Új kötetek a weimari Németország és Magyarország kapcsolatrendszeréről

2017.05.17.
Lassan fél évszázada, 1968-ban jelent meg a Wilhelmstrasse és Magyarország (1933–1944) című, mintegy ezeroldalas, több mint hétszáz német külügyi dokumentumot közlő forrásgyűjtemény Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt és Juhász Gyula szerkesztésében.

Ugyanakkor a Magyarország történetében alapvető fontosságú magyar–német politikai, gazdasági, kulturális, kisebbségi és katonai kapcsolatrendszer 1914–1933/1934 közötti éveinek dokumentálása – a rendszerváltás után induló kezdeményezések dacára – mindezidáig nem jelent meg nyomtatásban.

A Magyarok és németek (1914–1934) és a Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról (1918–1934) I-II. című hiánypótló kötetek most ezt az időszakot veszik górcső alá.

A Magyarok és németek (1914–1934) című monográfia – az évforduló miatt az első világháború időszakával, azon belül az elfeledett keleti front eseményeivel, illetve a német és osztrák-magyar Közép-Európa tervezés kérdésével kiegészítve – német dokumentumok segítségével tárgyalja az 1920-as évek komplex magyar–német kapcsolatrendszerét. A kötetben feldolgozott iratanyag egyúttal egy nagyhatalom térségi politikájának módszereire is rávilágít.

A Német diplomáciai iratok Magyarországról (1918–1934) I-II. című kötetek forrásait alapvetően a háború után az Amerikai Egyesült Államokban rendezett és az 1950-es évek közepén visszaszolgáltatott német külügyi iratokból állította össze a szerző bonni, berlini, potsdami, müncheni, koblenzi és freiburgi kutatásai során. A több mint ötszáz, kisebb részben eredeti nyelven közölt dokumentum zöme most először jelenik meg Magyarországon. Ezekből kirajzolódik az 1920-as évek weimari köztársaságának Magyarország iránti gazdasági és politikai érdektelensége, illetve a harmincas években előtérbe kerülő politikai megfontolások is tetten érhetők.

Prof. Dr. Németh István, az egri Eszterházy Károly Egyetem professor emeritusa, a magyar–német kapcsolatok ismert kutatója lassan öt évtizede dolgozik a magyar felsőoktatásban és kutatási eredményeit rendszeresen publikálja is. Többek között a német kérdésről, Németország elmúlt másfélszáz évének történetéről, az Európa-gondolat történetéről, továbbá az első világháború és Ausztria históriájáról, illetve Katyńról jelentek meg munkái, monográfiák és dokumentumokkal hitelesített összefoglalások egyaránt. Emellett rendszeresen közöl tudományos-ismeretterjesztő írásokat is történeti folyóiratokban.

A szerzőről részletesebb információk találhatók az alábbi linken: http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/munkatarsaink/dr-nemeth-istvan

Utolsó frissítés:

2017.05.23.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges