21. Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv

Előszó

Újabb kutatások 1956-ról

Lénárt Béla: Az én '56-om

Takács Tibor: A látható és a láthatalan forradalom. Az 1956. október 26-i nyíregyházi tömegtüntetés képei

Lupkovics György: Szilágyi László és társai büntetőperének néhány jellemző vonása

Galambos Sándor: Muszáj-Herkulesek. Az 1956-os forradalom idején távollétükben és tiltakozásuk ellenére megválasztott helyi vezetők Szabolcs-Szatmárban

Balogh Béla: Az 1956-os magyarországi forradalom visszhangja az egykori Nagybánya tartomány területén

Váradi Natália: 1956 - kárpátaljai lapszemle

Peter Ruggenthaler: A Szovjetunió viszonyulása az osztrák és magyar semlegességhez 1955-1957 között

Peter Ruggenthaler: Die österreichische Neutralität 1955/56 - eine Gefahr für den Zusammenhalt des „Ostblocks”?

Kocsis György: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével kapcsolatos könyvtári dokumentumai levéltárunkban

 

Újabb helytörténeti kutatások

Csorba Noémi: Nagypákay Balázs címereslevele 1609-ből. (Forrásközlés)

Nagy Dóra: „Könyörgök azért nagyságodnak mint kegyelmes asszonyomnak”. Bornemissza Anna erdélyi fejedelemasszonyhoz intézett kérelmek. (Forrásközlés)

Kujbusné Mecsei Éva: Az evangélikus vallás mint a Nyíregyháza és a Felvidék közötti kapcsolati háló fontos szála. Nyíregyházi lelkészek, segédlelkészek 1753-1848 között

Pallagi László: A Beregsomi Református Egyházközség élete a századfordulótól 1944-ig a presbiteri jegyzőkönyvek alapján

Fodor Krisztina: A Beregi Református Egyházmegye rövid története (1914-1923)

Szemán László: Első világháborús harangrekvirálás Szabolcsban és Szatmárban. A görögkatolikusak harangjainak háborús célokra fordítása

Láda Bertalan: A nyíregyházi ferences rendház és templom építéstörténete

Bánszki Hajnalka: A csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében Nyíregyházára telepített felvidéki magyarok elhelyezésének nehézségei. (Forrásközlés)

A kötet teljes szövege egy állományban itt olvasható.