Gróf Bánffy Dénesné Barcsay Ágnes kérvénye az Erdélyi Guberniumhoz férjének adósságai miatt