Mary Hamilton fényképalbumai

2016.05.30.
Az MNL Országos Levéltára Festetics család című fondban őrzött fényképek nagy részét azok az albumok teszik ki, amelyek az 1850-es évek és 1880 közé datálhatók. Ezek között tizenkilenc ábrázol város- és tájképeket, tizenhárom pedig portréalbum.

A helyeket ábrázoló albumok nagy része Mary Hamilton családjának, valamint közvetlen rokonságának birtokait és kastélyait (például Arran szigetét, a skóciai Hamilton-palotát, Hamilton hercegeinek suffolki birtokát, a sigmaringeni kastélyt), életének helyszíneit (például badeni villáját, Monacót) ábrázolják, illetve néhány egzotikusabb helyszíneket (Isztambul, Tbiliszi) mutat be. A portréalbumok nagy részében szépen rendezve sorakoznak a különböző uralkodóházak tagjairól udvari fényképészek által készített stúdióportrék, amelyeket véletlenszerűen szakítanak meg Mary Hamiltonnak, közvetlen családtagjainak és más hozzá közel álló embereknek, illetve a kor hírességeinek (politikusok, zeneszerzők, katonák) képei.

Ezek az albumok Mary Hamilton révén kerültek a családhoz, akit 1880-ban vett feleségül Festetics Tasziló. A pár megismerkedése a korabeli pletykák szerint kimondottan romantikusan zajlott. A skót arisztokrata családból származó Mary Hamilton eredetileg 1869-ben ment férjhez a monacói trónörököshöz, a későbbi I. Albert herceghez (1848–1922). Az elrendezett házasság hamar boldogtalannak bizonyult, a herceg lépten-nyomon megalázta ifjú hitvesét. A legemlékezetesebb eset az volt, amikor Albert meghívta a nála vendégeskedő előkelő urakat, hogy lessék meg hitvesét éjszakai tengeri fürdőzése közben. Az urak közül csak egyikük, Festetics Tasziló gróf emelte fel a szavát a terv ellen, és így felháborodása megakadályozta az akciót. Az eset híre eljutott Mary Hamilton fülébe is, aki sosem bocsájtotta meg férjének és sohasem felejtette el Festetics grófnak a történteket. Nem sokkal később otthagyta Albertet – akiről nem is található fénykép az albumokban –, anyjához költözött Badenbe és fiukat, II. Lajos monacói herceget már itt szülte meg. Festetics Tasziló gróffal viszont szoros barátságot tartott fent. Amikor 1880-ban a Szentszék kimondta Albert herceg és Mary Hamilton házasságának semmisségét, így már nem volt semmi akadálya a Festetics gróffal kötendő házasságnak. Ez a frigy, amelyet egy lovagias tett alapozott meg, rendkívüli módon kibővítette a Festeticsek kapcsolati hálóját.

Mary Hamilton (1880 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/30. No. 130.

 

Festetics Tasziló (1910 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, a. No. 64.

II. Lajos monacói hercegnek – Mary Hamilton első házasságából származó fiának – gyermekkori képe (1871)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/30. No. 44.

Mary Hamilton (1850–1922) a (Douglas-)Hamiltonoktól, Hamilton hercegeitől, Skócia egyik legelőkelőbb és legvagyonosabb családjától származott. Apja – William Alexander, Hamilton 11. hercege, hatalmas birtokok, valamint gyönyörű kastélyok tulajdonosa Skóciában és Angliában – élete nagy részét azonban Európában élte le. Mary Hamilton fivére, William Alexander, Hamilton 12. hercege a lóversenyek iránti szenvedélyének következtében hatalmas adósságokba verte magát. 1895. évi halála után ráadásul a család főága fiágon kihalt, és az adósságrendezés után megmaradt vagyon megoszlott a leányági örökös, Mary Hamilton unokahúga és az oldalági fiági örökös között, aki Mary negyedfokú unokatestvére volt. A fényképek tanulsága szerint Mary Hamilton és William Alexander 1895-ös haláláig szorosan tartották a kapcsolatot a (Douglas-)Hamilton családdal – szinte mindegyik portréalbumban több fénykép is előfordul a közvetlen családtagokról –, a távolabbi rokonokkal viszont már egyáltalán nem. (A távolabbi Hamilton rokonok közül két-három családtagról található egy-egy fénykép, de nem így a hercegi cím örököseiről.)

 

A skóciai Hamilton-palota (1870 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/3. No. 11.


William Alexander, Hamilton 11. hercege, Mary Hamilton apja (1860 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 39.

 


William Alexander, Hamilton 12. hercege, Mary Hamilton fivére (1870 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, a. No. 166.

Mary Hamilton anyja még magasabb körökből származott: Marie Amelie badeni hercegnő Károly, Baden uralkodó nagyhercegének a lánya volt. Így az 1880-as házasság a legmagasabb uralkodóházakkal való kapcsolatok megnyílását is jelentette a Festeticsek számára (A Festeticseknek 1811-ben már volt egy házasságkötésük a Hohenzollern–Hechingen-házzal, de e frigy révén inkább csak az Osztrák Császárság legfelsőbb, udvari arisztokráciájával kerültek közelebbi kapcsolatban, nem pedig más uralkodóházakkal). Ezek a rokoni kötelékek Mary Hamilton számára is kiemelt jelentőségűek voltak, így a portréalbumok nagy részét az uralkodóházi rokonok szépen, nem egyszer rokonsági fok szerint rendezett képei teszik ki. Mary Hamilton első fokú unokatestvére volt többek között I. Károly román király, Stefánia portugál királyné, Karola szász királyné, Marie flandriai grófné (I. Albert belga király anyja).

Marie Amalie von Baden hercegnő, Mary Hamilton anyja
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/23. No. 6.

 


I. Károly román király, Mary Hamilton elsőfokú unokatestvére (1870 körül)
Augustin Aimé Joseph Lejeune felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 61.

 

Karola szász királyné, Mary Hamilton elsőfokú unokatestvére (1870 körül)
Hermann Krone felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/30. No. 38.

 


Stefánia portugál királyné, Mary Hamilton elsőfokú unokatestvére (1860 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, a. No. 773.

Másodfokú unokatestvérei közé tartoztak többek között I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király és felesége, Erzsébet (Sisi) is, Ferenc József öccse, Miksa mexikói császár, III. Sándor orosz cár, I. Albert és I. György szász királyok, II. Lajos és I. Frigyes badeni nagyhercegek, IV. Lajos hesseni nagyherceg, Sándor bolgár fejedelem, Anna toszkán nagyhercegné, Anna mecklenburg-schwerini nagyhercegné, hogy csak a legmagasabb rangúakat, az uralkodókat és hitveseiket soroljuk.

Az alacsonyabb rangúak között még említésre méltó Ludwig von Battenberg (később Louis Mountbatten), aki II. Erzsébet angol királynő férjének, Fülöp hercegnek az anyai nagyapja és Lujza svéd királynénak az apja volt. Öccse, Heinrich von Battenberg Viktória Eugénia spanyol királynénak volt az apja. Ludwig és Heinrich egyúttal Viktória angol királynőnek az unokái is voltak.


I. Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király, Mary Hamilton másodfokú unokatestvére (1890 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, a. No. 776.

 


III. Sándor orosz cár, Mary Hamilton másodfokú unokatestvére (1870 körül)
Sergey Lvovich Levitsky (Сергей Львович Левицкий) felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 17.

Ludwig von Battenberg, Mary Hamilton másodfokú unokatestvére (1865 körül)
Franz Backofen felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/22. No. 15.

A harmadfokú unokatestvérek közül említésre méltó még III. Frigyes német császár (kétszeresen is), II. Sándor orosz cár, VI. Gusztáv Adolf svéd király, II. Lajos és I. Ottó bajor király, II. Vilmos holland király, valamint további öt uralkodó, és még négy uralkodó- vagy trónörökösné. És ez csak ízelítő a hatalmas és előkelő rokonságból, amelyet Mary Hamilton a házasságával hozott magával, és akikkel a fényképek tanúsága szerint a lehetőségekhez képest továbbra is tartotta a kapcsolatot. Erre jó példa a walesi herceg, a későbbi VII. Edward brit király 1888. évi keszthelyi vendégeskedése volt.

III. Frigyes német császár, Mary Hamilton harmadfokú unokatestvére (1870 körül)
F. Jamrath & Sohn fotóstúdió felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 4.

 

 

II. Sándor orosz cár, Mary Hamilton harmadfokú unokatestvére (1870 körül)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 86.

 


II. Lajos bajor király, Mary Hamilton harmadfokú unokatestvére (1870 körül)
Joseph Albert felvétele
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, r/25. No. 23.

 

Mary Hamilton és a walesi herceg, a későbbi VII. Edward brit király (1888)
Jelzet: MNL OL, Festetics család keszthelyi levéltára, Festetics család, Fényképek (P 240), 1. tétel, a. No. 785.

 

Ezt a kapcsolathálót végül az első világháború zilálta szét: előbb az ellenségekké vált, antant oldalára került rokonokkal, majd a háború vége után a vesztes oldalon állt, trónfosztott uralkodóházakkal szakadt meg a kapcsolat, amelyek Mary Hamilton halála (1922) után már nem is újultak fel. Így ma már csak a hercegné fényképalbumaiban sorakozó képek őrzik a rokoni kapcsolatok emlékét.

Fotók: Czikkelyné Nagy Erika

 

Irodalom:
Cunliffe-Owen, Marguerite: Within Royal Palaces. Boston, 1892.
A walesi herceg Keszthelyen. Vasárnapi Újság, 35. évf. 1888. 42. sz. 689–690.

 

A Festetics család fényképgyűjteményének digitalizálási tapasztalatairól itt olvashat részletesen.

 

 

Utolsó frissítés:

2017.01.03.