépője.

A díjakat átadta Dr. Szoboszlai György a Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Történelem és Barátai Alapítvány társalapító tagja.

 

Települések díjazottai:

 • Bakos Pál: Emlékképek családom és szülőfalum történetéből az I. világháború eseményei alapján. Kocsord Község Önkormányzatának 20000 Ft-os díját átadta: dr. Sallai József a pályázatokat elbíráló zsűri elnöke.
 • Kiss János, Nagy Tamás: Hagyományok Kálmánházán. Kálmánháza Község Önkormányzata, Községi Könyvtára és Integrált Közösségi és Szolgáltató Tere díját átadta: Rákóné Imre Ágnes, az Integrált és Közösségi Szolgáltató Tér vezetője.
 • Kósa Csaba: Szellemi, természeti és épített értékek településemenPapos Község Önkormányzata díját átadta: Illés Béla polgármester.
 • Tóth Sándor: A nyíregyházi zeneoktatás a XX. század első felében. „A Füredi testvérek vezetése alatt álló Nyíregyházi-Zenede” (1907–1943). Nyíregyháza Megyei Jogú Város díját átadta: Dr. Ulrich Attila alpolgármester.
 • Világosi Ernőné: Emlékképek családom, településem életéből fényképek, képeslapok, régi újságok, személyes iratok és emlékek alapján. Mérk Nagyközség Önkormányzata díjat átadta: Dr. László Gézáné dr., a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár főtanácsosa és főkönyvtárosa.

 

Könyvjutalomban részesültek:

A könyvjutalmakat átadta: Lucza János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja.

A rendezvény fő támogatója az NKA:

A rendezvény megvalósulását szakmai partnereink segítették:

 • Jósa András Múzeum
 • Kárpátaljai Állami Levéltár
 • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
 • Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézet
 • Sóstói Múzeumfalu
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
 • Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
 • Szolyvai Emlékparkbizottság
 • Tóth Imre Nyomdája, Nyírtelek

Szponzoraink voltak:

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges