Német kifejezések az anyakönyvekben

 

Az anyakönyvekben gyakran előforduló német kifejezések szótára

A   B    D   E   F   G   H   I,J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V,W   Z

 

A

Adel

nemes, nemesség

Ahn, Ahnen (Ahnes)

ős-ükapa-, anya (ősök)

Ahnenforschung

őskutatás

Ahnentafel

nemzetségfa, leszármazási táblázat

Alter

kor

Anmerkungen

megjegyzések

Archidiözese

érsekség

Arzt

orvos

Aufenthaltsort

lakhely

Augsburger Bekenntnis (Konfession)

ágostai hitvallás

Vissza a lap tetejére

B

Bäcker

pék

Band

kötet

Bauer

paraszt

beerdigt, begraben

elföldelve, eltemetve

Beerdigung, Begräbnis

temetés

Bemerkungen

megjegyzések

Bezirk

kerület

Blutverwandschaft

vérrokonság

Brachmonat

június

Braut

menyasszony

Bräutigam

vőlegény

Bruder

fiútestvér, fivér

Buch

könyv

Burger

polgár

Bürgerregister

polgárjegyzék

Vissza a lap tetejére

D

Distrikt

(anyakönyvi) kerület

Vissza a lap tetejére

E

Ehe

házasság

Ehefrau

feleség

Eheleute

házasok

Ehemann

férj

Eltern

szülők

evangelisch

evangélikus

Vissza a lap tetejére

F

Familie

család

Familienforschung

család

Fater, Vater

apa, atya

Filialkirche

leányegyház

Findling

talált gyerek, lelenc

Firmung

bérmálás, konfirmáció

Fischer

halász

Frau

feleség, asszony

Vissza a lap tetejére

G

Gatte, Gattin

feleség, férj

geboren

született

Geburrtsort

születési hely

Geburt, Geburten

születés(ek)

Geburtsbrief, gebursschein

születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat)

Geburtsmatrikel, Geburtsprotocoll, Geburtsrtegister

születési anyakönyv

Gebühr

illeték, taxa

geheiratet

házasságot kötött

Geistliche

pap, lelkész

Geschelechtsname

vezetéknév

geschieden

elvált

Geschlecht

nem, nemzetség, nemzedék

Geschwister

(fi- és nő) testvérek

gestorben

meghalt, elhunyt

Griechisch Ortodox

görög keleti egyház

Griechisch-katolische Kirche

görög katolikus egyház

Grosseltern

nagyszülők

Grossmutter

nagyanya

Grossvater

nagyapa

Grundbuch

telekkönyv

Vissza a lap tetejére

H

Hebamme

bába, szülésznő

Heimatsort

szülőhely

Heirat

házasság

Heiratschein, heiratskunde

házasságlevél, házassági anyakönyvi kivonat

Heiratsmatrikel, heiratsregister

házassági anyakönyv

Herrschaft

uradalom

Hochzeit

házasság

Hornung

február

Vissza a lap tetejére

I,J

Israelitische Kirche

izraeli felekezet

Jahr

év

Jahrestag

évforduló

Junge

fiú, ifjú

Jungfrau

szűz, hajadon

Junggessele

agglegény

Vissza a lap tetejére

K

Kaplan

káplán

katholisch

katolikus

Katholische Kirche

katolikus templom, egyház

Kaufmann

kereskedő

Kind, Kinder

gyerek(ek)

Kirche

templom, (anya)egyház

Kirchenbuch

egyházi historia domus

Kirchendistrikt

egyház-körzet

Kirchengemeinde, Kirchenspiel, Kirchspel

plébánia, egyházközség

Kirchhof

temető, egyházudvar

Knabe

fiú

Komitat

vármegye

Konfirmation

konfirmáció, bérmálás

Konfirmationsregister

bérmálási anyakönyv

Konskription

összeírás, konskripció

Krankheit

betegség

Kreis

kerület

Vissza a lap tetejére

L

Leben

élet

Ledig

hajadon, férjetlen

ledig

szabad

Vissza a lap tetejére

M

Mädchen

leány

Mann

férfi, férj

Matrikel

anyakönyv

Matrikelfhührung

anyakönyvezés

Monat, monath

hónap

Mutter

anya

Vissza a lap tetejére

N

Name

név

Nebenfrau

ágyas

Neffe

unokaöccs, régen: (fiú)unoka

Neugeborene

újszülött

Nichte

unokahúg

Vissza a lap tetejére

O

ober

felső

Onkel

nagybácsi

Ort, Orth

hely(ség)

Vissza a lap tetejére

P

Pate, Patin

keresztapa, keresztanya, keresztszülők

Pfarramt, Pfarrhaus

egyházközség, plébánia

Pfarrbuch

egyházi, (plébániai) anyakönyv

Pfarrer

plébános, lelkész

Proband

leszármazott, sarj

Vissza a lap tetejére

R

Reformierte Kirche

református egyház

Vissza a lap tetejére

S

Schmid, Schmied

kovács

Schneider

szabó

Schule

iskola

Schullehrer

tanító

Schulmeister

tanító, iskolaigazgató

Schumacher

cipész

Schwester

nővér, leánytestvér

Schwiegermutter

anyós

Sohn

fiú

Soldat

katona

Stadt

város

Stadtrat

városi tanács

Stammbaum, Stammtafel

családfa

Standesamt

anyakönyvi hivatal

Standesbeamte

anyakönyvvezető

Sterberegister

halotti anyakönyv

Strasse

utca

Vissza a lap tetejére

T

Tag

nap

Tag der Heirat

házasság napja

Tag der Taufe 

keresztelés napja

Taufbuch, Taufmatrikel, Taufregister

keresztelési anyakönyv

Taufmutter, Taufvater, Taufpaten

keresztanya, keresztapa, keresztszülők

Taufname

keresztnév

Taufschein, Taufzeugnis

keresztlevél

Tochter

lány

Tod

halál

Todten-protocoll

halálozási anyakönyv

Vissza a lap tetejére

U

unehelich

törvénytelen

unter

alsó

Urahn, Urache

ősapa, ősanya

Urgrosseltern

dédszülők

Urgrossmutter, Urgrossvater

déd-, ükanya, déd-, ükapa

Urkunde

irat, okirat, oklevél

Vissza a lap tetejére

V,W

Vater

apa

Verlobung

eljegyzés

verstorben

meghalt, elhunyt

Verzeichnis

index, mutató

Vikariat

vikáriusi hivatal, megbízás

Volkszählung

összeírás, népszámlálás

vorher

korábban

Wappen

címer

Witwe, Witwer

özvegyasszony, özvegyember

Wohnort, Wohnort

lak(ó)hely

Vissza a lap tetejére

Z

Zeit

idő

Zweitschrift

(anyakönyvi) másodpéldány

Zwillinge

ikrek

Vissza a lap tetejére