Archivum

Czirók Zoltán: Katonai repülők Mezőtárkányon, 1919

ARCHIVUM 1. (1973)
Oldalszám:
Kohajda László: Heves vármegye pecsétje és címere
5
Kovács Béla: Középkori vámok és vásáros helyek Heves megyében 
15
Nagy Árpád: Az egri volt jezsuita („Magyar Király”) patika története 1713–1773
31
Bitskey István: Barkóczy Ferenc püspököt köszöntő vers 1761-ből 
43
Sugár István: Az elemi iskolai népoktatás Heves megyében 1770–1775 között
49
Lénárt Andor: Legények harca mestereik ellen a céhben való különválásáért 1790-ben (Egy nyugtalan esztendő az egri ács, kőfaragó és kőműves céh életében) 
85
Heves megye történeti irodalma 1971. (Válogatott bibliográfia)(Összeállította: Iványi Sándor)
105
  
ARCHIVUM 2. (1974)
Tanulmányok
Soós Imre: A hódolt szolgabíró és hódolt esküdt Heves megyében a XVII. században
5
Lénárt Andor: Vallásos konfraternitások Gyöngyösön a XVII–XVIII. században
33
Kovács Béla: Flagelláns körmenetek az egri egyházmegyében a XVIII–XIX. században
47
Sugár István: Az apátfalvi papírmalom története, 1814–1847
59
Szecskó Károly: Az MDP harca az egyházi iskolák államosításért Heves megyében
87
Könyvismertetések
Bakos József–Fekete Péter: Eger és Felnémet földrajzi nevei I–II. Eger, 1973. (Ism.: Kovács Béla) 
107
Gárdonyi emlékülés. Gárdonyi Géza Társaság Kiskönyvtára 1. Eger, 1973. (Ism.: Lőkös István)
111
Az Egri Vár Híradója 9–10. szám (Ism.: Bitskey István)
112
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1972. (Válogatott bibliográfia) (Összeállította: Iványi Sándor) 
114
  
ARCHIVUM 3. (1974)
Tanulmányok
Kovács Béla: A Liber Sancti Johannis keletkezése és kora 
5
Szecskó Károly: A nemzeti bizottságok gazdasági tevékenysége Heves megyében 1945–1946-ban
28
Közlemények
Sugár István: Eger város összeírása 1690-ben 
65
Nemes Lajos: Az egri szőlőmunkások napszámbére a XVIII. század első felében
73
Lénárt Andor: Az egri parasztok megmozdulása 1792. január 7-én
83
Kilián István: Boldisár király. (Magyar nyelvű egri színlap 1761-ből) 
94
Lőkös István: Mikor született Bródy Sándor?
102
Könyvismertetés
E. Nagy Sándor: Remenyik Zsigmond (Ism.: Cs. Varga István) 
106
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1973. (Válogatott bibliográfia) (Összeállította: Iványi Sándor) 
109
  
ARCHIVUM 4. (1975)
Kovács Béla: Hordóméretek az egri vár dézsmaterületén a XVI. század második felében
5
Benkőné Lukács Ágnes: A XIX. századi egyházi anyakönyvek reprezentatív felvétele és néhány Heves megyei vonatkozása 
24
Sugár István: Adatok Heves megye felszabadulás utáni postatörténetéhez
43
Közlemények
Nemes Lajos: Eger város XVIII. századi kézművesiparának fejlődése a statisztikai adatok tükrében
71
Lénárt Andor: A confraternitások, mint szőlőműves céhek
96
Kapor Elemér: Fejezet az egri amatőr színjátszás történetéből (Egri Műkedvelők Köre – Thália Egri Színjátszó Társaság 1921–1941) 
103
Könyvismertetések
Tinódi egri históriás énekei – Gárdonyi Géza Társaság Kiskönyvtára 2. (Ism.: Bitskey István)
117
Szauder József–Tarnai Andor szerk.: Irodalom és felvilágosodás (Ism.: Cs.Varga István) 
118
  
ARCHIVUM 5. (1975)
Tanulmányok
Sugár István: Az egri vár 1594/5. évi számadása
5
Nemes Lajos: Eger város állatösszeírásai, 1695-1850
40
Sánta László: Heves megye állattenyésztésének változása 1884 és 1914 között
51
Löffler Erzsébet: Az egri bodnárcéh
74
Szecskó Károly: Az egri Nemzeti Bizottság Kultúrpolitikai Bizottságának tevékenysége
85
Közlemény
 
Lénárt Andor: Tisztújítás Gyöngyösön 1816-ban
114
Könyvismertetések
Misóczki Lajos: Az egyházi iskolák államosítása a Mátravidéken, 1948. (Ism.: Szecskó Károly)
117
Farkas Gábor-Misóczki Lajos: A gyöngyösi Mátra Kincse Termelő-szövetkezet 25 éves fejlődése (1949-1974) (Ism.: Szecskó Károly)
118
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1974. (Válogatott bibliográfia) (Összeállította: Iványi Sándor)
119
  
ARCHIVUM 6. (1977)
Tanulmányok
Sugár István: Az egri vár 1594-95. évi számadása
5
Kilián István: Ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény Szárazbőről
49
Szecskó Károly: A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének tevékenysége Heves megyében, 1945-1948 
Közlemények
Kovács Béla: Johannes Pliczner lapicida
96
Cs. Varga István: Ady Endre barátsága Bíró Lajossal és látogatása Hevesen
100
Könyvismertetések
Heves megye földrajzi nevei II. A füzesabonyi járás (Ism.: Kálmán Béla)
103
Soós Imre: Heves megye községei 1867-ig (Ism.: Nagy József László)
104
Molnár József: Nagyréde története, 1850-1945 (Ism.: Szecskó Károly)
107
Besenyőtelek község története (Ism.: Szecskó Károly)
110
Faludi Sándor-Pécsi István: A közös útja Hevesen (Ism.: Á. Varga László)
111
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1975. (Válogatott bibliográfia) Összeállította: Iványi Sándor
115
  
ARCHIVUM 7. (1978)
Tanulmányok
Lénárt Andor: Gyöngyös város XVIII: századi igazgatásáról. (A város főbírájának 1794-ben lezajlott pere)
5
Sugár István: Az Egri Víz története
27
Misóczki Lajos: Heves megye gazdasági és társadalmi helyzete az abszolutizmus idején (A szegényparaszti- és munkásmozgalmak kezdeti évei)
44
Közlemények
Bán Péter: A Borsod vármegyei tizedjegyzékek bormértékei a 16-17. században
69
Maksay Ferenc: Egri magyar rabok a török flotta földközi-tengeri hadműveleteiben
78
Bohony Nándor: Heves és Külső-Szolnok vármegye ismertetése Karl Gottlieb von Windisch: Geographie Kőnigreichs Ungarn c. művében
80
Voit Pál: Giovanni Adami vitatott művei Egerben
87
Szecskó Károly: Adalékok a Heves megyei munkás- és paraszt-mozgalmak történetéhez (1929-1944)
90
Cs. Varga István: Németh László Sirokban és Egerben
111
Könyvismertetések
Bitskey István: Hitviták tüzében (Ism.: Lőkös István)
118
Csiffáry Gergely: Az egercsehi szénbánya története 1901-1976 (Ism.: Szecskó Károly)
122
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1976. (Válogatott bibliográfia) Összeállította: Iványi Sándor
125
  
ARCHIVUM 8. (1979)
Tanulmányok
Csizmadia Andor: Ivád község és az ivádiak a feudális kor hanyatló szakaszában
5
Sugár István: Az egri filmszínházak története 1900-1948
35
Misóczki Lajos: Gyöngyös város közművelődése 1944-1948
95
Könyvismertetések
Nagy József: Eger története (Ism.: Kovács Béla)
125
Sugár István: Oktatástörténeti források a Heves megyei Levéltárban (Ism.: Mervó Zoltánné)
129
Mészáros György: Vízműveink félévszázados története Eger, 1977. (Ism.: Szecskó Károly)
132
  
ARCHIVUM 9. (1979)
Tanulmányok
Sugár István: Az egri püspökség és káptalan vizafogó szegyéi a Tiszán
5
Csizmadia Andor: Ivád jogélete
34
Kapor Elemér: Az Egri Dalkör története
62
Közlemények
Kovács Béla: Eger-Róma itinerarium1731-ből
100
Müller János: Kolerajárvány és parasztlázadás Heves és Külső-Szolnok vármegyében 1831-ben
108
Csiffáry Gergely: Az egercsehi bányászok életkörülményei, 1907-1946
123
Sebestény Sándor: Milassin Kornél választási kudarca 1935-ben
148
Bibliográfia
Heves megye történeti irodalma, 1977. (Válogatott bibliográfia) Összeállította: Iványi Sándor
154
  
ARCHIVUM 10. (1981)
Tanulmányok
Szakály Ferenc: A gyöngyösi ispotály-per 1667-1678-ban. (Adatok a "törökösség" fogalmának értelmezéséhez)
5
Szabó János Győző: Rákóczi Zsigmond egri főkapitányi instrukciója és kinevezésének körülményei
27
Szecskó Károly: Károlyi Mihály és Heves megye (Adalékok Károlyi Mihály életrajzához)
44
Csiffáry Gergely: A Kommunisták Magyarországi Pártja egri szervezete 1919. március 19. előtt
58
Közlemények
N. Kiss István: Népesség és nemesség Heves vármegyében, 1707-1709
74
Ocskay György: Barokk kőfaragójelek a XVIII. század közepéről
91
Szikora András: Adatok az egri kék galambfajta eredetének és kitenyésztésének történetéhez
101
Fórum
Dancza János: Megjegyzés Szecskó Károly: Adalékok az egri szocialista közalkalmazotti szakszervezeti mozgalom történetéhez c. cikkéhez
110
Szecskó Károly: Észrevétel Dancza János megjegyzésére
111
Dancza János: Valóban demokrata volt-e Milassin Kornél?
111
Sebestény Sándor: A történész hivatása. Válasz Dancza Jánosnak
117
Könyvismertetés
Cs. Varga István: Csiffáry Gergely: Történelmi emlékhelyek Heves megyében
118
  
ARCHIVUM 11. (1983)
Tanulmányok
Kovács Béla: Studensek, magisterek, doctorok
5
Dr. Bohony Nándor: Földművelés és állattartás Egerben és az Eger-völgy falvaiban az 1828. évi országos összeírás tükrében
42
Dr. Csizmadia Andor: Pétervására jogéletéből
64
Dr. Szecskó Károly: A Földmunkások és Kisbirtokosok Szövetsége Egri Csoportja (1945-1948) 
Közlemények
Sugár István: Az egri vár püspöki falvainak urbariális összeírása 1577-1579-ből
103
Dr. Sebestény Sándor: A monarchista közös hadsereg tisztikarának fellépései az erősödő magyar nemzeti törekvésekkel szemben 1878 és 1880 között
143
Sugár István: Adatok a heves megyei keresztényszocialista mozgalom történetéhez, 1922-1923
149
  
ARCHIVUM 12. (1990)
E. Kovács Péter: Az egri káptalan hiteleshelyi és okelvéladói tevékenysége az Árpád-korban
5
Szabó János Győző: Az egri kincstári serfőzés kezdetei a XVI. században
44
Németh Gábor: Heves és Külső-Szolnok vármegyék limitációja 1660-ból
87
Szakály Ferenc: Adalékok Gyöngyös XVI: századi kereskedelmi kapcsolatainak történetéhez
122
  
ARCHIVUM SUPPLEMENTUM (1993)
Bakó Ferenc: A harsányi dézsmapince
9
Bán Péter: A nagybirtok igazgatásának modernizációja Magyarországon a XVII-XVIII. században
29
Bessenyei József: Török Bálint rokonai és szervitorai
43
Csiffáry Gergely: Lenkey János emléke a magyar irodalomban
57
B. Gál Edit: Az Orczy család vagyoni helyzete és javai a XIX. században
69
B. Huszár Éva: Az I. katonai felvétel térképezési rendellenességei Heves megyében
87
Havassy Péter: AZ Aba nembeli Kompolti család története
109
Kellner Judit: Egy egri polgár házaspár hagyatéka 1772-ből
129
Kondorné Látkóczki Erzsébet: Pusztaradványi metális levél
145
Kosján László: A virilis-jegyzékek elemzésének néhány kérdése
149
Kozma György: Az első magyar nyelvű hivatásos színjátszási kísérlet Egerben
163
Nemes Lajos: A Batthányak nagyszarvai uradalmának 1844. évi inventáriuma és értékbecslése
175
Sugár István: Az egri vár 1552. évi ostromának sebesültjei, halotti és sebészborbélyai
189
Szaniszló Ferenc: Gondolatok a levéltárügy szabályozásáról
223
Szomszéd András: Pogony népe 1707-193 között
233
Tóth Péter: Egy besenyő betelepülés helynévi emléke
247
Á. Varga László: A szabadság eltiprásába Nógrádban sem nyugodtak egykönnyen bele
261
Kovács Béla munkássága (Összeállította: Szecskó Károly)
293
Az Archivum, a Heves Megyei Levéltár közleményeinek repertóriuma 1973-1990 (Összeállította: Bozsik Zoltán, Czipó Ernőné)
299
  
ARCHIVUM 13. (1994)
Tanulmányok
B. Huszár Éva: Magyarország úthálózatának történeti áttekintése és Heves megye útviszonyai a XVIII. század végén
5
Csiffáry Gergely: Adatok a Bükk hegység üveghutáinak történetéhez (XVIII-XIX. század)
31
Nemes Lajos: Heves megye XVIII. századi nemzetiségi viszonyainak vázlata
69
Sugár István: Az egri vár tüzérsége 1548-1564 között
103
Kelemen Éva: Eger nevezetes egyházi műemléképületeit alkotó és díszítő kőzetek földtani kapcsolatai
117
Ócsai Mihály: Az 1925-ös egri földrengés hatása Ostoros községben
163
Török Márta: A "Liber I." helye az Egri Érseki Gazdasági Levéltárban
175
Kondorné Látkóczki Erzsébet: Az egri püspökség kiváltságait rögzítő "25 tanús" oklevél
195
Szecskó Károly: Újabb adalékok a II. világháború alatti nemzeti ellenállás történetéhez, különös tekintettel Heves megyére, (1939-1945)
209
Csiffáry Gergely-Szecskó Károly: Soós Imre munkássága
225
Könyvismertetés
Nagy József: A Nagyatádi-féle földreform 1920-1928. Eger, 1993. 207. p. (Ism.: Szecskó Károly)
233
Könyvtári tájékoztató
A Heves Megyei Levéltár 1972-1993 között megjelent és korlátozott példányszámban hozzáférhető kiadványainak listája (Összeállította: Bozsik Zoltán)
237
  
ARCHIVUM 14. (1996)
Tanulmányok, közlemények
Sugár István: Az egri vár gyalogsága, 1548-1564
5
P. Kovács Melinda: Malmok az egri völgyben a 16. század végéig
39
Bán Péter: Három XVI. századi dézsmautasítás
53
Nemes Lajos: Eger lakosainak határhasználata 1687-től a XVIII. század végéig
75
Csiffáry Gergely: A XVIII-XIX. századi magyarországi üveghuták szerepe a hazai iparfejlődésben
115
Horváth László: Adatok az egri prostitúció újkori történetéhez
169
Szecskó Károly: Egri egyetemi tervek az 1945 és az 1948 közötti években
191
Sugár István munkássága (Összeállította: Csiffáry Gergely)
219
Könyvismertetés
Hanák Kolos emlékkönyv (Ism.: Szecskó Károly)
243
Szepes (Schütz) Béla: Hatvan község története (Ism.: Szecskó Károly)
245
  

ARCHIVUM 15. (1998) 

Tanulmányok, közlemények
Gyulai Éva: Nemesek és városi kommunitás Miskolcon a XVI. században
5
Besze Tibor: Gyöngyösi urbáriumok, contractusok és conscriptiok tanulságai (XVIII-XIX. század)
27

Csiffáry Gergely: A mátrai üveghuták története

55
Hubert Ildikó: Barkóczy Ferencet köszöntő magyar nyelvű versek 1761-ből
123
Nemes Lajos: Eger város népessége és társadalma a XVIII. század végén
131
Hajagos József: Knezich Károly aradi vértanú, 1808-1849
157
Könyvismertetés
 
 Dankó Imre, Csiffáry Gergely: A bélapátfalvai keménycserép. Eger, 1997 219
  
ARCHIVUM 16. (2004) 
Tanulmányok, közlemények 
Csiffáry Gergely: Timsógyártás a régi Magyarországon 5
Horváth László: Vámosgyörk a jobbágyfelszabadítástól a „felszabadulásig" 47
Kozma György: Megérkezni Egerbe... Márai Sándor egri kapcsolatai 71
Cseh Zita: Eger város Forradalmi Nemzeti Tanácsa az 1956-os forradalomban 115
Forrásközlések 
 Bán Péter: Az egri püspökség úrbéri szerződései és „ideális urbáriumai" Mária Terézia országos rendezése előtt 135
 Nemes Lajos: Horváth Mihály egri tanácsnok és neje Rákos Erzsébet 1781. évi végrendelete és hagyatéka 195
 Könyvismertetés 
 Bodó László: Ha hív a csengőszó 215
  
ARCHIVUM 17. (2005) 
Tanulmányok 
 B. Huszár Éva: Adalékok Heves megye XVIII-XIX. századi vízrajzához 5
 B. Illés Virág: A Fuorcontrasti kastély az 1761. évi inventárium tükrében 57
 Halász Csilla: Az egri főkáptalan hiteleshelyi tevékenységének utolsó korszaka, 1821-1887 79
 Szabó Jolán: Gyöngyös történeti irodalmáról 111
 Forrásközlések 
 Nemes Lajos: Eger város az 1839-1843. évi gazdasági pénztári számadások tükrében 129
 Kozma György: Heves megyei színészek és színházközeli emberek életrajzai az anyakönyvi bejegyzések tükrében (I. rész. Ezerkilencszáznégyig) 179
  
ARCHIVUM 18. (2007) 
Tanulmányok, közlemények 
Vincze Dániel: Az egri vilajet legészakibb tartománya: a szécsényi szandzsák 5
Antal Beatrix: Eszterházy Károly és Róma 21
Csiffáry Gergely: A hatvani sörház és a vendégfogadó XVIII-XIX. századi múltja 55
Sebestény Sándor: A „hevesi ügy" 1867-ben (Csiky Sándor Naplója) 75
Szikla Gergő: Eger lakosságának élete a II. világháború idején 103
Cseh Zita: Az MSZMP Heves Megyei Bizottsága szervtörténetének vázlata 143
Könyvismertetés 
Csiffáry Gergely: Magyarország üvegipara 1920-ig. Eger. 2006. 373. p. (Ism.: Viszóczky Ilona) 159
  
  
ARCHIVUM 19. (2010) 
 Tanulmányok, közlemények 
 Csiffáry Gergely: Varkocs Tamás végvári tiszt pályafutása 9
 Miskei Antal: Ortodox népesség a középkori Ráckevén (XV-XVIII. század) 41
 Nemes Lajos: Eger város hegyrendészete a kezdetektől 1848-ig 71

 Veres Gábor: Adatok a Bükk és a Mátra környezetében kialakult bútorkészítő központok       XVII-XX. századi történetéhez

 93
 Lipp Mónika: Szent József tisztelete az újkori Egerben 115
 Merényi-Metzger Gábor: Lenkey Károly életének legfontosabb dokumentumai 127
 Kárbin Ákos: Lukács László „főfinánc" Eger város „szabottelvű" követe 1896-ban 137
 Kiss Péter: A Dobó-téri Dobó szobor Egerben, 1882-1953 159
 Czirók Zoltán: Katonai repülők Mezőtárkányon, 1919 177
 Nagy Nándor: Nemzetiszocialista pártszerveződések Hatvanban 1933-1937 között 191
 Gebei Sándor: Lengyel katonai menekültek Egerben, 1939-1944 215

Forrásközlések

 
 M. Pap Gergely: Katonai források a Rákóczi-szabadságharc korából 231
 Csiffáry Gergely: Dokumentumok a Heves megyei zsidó lakosok kitelepítéséhez 239
 Életmű  
 Szecskó Károly munkássága (Összeállította: Zajácz Gabriella) 263
 Könyvismertetés  

 Csiffáry Gergely: Az ércbányászat története a recski Lahócában, 1850-1979. Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány. Rudabánya, 2009. 143 p. (Ism.:Benke István)

305

 Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Egri Városszépítő Egyesület. Eger, 2007. 285 p. (Ism.: Szecskó Károly)

 309
 Nekrológ 
 Bán Péter: Kovács Béla, 1932-2009 315
  
 ARCHIVUM 20. (2013) 
 Tanulmányok, közlemények 
  Kovács Melinda: Eger város címer- és pecséthasználata 5

 Lipp Mónika: Művészek, patikusok, betegápolók: az egri miseriek a XVIII. században

 17
 Pataki Katalin: A hatvani kapucinusok gyógyszertára; 1785-1787 35

 Sztahó Eszter Ildikó: A XIX-XX. századi gyöngyösi nőegyletek felépítése alapszabályaik tükrében

 51
 Kárbin Ákos: Az állam szerepe Eger város szőlészetének újjáépítésében 71

 Cseh Zita: Állambiztonsági helyzetkép Heves megyéről az 1970-es és a 80-as évek fordulóján

 91
 Könyvismertetés  

Szecskó Károly: Nagy József: A hagyományos paraszti társadalom felbomlásának Kezdetei, 1945-1956. Bp. 2009. Napvilág Kiadó. 334 p.

115
 Bibliográfia 

Bozsik Zoltán: Az Archivum, a Heves Megyei Levéltár közleményeinek

repertóriuma, 1973-2010    

 

ARCHIVUM 21. (2018)

 

 Tanulmányok, közlemények

 

Varga Zsolt: Előszó. MNL projekt a reformáció 500. évfordulóján

 5

Varga Zsolt: Az Egri Református Egyházközség – alakulásától temploma felépítéséig

 9

Szabó Jolán: A Gyöngyösi Református Egyházközség a 18. században

 47

Mészáros Ádám: Dél-hevesi református egyházközségek a 18. században

 83

Magyar Kata: Polgári Mihály, a felségsértéssel vádolt mezőtúri református prédikátor         pere

 121

Bodnár Krisztián: Heves és Külső-Szolnok vármegye követei az 1832-36. évi országgyűlés vallásügyi vitáiban

 149

Somoskői Viktor: A gyöngyösi evangélikusok templomépítési kísérlete

 173

Cseh Zita: Megfigyelők és megfigyeltek. Heves megyei református lelkészsorsok a Kádár-rezsim első időszakában

187