A csendőrtisztek esetleges kegyelmi kérvénye a Minisztertanács napirendjén. Budapest, 1943. március 16.