Elektronikus kéziratok

1.Barattáné Zámbó Ágnes:Ötvös története. Településtörténet - településvizsgálat.
2.Bognár Katalin:Kisnemesi mentalitás a reformkori követválasztások és tisztújítások tükrében.
3.Dalos Tibor:Az 1879-es erdőtörvény újításai a tapolcai-járás levéltári források alapján.
4.Dézsi Viktória:Élet egy zalai faluban a két világháború között.
5.Miklós Nóra:A filoxéra hatása a Balaton-felvidék szőlő- és borkultúrájára.
6.Őriné Bilkei Irén:A Zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi tevékenysége és ügyfelei, a megyei nemesség a Mohács utáni évtizedekben.
7.Szabó Katalin:Kertábrázolások színes birtokrészletezési előrajzokon és kőnyomatos kataszteri térképeken.
8.Tóth Kornél:A Katolikus Néppárt Zala vármegyében.
9.Tóth Kornél:Sík Sándor, a cserkészpedagógus.
10.Sneff Marianna:A Zala megyei németség története a 18 században.
11.Domján Nikolett:Zalaegerszeg óvodatörténete a szocializmus éveiben.