Egyéb egyesületek

201.Fertőbozi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
202.Kapuvári Önkéntes Tűzoltótestület iratai1940–1951.0,02ifm.
     
203.Magyarkeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egylet iratai1931–1936.0,03ifm.
     
204.Soproni Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1866–1943.0,15ifm.
     
205.Sopronbánfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1914–1950.0,04ifm.
     
206.Brennbergbányai Havidíjasok és Munkások Segélyező Egyletének iratai1930–1944.0,05ifm.
     
207.Brennbergi Bányatárspénztár iratai1820–1951.3,62ifm.
     
208.Kapuvár–Gartai Ipartestületi Betegsegélyező Pénztár iratai1893–1907.0,04ifm.
     
209.Kapuvár–Gartai Ipartestületi Önsegélyező Szövetkezetének iratai1895–1919.0,13ifm.
     
210.Első Soproni Családi Betegsegélyező és Temetkezési Biztosító Egyesület iratai1913.,
1942–1947.
0,12ifm.
     
211.Első Soproni Hadastyán Segélyező Egylet iratai1876–1945.0,84ifm.
     
212.Nyugállományú Katonatisztek és Katonai Tisztviselők, Katonatiszti és Katonatisztviselői Özvegyek és Árvák Országos Szövetsége Soproni Főcsoportjának iratai1928–1949.0,12ifm.
     
213.Oedenburger Patriotischer Local-Hilfsverein iratai1866.0,08ifm.
     
214.Soproni Evangélikus Egyházközség Hivatásos Tiszt­vi­selői Segélyegyesületének iratai1906–1944.0,03ifm.
     
215.Soproni Kereskedelmi Betegápoló-, Segélyező- és Nyug­díjegyesület iratai1924–1943.1,46ifm.
     
216.Soproni Patronázs Egyesület iratai1914–1918.0,01ifm.
     
217.Soproni Pincérek Betegsegélyező Egyesületének iratai1842–1881.
1935–1942.
0,08ifm.
     
218.Sopron Vármegye és Sopron Város Tuberkulózis Ellen Védekező Egyesületének iratai1912–1950.0,14ifm.
     
219.Csorna Község és a Csornai Járás Tuberkulózis Ellen Védekező Egyesületének iratai1930–1942.0,05ifm.
     
220.Vöröskereszt Farádi Fiókegyletének iratai1935–1940.0,01ifm.
     
221.Magyar Országos Vöröskereszt Egylet Sopron Városi Választmányának iratai1934–1944.0,36ifm.
     
222.Soproni Anya- és Csecsemővédő Szövetség, mint az Országos Egészségvédelmi Szövetség Sopron Városi Fiókszövetségének iratai1917–1948.0,14ifm.
     
223.Brennbergbányai Temetkezési Pénztár iratai1928–1947.0,01ifm.
     
224.Csepregi rk. Temetkezési Társulat iratai1926–1950.0,05ifm.
     
225.Soproni Polgári Temetkezési, Árva- és Özvegysegélyező Egylet iratai1858–1944.0,05ifm.
     
226.Soproni Városszépítő Egyesület iratai1909–1946.0,13ifm.
     
227.Soproni Kaszinó Egyesület iratai1871–1910.0,13ifm.
     
228.Himodi Gazdakör iratai1936–1946.0,02ifm.
     
229.Szanyi Gazdakör iratai1907–1948.0,03ifm.
     
230.Iváni Iparoskör iratai1923–1947.0,04ifm.
     
231.Szanyi Iparosok Társaskörének iratai1906–1949.0,02ifm.
     
232.Dunántúli Turista Egyesület iratai1939–1947.0,02ifm.
     
233.Farádi Polgári Lövészegyesület iratai1927–1947.0,01ifm.
     
234.Fertői Csónakázó Társaság iratai1885–1944.0,04ifm.
     
235.Soproni Lovas Egyesület iratai1936–1942.0,01ifm.
     
236.Soproni Polgári Lövész Egyesület iratai1933–1938.0,10ifm.
     
237.Soproni Rádió Egylet iratai1932–1944.0,02ifm.
     
238.Soproni Selyemipar Sport Egyesületének iratai1940–1946.0,01ifm.
     
239.Soproni Sempronia Kerékpár Egyesület iratai1897–1950.0,01ifm.
     
240.Soproni SOTEX Sport- és Kultúregyesület iratai1943–1955.0,12ifm.
     
241.Soproni Testgyakorlók Körének iratai1928–1929.0,02ifm.
     
242.Soproni Torna Egyesület iratai1935–1948.0,10ifm.
     
243.Szakonyi Sport Egyesület iratai1945–1946.0,01ifm.
     
244.Mihályi Evangélikus Nőegylet iratai1896–1941.0,03ifm.
     
245.Mihályi Evangélikus Olvasókör iratai1911–1926.0,01ifm.
     
246.Soproni Katolikus Kör iratai1906–1950.0,72ifm.
     
247.Soproni Katolikus Olvasó Egylet iratai1887–1912.0,14ifm.
     
248.Soproni Széchenyi Szoborbizottság iratai1897–1898.0,08ifm.
     
249.Kapuvári Körzeti Ipartestület Temetkezési Egye­sü­le­tének iratai1928–1944.0,02ifm.
     
250.Csapodi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
251.Pusztacsaládi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
252.Vöröskereszt Sarródi Fiókegyletének iratai1935–1944.0,01ifm.
     
253.Csepregi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1907–1944.0,04ifm.
     
254.Csepregi Gazdakör iratai1937–1944.0,02ifm.
     
255.Soproni Pamutipar Rt. Kiegészítő Nyugdíjpénztárának iratai1943–1947.0,02ifm.
     
256.Országos Stefánia Szövetség Szili Fiókjának iratai1935–1943.0,01ifm.
     
257.Veszkényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1889.0,01ifm.
     
258.Vicai Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1889–1939.0,01ifm.
     
259.Büki Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1894–1939.0,02ifm.
     
260.Gyórói Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1938.0,01ifm.
     
261.Dénesfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1923., 1938.0,01ifm.
     
262.Sobori Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1933–1949.0,05ifm.
     
263.Eszterházi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
264.Fertőrákosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai 1891–1893.0,01ifm.
     
265.Kópházi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
266.Rábapordányi Polgári Lövészegyesület iratai1936.0,01ifm.
     
267.Rábapordányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1938.0,01ifm.
     
268.Rábatamási Önkéntes Tűzoltótestület iratai1930–1941.0,01ifm.
     
269.Beledi Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1938.0,01ifm.
     
270.Foederatio Emericana Scarbantiae Congregatio-jának iratai1924–1930.0,01ifm.
     
271.Katolikus Bencés Diákegyesület Soproni Osztályának iratai1930.0,01ifm.
     
272.Brennbergbányai Sport Egyesület iratai1926–1949.0,01ifm.
     
273.Sopronvidéki Kőszénbánya Rt. Tisztviselőinek Kaszinója Lawn-Tennis Osztálya iratai1925.0,01ifm.
     
274.Soproni és Újpesti Szőnyeggyár (SOTEX) Szabadidő Szervezetének iratai1943–1944.0,01ifm.
     
275.Soproni Nemes Magyarkúti Megye iratai1840–1867.0,02ifm.
     
276.Soproni Természetbarátok Turistaegyesületének iratai1913–1965.0,50ifm.
     
277.Soproni Kereskedősegédek Egyesületének iratai1806–1919.0,06ifm.
     
278.Soproni Férfiak Mária Kongregációjának iratai1907–1944.0,10ifm.
     
279.Fűszerkereskedők Országos Egyesülete Soproni Kör­ze­tének iratai1932–1933.0,20ifm.
     
280.Soproni Testvériség Szabadkőműves Páholy iratai 1871–1882.0,24ifm.
     
281.Egyedi Önkéntes Tűzoltótestület iratai1933.0,01ifm.
     
282.Dőri Önkéntes Tűzoltótestület iratai1938.0,01ifm.
     
283.Horpács–Lédeci Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1896–1899.0,01ifm.
     
284.Süttöri Önkéntes Tűzoltótestület iratai1928.0,01ifm.
     
285.Baboti Polgári Lövész Egyesület iratai 1930–1940.0,03ifm.
     
286.Egyházasfalu–Dasztifalu–Gógánfai Lövészegyesület iratai1926.0,01ifm.
     
287.Keresztény Községi Lövészegyesület iratai1926.0,01ifm.
     
288.Kisfaludi Levente Egyesület iratai1943–1945.0,01ifm.
     
289.Nagycenki Levente Egyesület iratai1926–1945.0,01ifm.
     
290.Vitnyédi Levente Egyesület iratai1943–1948.0,01ifm.
     
291.Vitnyédi Polgári Lövészegyesület iratai1935–1940.0,01ifm.
     
292.Budapesten Működő Soproni Társaskör iratai1881–1888.0,01ifm.
     
293.Volt Soproni Tüzérek Bajtársi Körének iratai1933–1944.0,36ifm.
     
294.Soproni Gyermekkert Egyesület (Oedenburger Kleinkinder Bewahr Anstalt) iratai1838–1915.0,32ifm.
     
295.Soproni Öregek Turista Egyesülete iratai1941–1949.0,01ifm.
     
296.Társadalmi Egyesületek Szövetsége Soproni Kerületének iratai1938–1943.0,02ifm.
     
297.Soproni Magyar Kisdedóvó és Bölcsőde iratai1909–1948.0,06ifm.
     
298.Rábaszentandrási Önkéntes Tűzoltó Egyesület iratai1930–1948.0,02ifm.
     
299.Szt. Orsolya Rendi Mária Kongregáció iratai1908–1948.0,37ifm.
     
300.Magyarországi Bőripari Munkások Országos Szövetségének Soproni Csoportja iratai1924-1930.0,01ifm.
     
301.Fertő Vitorlázó Egyesület iratai1942-1944.0,02ifm.
     
302.A Soproni Nőegyletnek Árva Vagyontalan Tiszti Leányok Nevelésére Alakult Egyesülete iratai1876.0,01ifm.
     
303.Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete Soproni Csoportja iratai1927-1941.0,01ifm.
     
801.Soproni Altisztek Temetkezési Biztosító és Segélyegyesületének iratai1945-1950.0,03ifm.
     
802.Fertőbarátok Egyesületének iratai1947-1949.0,01ifm.
     
803.Soproni Izraelita Nőegylet iratai1948-1949.0,01ifm.
     
804.Hegykői Önkéntes Tűzoltóegylet iratai1953-1990.0,24ifm.
     
805.Sopronnémeti Önkéntes Tűzoltóegyesület iratai1942-1962.0,02ifm.
     
806.Szanyi Községi Közös Tanács Önkéntes Tűzoltóegyesület iratai1975-1977.0,01ifm.