Forráskiadványok

1/1.         Dézsmajegyzékek. 1. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1548. Szerkesztő: Kovács Béla, Közzéteszi: Bán Péter. Eger, 1981.

1/2.         Dézsmajegyzékek. 2. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1549. Szerkesztő: Kovács Béla, Közzéteszi: Bán Péter. Eger,

1/3.         Dézsmajegyzékek. 3. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1556. Szerkesztő: Bán Péter, Közzéteszi: P. Kovács Melinda, Szabó Jolán. Eger, 1998.

2.            Németh Gábor: Gyöngyösi testamentumok és fassiolevelek 1642–1710. Eger, 1991

3.            Bertha József – Szaniszló Ferenc: Heves megye tanácsi tisztségviselői 1950–1990. Eger, 1991.

4.            Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500–1508. Közzéteszi: E. Kovács Péter. Eger, 1992.

5.           Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Válogatta, fordította, bevezetéssel, jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette: Kondorné Látkóczki Erzsébet. Eger, 1997.

6.           1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll., jegyz.: P. Kovács Melinda, Kozma György Bertalan, Szabó Jolán. Eger, 1999.

7.           Bertha József: Eger piackörzete a XVIII. század első felében. Eger, 2001.

8.           Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730-1735. Szerkesztő: Bán Péter. Fordította: Kondorné Látkóczki Erzsébet. Eger, 2001.

9.          Az 1848-49-es I. magyar hadtest iratai I. Válogatta és sajtó alá rendezte: Dér Dezső, Hajagos József Eger, 2002.

10.        Az 1848-49-es I. magyar hadtest iratai II. Válogatta és sajtó alá rendezte: Dér Dezső, Hajagos József, Hermann Róbert. Eger, 2004.

11.        Pestry Frigyes: Heves megye helynévtára. Sajtó alá rendezte: Csiffáry Gergely. Szerkesztő: Bán Péter. Eger, 2005.

12.        Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai.

             Összeállította: Cseh Zita. Szerkesztő: Bán Péter. Eger, 2006.

13.        Kovács Béla: Agria recuperata. A töröktől visszafoglalt Eger újjáépítésének első évei. Eger, 2006.

14.        Heves Megye történeti archontológiája (1861-) 1687-2000 Szerk: Bán Péter  Szerzők: Bán Péter, Cseh Zita, Kondorné  Látkóczki Erzsébet, Kovács Melinda, Kozma György,                        Nemes Lajos, Pap József, Szabó Jolán Eger, 2011.