I. világháborús emlékművek (Szabadbattyán)

Szabadbattyán

Avatás: 1924. október 24.

Alkotó: nem ismert

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága jóváhagyta a szabadbattyáni képviselő-testület 1924. augusztus 19-én hozott határozatát, amelyben elfogadták Blau Arnold birtokos ajánlatát, hogy saját költségén felállíttatja a hősök emlékét, és ehhez hozzájárulásként tizenhatezer koronát szavaztak meg.[1] A község elöljárói az elkészült hősi emlékműről tájékoztatást küldtek a Székesfehérvári járás főszolgabírájának 1928-ban. Az avatás a jelentés szerint 1924. október 24-én történt, a leleplezést pedig gróf Széchényi Viktor végezte.[2] Az emlékmű a katolikus templom kertjében áll.

Szabadbattyán önkormányzata 1992-ben az egyházakkal együttműködésben alapítványt hozott létre második világháborús emlékművek létesítésére.[3] Ekkor került sor a település mindkét emlékművének átalakítására. Mind a római katolikus, mind a református templom előtt álló első világháborús alkotást második világháborús emléktáblákkal egészítették ki. Az emlékművek ünnepélyes átadása 1992. november 1-jén történt.[4]

Jegyzetek

[1]MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1924. 845. p.

[2]MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

[3]MNL FML XXIV. 1301b. Törvényességi ellenőrzés iratai (Települési önkormányzatok jegyzőkönyvei). Szabadbattyán. 1992. november 30.

[4]Fejér Megyei Hírlap. 1992. november 2., 2. p.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2234/1927.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 2637/1928.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Katonai emlékművek. 5035/1928.

Fejér Megyei Hírlap. 1992. november 2. 2. p.

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Szabadbattyáni világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.