Raktári jelzetek

 

Magyar Országos Levéltár könyvtárában a raktári rend alapja numerus currens, azaz beérkezési sorrendben egymás után kerülnek a könyvek a polcra. Ezen kívül nagyság és dokumentumtípus szerinti különböztetjük meg a dokumentumokat, és a letéteket külön kezeljük.

Kötetek gerincmagasság szerinti osztályozása:

 

8/... [= nyolcadrét]

A könyv vagy folyóirat gerincmagassága kisebb, mint 27 cm, helye a központi könyvtár.

4/... [= negyedrét]

A könyv vagy folyóirat gerincmagassága 27-32 cm, helye a központi könyvtár.

f vagy FOL/... [= folio]

A könyv vagy folyóirat gerincmagassága 33 cm-nél nagyobb, helye a központi könyvtár.

 

A fiókkönyvtár könyveit sima numerus currensben vettük át a UMKL-től, ezért itt betűjelek nincsenek, csak sima számsor.

 

 

.... [ egyszerű számsor]

Fiókkönyvtári könyv vagy folyóirat

 

2010. január 1-jétől a központi könyvtárban a nyolcadrét és negyedrét méretű könyveket és folyóiratokat KK jellel kezdjük (a  nagyméretű könyvek továbbra is f/ jelzetet kapnak), a fiókkönyvtár köteteinek jelzete FK betűjellel kezdődik.

 

KK/...

központi könyvtári könyv vagy folyóirat, 30 cm gerincmagasságig (2010. január 1. után bevételezve)

FK/...

fiókkönyvtári könyv vagy folyóirat (2010. január 1. után bevételezve)

 

A letéti könyvgyűjtemények esetében az adományozó nevének kezdőbetűje képezi a jelzet első karakterét, ezt egyszerű számsorrend követi.

B/...

Babics József könyvtára, 6075 kötet

M/...

Máriássy család hagyatékából, 38 kötet

J/...

Jambrekovich László hagyatéka, 139 kötet

T/...

Teleki család könyvtára, 165 kötet

K/...

Károlyi család könyvtára, 871 kötet

É/...

Éble család hagyatéka, 20 kötet

F/...

Friedreich hagyaték, 457 kötet

Sz/...

Szeniványi család hagyatéka, 700 kötet

R/...

Reiszig hagyaték, 338 kötet

 

Fenti 9 letét a központban található, egy pedig a fiókkönyvtárban:

E/...

Ember Győző könyvtára, 3755 kötet, Óbudán, a fiókkönyvtárban

 

Elődeink idegen nyelven megjelent szakmai cikk fordítását is megőrizték a könyvtárban, ebből 241 tétel van, az utolsó 2002-ben került be, ezt ma már nem gyarapítjuk.

 

ford/...Idegen nyelvű cikk, szabvány stb. magyar nyelvű fordítása (központi könyvtárban)

 

Intézményünkben dolgozók munkáit oly módon is megőrizzük, hogy a megjelent cikk különlenyomatát megőrizzük. 312 tétel van itt, separatum gyűjtemény.

S/...

Separatum; különlenyomatok

 

Az elektronikus dokumentumokat a formátum szerinti betűvel jelöljük. A Fiókkönyvtárban ugyanígy képezzük a jelzetet, azonban itt még egy F betűvel is kiegészítjük.

V/...

videó a központi könyvtárban

CD/...

CD a központi könyvtárban

DVD/...

DVD a központi könyvtárban

V/...F

Videó a fiókkönyvtárban

CD/...F

CD a fiókkönyvtárban

DVD/...F

DVD a fiókkönyvtárban