Folyóiratok

Folyóirat neveMegjelenésÁllapot
ACTA HISTORICA
Gyűjtés kezdete: 1981.
Gyűjtés vége: 1987.
Megjegyzés: könyvtárban, hiányos
Budapestarchiv
AETAS Történettudományi folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1990/3
Hiányok: 1990/4
Szeged évente négy számkurrens
AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE MTA Agrártudományok Osztályának folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1961.
Hiányok: 1983. 1987/3-4. 1988/ 1-2.
Budapest évente négy számarchiv
AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ
Gyűjtés kezdete: 1891.
Gyűjtés vége: 1916.
Hiányok: 1899. 1902. 1911. 1912. 1914. 1915.
Megjegyzés: könyvtárban, hiányos
Budapest havontaarchiv
ANNALES
Meglévő számok: meglévő számok: 1975-1977. 1979-1982.
Megjegyzés: illetékhivatali raktárban
havontaarchiv
BARANYA Történelmi és honismereti folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1988.
Hiányok: 1991.
Pécs évente 2 számkurrens
BEGYŰJTÉSI ÉRTESÍTŐ Begyűjtési Minisztérium Hivatalos lapja
Gyűjtés kezdete: 1951.
Gyűjtés vége: 1955.
Hiányok: 1952.
 archiv
BELÜGYI SZEMLE
Meglévő számok: meglévő évfolyam: 1968.
 archiv
BESZÉLŐ Politikai és kulturális folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1996.
Gyűjtés vége: 1999.
Hiányok: 1996. jan.-márc. máj.-júl. okt.-nov. 1997. febr. 1998. júl. aug. nov. 1999. ápr. jún.
Budapest havontaarchiv
BUDAPESTI NEGYED Lap a városról
Gyűjtés kezdete: 1993.
Hiányok: 1993/3. 4. 1995/3. 4. 1996-1998.
Budapest negyedéventekurrens
BUDAPESTI SZEMLE
Gyűjtés kezdete: 1857
Gyűjtés vége: 1932
Hiányok: 1864. 1867-1868. 1870-1872. 1874/5. 1875/7. 1876/9-10. 1877-1879. 1881-1882. 1896. 1914/4-1926.
Pestarchiv
BUKSZ Kritikai írások a társadalomtudományok köréből
Gyűjtés kezdete: 1989.
Gyűjtés vége: 1999.
Hiányok: 1989/2-4. 1990/ 1. 4. 1992/2-3. 1994/ 1. 2. 4. 1995. 1996/2. 3. 1997/ 1. 1998/ 1-3.
Budapest évente 4 számarchiv
COMITATUS Önkormányzati szemle Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata
Meglévő számok: meglévő számok: 1991. júl.-dec. 1992. jan.-ápr. jún.-dec. 1993. jan.-szept. nov.-dec. 1994. jan.-dec. 1995. jan.-júl. 1996. márc.
Veszprém havontaarchiv
DEMOGRÁFIA MTA Demográfiai Bizottsága és a KSH Népességtudományi Kutató Intézet folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1973
Budapest évente négy számkurrens
ÉLETÜNK Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1964.
Gyűjtés vége: 1989.
Szombathely havontaarchiv
ETHNOGRAPHIA Magyar Néprajzi Társaság folyóirata
Meglévő számok: meglévő számok: 1907. 1909. 1910. 1955-1957. 1973-1990/2. 1991-1993/1.
Budapest évente négy számarchiv
FONS Forráskutatás és Történeti Segédtudományok
Gyűjtés kezdete: 1994.
Hiányok: 1994/2. 1997/4. 1998/1. 1999/4.
Budapest évente négy számkurrens
HADTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
Gyűjtés kezdete: 1954.
Hiányok: 1964. 1986. 1991/3. 1998/2.
Budapest évente négy számkurrens
HÉVÍZ Művészeti és művelődési folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1993.
Gyűjtés vége: 1998.
Hiányok: 1993/4. 1995. 1998/6.
Hévíz évente négy számarchiv
HISTÓRIA Magyar Történelmi Társulat folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1979.
Hiányok: 1985/3-10. 1986/1-4. 7-10. 1987/1-2. 5-10. 1988/1. 4. 5. 7-10. 1990/3. 7-10. 1991 /7-10. 1992/3. 4. 7-9. 1993/2. 3. 1994/11. 12. 1995/ 11. 12. 1996/5. 6. 11. 12.
Budapest évente tíz számkurrens
HONISMERET Honismereti Szövetség folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1964.
Hiányok: 1970-1974. 1993/3. 4. 6. 1999/3.
Budapest havontakurrens
HONISMERETI HÍRADÓ
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1973-1974.
Budapestarchiv
IRODALOMTÖRTÉNET Magyar Irodalomtörténeti Társaság és Tudományegyetemek Irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1912.
Hiányok: 1915-1950. 1959-1987.
Budapest évente hat számkurrens
IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK MTA Irodalomtudományi Intézetének folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1926.
Hiányok: 1928-1957. 1959-1961. 1963-1986
Budapest évente négy számkurrens
KATHOLIKUS SZEMLE
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1921. 1929.
Megjegyzés: könyvtárban
Budapestarchiv
KORALL Társadalomtörténeti folyóirat
Gyűjtés kezdete: 2000.
Hiányok: 2001/3-4
Budapestkurrens
KÖZIGAZGATÁSI NEMZETI KALENDÁRIUM
Gyűjtés kezdete: 1886.
Gyűjtés vége: 1891.Hiányok: 1889.
Megjegyzés: könyvtárban
Budapestarchiv
KÖZNEVELÉS
Gyűjtés kezdete: 1945.
Gyűjtés vége: 1948.
Megjegyzés: könyvtárban
megjelenik: Budapest havonta két alkalommalarchiv
LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK Magyar Országos Levéltár folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1923.
Hiányok: 1925. 1947-1953. 1973. 1977. 1986/l. 1989/2.
Megjegyzés: a meglévő számok is hiányosak
Budapest évente kettő számkurrens
LEVÉLTÁRI SZEMLE Művelődési és Közoktatási Minisztérium Levéltári Osztályának folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1951.
Budapest évente négy számkurrens
LIMES Tudományos Szemle Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1993/2. 1994/l. 1995/l. 2. 1997/2. 1998/2. 3.
megjelenik: évente négy számarchiv
MAGYAR JOGI SZEMLE
Gyűjtés kezdete: 1924.
Gyűjtés vége: 1929.
Budapestarchiv
MAGYAR KÖNYVSZEMLE Könyv - és sajtótörténeti folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1957.
Hiányok: 1974. 1977. 1983/ 1. 1986. l 987/3. 1995/2.
Budapest évente négy számkurrens
MAGYAR KÖZIGAZGATÁS Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal szakmai tudományos folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1990.
Budapest havontaarchiv
MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE
Gyűjtés kezdete: 1925.
Gyűjtés vége: 1947.
Hiányok: 1926-1930. 1943. 1944.
Budapest havontaarchiv
MAGYAR TUDOMÁNY Magyar Tudományos Akadémia folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1981
Hiányok: 199314. I 994/4. 1996/4. 8.
Budapest havontakurrens
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZLEMÉNYE Filozófiai és Történettudományi Osztályának közleményei
Gyűjtés kezdete: 1959
Gyűjtés vége: 1981.
Megjegyzés: hiányos
Budapestarchiv
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE
Gyűjtés kezdete: 1951.
Gyűjtés vége: 1955.
Megjegyzés: könyvtárban
Budapestarchiv
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG
Gyűjtés kezdete: 1958.
Gyűjtés vége: 1970.
Hiányok: 1960. 1962. 1967.
Megjegyzés: könyvtárban, hiányos
Graz, Kölnarchiv
MŰEMLÉKVÉDELEM Magyar műemlékvédelem közéleti folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1973.
Hiányok: 1985/3
Budapest évente hat számkurrens
MŰEMLÉKVÉDELMI SZEMLE Országos Műemlékvédelmi Hivatal tájékoztatója
Gyűjtés kezdete: 1991.
Gyűjtés vége: 1998.
Budapest évente két számkurrens
MÚLTUNK Politikatörténeti folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1989.
Hiányok: 1995/4. 1997/1. 1999/1. 3.
Budapest évente négy számkurrens
MURATÁJ Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1989.
Hiányok: 1989/1. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996/1.
Megjegyzés: helytörténeti anyagnál
Lendvakurrens
MŰVELT NÉP Kulturális tömegmozgalom folyóirata
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1952.
Megjegyzés: könyvtárban
Budapestarchiv
MÚZEUMI KÖZLEMÉNYEK
Gyűjtés kezdete: 1978.
Gyűjtés vége: 1984.
Megjegyzés: hiányos
Budapestarchiv
NÉPTANÍTÓK LAPJA
Gyűjtés kezdete: 1868.
Gyűjtés vége: 1938.Hiányok: 1869. 1875. 1876. 1879. 1882-1885. 1889. 1890. 1892. 1893. 1896. 1898. 1903. 1908. 1910. 1911. 1928.
Megjegyzés: könyvtárban
 archiv
ORVOSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
Gyűjtés kezdete: 1972.
Megjegyzés: hiányos
Budapestkurrens
PANNON TÜKÖR
Gyűjtés kezdete: 2001.
Hiányok: 2001/5. 6. 2002/1. 2. sz.
Zalaegerszeg évente hat számkurrens
PÁRTTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1956.
Gyűjtés vége: 1988.
Hiányok: 1976.
Budapest évente négy számarchiv
PILVAX Társadalomtudományi folyóirat
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1997/1-3.
Zalaegerszeg évente három számarchiv
REGIO Kisebbségtudományi szemle
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1990/1-4. 1991/1-3.
Budapest évente négy számarchiv
REGNUM
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1940.
 archiv
RUBICON Történelmi folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1991.
Hiányok: 1991/5-10. 1992. 1993/1-4. 6. 10. 1994. 1995/3. 6-8. 1996. 1997/1-4.
Budapest évente tíz számkurrens
SIC ITUR AD ASTRA Fiatal történészek folyóirat
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1989/1-3. 5. 1991/1. 1992/4. 1993/l. 1994/1. 2. 1994/3. 4. 1995/1. 2. 1999/ 1-4. 2000/ 1. 2.
Budapestkurrens
SOMOGYI HONISMERET
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1992/1. 2. 1993/1. 2.
Kaposvárarchiv
SOMOGYI SZEMLE Somogy Megyei Tanács Művelődési Osztályának évkönyve
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1967/1. 2. 1968/1. 2.
Kaposvárarchiv
SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1956.
Gyűjtés vége: 1989.
Hiányok: 1963. 1964/1. 1966/1-3. 1986.
Sopron évente négy számarchiv
STATISZTIKAI SZEMLE KSH folyóirata
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1951. 1952. 1956-1958. 1960. 1962/4. 7. 1971.
Budapest havontaarchiv
SZÁZADOK Magyar Történelmi Társulat folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1867.
Hiányok: 1872. 1878. 1951. 1953. 1960. 1967. 1984/6. 1995/2. 6. 1998/5. 1999/3
Budapest évente hat számkurrens
TÉR ÉS TÁRSADALOM MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1987.
Gyűjtés vége: 1992.
Hiányok: 1987/4. 1991/1. 1992/3. 4.
Budapest évente négy számarchiv
TERÜLETI STATISZTIKA KSH folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1998.
Budapest minden páratlan hónapbankurrens
TISZATÁJ Irodalmi, művelődési és társadalompolitikai folyóirat
Gyűjtés kezdete: 1987.
Gyűjtés vége: 1989.
Hiányok: 1988/6-12. 1989/9.
megjelenik havontaarchiv
TÖRTÉNELEM Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Történelmi Választmányának közlönye
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1963-1966. 1970. 1971. 1973. 1974.
Budapestarchiv
TÖRTÉNELEMTANÍTÁS Művelődési Minisztérium Módszertani folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1987.
Gyűjtés vége: 1989/4
Budapest évente hat számarchiv
TÖRTÉNELMI SZEMLE MTA Történettudományi Intézetének értesítője
Gyűjtés kezdete: 1958.
Gyűjtés vége: 2002.
Hiányok: 1965. 1969. 1971. 1978. 1979. 1999/3. 4. 2002/3. 4.
Budapest évente négy számarchiv
TÖRTÉNELMI TÁR
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1884. 1900. 1902. 1904-1908.
Budapestarchiv
TURUL Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közlönye
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1887/2. 1901. 1912. 1914. 1916. 1924-1927
Budapest évente négy számkurrens
ÜGYVITELTECHNIKA megjelenik: havonta
Meglévő számok: meglévő évfolyamok: 1959. 1961. 1962.
 archiv
VALÓSÁG Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1959.
Hiányok: 1977/4. 6. 8-10. 12. 1993/1. 8. 1998/12.
Budapest havontakurrens
VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
Gyűjtés kezdete: 1990.
Hiányok: 1990/3. 4. 1991 /3. 4. 1992. 1993. 1994/3. 4. 2001/1-4. 2004/2-4.
Szombathely évente négy számkurrens
VASI SZEMLE Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Tudományos és Kulturális folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1958.
Hiányok: 1991 / 1. I 995/3. 1996/2. 1997/3
Szombathely évente hat számkurrens
VILÁGOSSÁG
Gyűjtés kezdete: 1973.
Gyűjtés vége: 2004.
Hiányok: 1990/ 1. 5. 6. 12. 1992/3. 4. 8. 9. 1993/3. 7. 12. 1994/5. 6. 1995/3. 1999/3. 2000/2. 2002/8-9.
Budapest havontaarchiv
VILÁGTÖRTÉNET Egyetemes történeti negyedéves folyóirata
Gyűjtés kezdete: 1961.
Gyűjtés vége: 1996.
Hiányok: 1962. 1963. 1971-1978.1981. 1987/3. 1990-1993.
Budapest évente négy számarchiv