Kollégánk, Áldozó István szülőfalujában járt a Szentatya új nagykövete

2018.12.19.

A Szentatya 2018. július 4-én Michael August Blume alessanói címzetes érseket, verbita szerzetest nevezte ki hazánk új apostoli nunciusává. Az Amerikai Egyesült Államokból (Indiana állam, South Bend város) származó szentszéki diplomatáról hamarosan kiderült, hogy anyai felmenői a Sopron vármegyei Himodról származnak. A nuncius úr nagyanyját Kocsis Annának hívták, aki a helyi Kisboldogasszony Plébánia keresztelési anyakönyvébe írt bejegyzés szerint 1881. február 21-én látta meg a napvilágot. A család a századfordulón vándorolt ki az Újvilágba, a rokoni szálakat azonban sohasem szakították el.

A jeles főpásztor 2018. december 16-án, Advent harmadik vasárnapján Dr. Veres András győri püspök kíséretében meglátogatta ősei földjét. A hóval borított himodi határba a falu apraja-nagyja kiment, hogy köszöntse a Szentatya magyarországi nagykövetét. Módos Ferenc, a község polgármestere, illetve Garab László, az egyházközség világi elnöke is nagy szeretettel üdvözölték Michael August Blume-ot. A két egyházi méltóságot a hagyományoknak megfelelően batáron szállították a falu temetőjébe, itt a nuncius úr lerótta kegyeletét elhunyt felmenői előtt. Innen a lelkiatyák és a hívek a templomba mentek, ahol Dr. Veres András megyéspüspök, a jeles egyházi méltóság jelenlétében, szentmisét mutatott be. A szertartás elején Tóth Imre plébános köszöntötte a szeretetteljes vendéget. Mivel Gaudete vasárnap volt, az Ige liturgiája teljes egészében az örömnek szentelődött. A templomban elhangzottak többek között Szent Pál apostol buzdításai: „Örvendezzetek az Úrban mindenkor; újra csak mondom: örvendezzetek”. Az evangéliumi szakaszban (Lk. 3 10-18) Keresztelő Szent János szavai is a várakozás örömére figyelmeztettek. A szentbeszéd első két mondatát Michael August Blume magyar nyelven mondta el, a továbbiakban P. Depaula Flavio Silvio, a nunciatúra titkára tolmácsolta a nuncius úr gondolatait. A Credo és a hívek könyörgése után a szertartás az Oltáriszentség ünneplésével folytatódott. A jeles vendégre is tekintettel a harmadik eucharisztikus ima (spanyol kánon) szavai hangzottak a templom falai között. A szentmise végén a főpásztorok és a hívek kivonultak a templom elé, ahol a Szentatya nagykövete az adventi koszorún meggyújtotta az örömöt jelképező harmadik gyertyát. A templom előtt intézményünk igazgató-helyettese, Áldozó István a helyi Római Katolikus Egyházközség jegyzőjeként köszöntötte a nuncius urat. Kollégánk beszéde elején a himodiak nevében is kifejezte jókívánságát Szentatyánknak, aki december 17-én töltötte be 82. életévét. Ezt követően István az öröm vasárnapjának jelentőségéről elmélkedett. Az ünnepséget követően a katolikus egyházi méltóságok, a hívek, valamint a kisközségből elszármazottak a Kultúrházba vonultak ünnepélyes fogadásra. A délután folyamán munkatársunknak alkalma volt Michael August Blume érsekkel beszélgetni, elsősorban a jeles verbita atya őseinek őszinte hitéről, valamint a családfakutatás rejtelmeiről.

Istvánnak, s a kisalföldi település valamennyi lakójának örömteli vasárnapja volt. A szertartás és az ünnepség nagyon jól szolgálta a Jézus születésének ünnepére való felkészülést.

 forrás: Magyar Kurirforrás: Kisalföld

 

Utolsó frissítés:

2019.08.07.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges