Tanácsosi címet kapott Hegedüs Zoltán kollégánk

2017.12.12.

A Magyar Nemzeti Levéltár Főigazgatója, Dr. Szabó Csaba tanácsosi címet adományozott Hegedüs Zoltán főlevéltáros kollégánknak. Hegedüs Zoltán 21 évvel ezelőtt kezdte levéltárosi pályafutását Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárában. Fő kutatási területe Győr és Moson vármegye XVII-XVIII. századi története. Feltáró munkájának eredményeit a „Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái IV – VII.” című sorozatban közölte. Jelenleg Moson vármegye XVII. század végi jegyzőkönyveinek bejegyzéseiről készít regesztákat. Ezen munkája hiánypótló tevékenység. Tudományos igényű kutatásai 2016 óta kiterjedtek a XIX-XX. századra is. Többek között foglalkozott Moson vármegye első világháborús históriájával, illetve az 1950-es évek polgári peres ügyeivel. A Magyar Nemzeti Levéltár központi projektjeiben évek óta aktívan részt vesz, a rábízott feladatokat pontosan, igényesen, magas színvonalon végzi el. A Reformáció 500 projekt területi felelőseként koordinálja három megye munkáját.A győri levéltárban, valamint a mosonmagyaróvári fióklevéltárban kutató- és ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Jelenleg archívumunk egyik pályázati referense és az éves statisztikai jelentéseket is ő készíti el. Gratulálunk Zolinak a tanácsosi címhez és kívánjuk, hogy munkáját továbbra is lelkiismeretesen, példaértékű felelősségtudattal lássa el.

 

Utolsó frissítés:

2019.08.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges