Veszprém megye kincsestára 11. – Pillanatképek az 1956-os forradalom veszprémi emlékezetéből

Boross István levéltár-igazgató, főlevéltáros
2020.10.26.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére a veszprémi történéseket idézzük fel néhány levéltárunkban őrzött fotó és dokumentum segítségével.

1956. október 23-án Veszprémben is elindultak a forradalmi események. A Petőfi Színházban 15 órakor kezdődött az egyetemisták nagygyűlése mintegy 300–350 fő részvételével. A gyűlésen részt vettek a szegedi, miskolci és a soproni egyetemi küldöttek is. A soproniak különösen radikálisan léptek fel, ők hozták magukkal az első 56-os röpcédulákat Veszprémbe, amelyeken a Sopronban szegedi mintára már október 22-én megalakult Magyar Egyetemisták és Főiskolásosok Szövetsége (MEFESZ) tagszervezetének követelései álltak. A nagygyűlésen résztvevő veszprémi egyetemisták végül két szavazat ellenében Füredi Zoltán V. éves hallgató vezetésével megalakították a MEFESZ-t Veszprémben is. Az ülésen 20 pontban foglalták össze a Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatóinak követeléseit. A célkitűzések között szerepelt többek között a független, semleges Magyarország, önálló nemzeti külpolitika, önálló gazdaságpolitika megteremtése, sajtószabadság, a szovjet csapatok kivonulása, vagy a Kossuth címer visszaállítása is. A nemzeti jelkép rehabilitálásának igénye vezethette azokat a fiatalokat, akik az éjféltájt végetért gyűlés után megkezdték a vörös csillagok, pártjelvények eltávolítását a város nyilvános helyein. Azonban ekkor még nem került sor a Tűztorony tetejére a Rákosi-korszak kezdetén felhelyezett vörös csillag ledöntésére. (Körülményes és veszélyes művelet lett volna éjszaka a tér felett mintegy 50 méter magasban a másfél méteres csillag lefűrészelése és lelökése.)

A veszprémi egyetem előadóterme 1956-ban (A kép illusztráció, nem az október 23-i gyűlésen készült.)

(Karabélyos Péter, Fortepan)

Jelzet: MNL VeML XV.81.a. VK-09947

Október 25-én következett be Veszprémben az a nagy tüntetés, amely Veszprémet végképp a forradalom oldalára állította. A tüntetésre készülő veszprémi polgárok az Egyetem épülete előtt találkoztak, innen az egyetemistákkal együtt vonultak az 1848-as emlékműhöz, majd vissza a városközpontba, az Óváros térre (akkor Vöröshadsereg tér). Itt le akarták dönteni a szovjet emlékművet, de ez nem sikerült, csak a díszeket tudták lefeszegetni róla.

Tüntetők az Óváros téren, 1956. október 25.

(A képek készítője: Végh Endre)

Jelzet: MNL VeML XV.81.a. VK-04239, VK-4240


Majd a tüntetők a város emblematikus épületén, a Tűztornyon elhelyezett vörös csillag levétele mellett döntöttek. (Veszprémben minden korban szimbolikus jelentősége volt annak, hogy a Tűztorony csúcsán milyen hatalmi jelvény látható.) Mészáros Gyula, az 1956-os eseményeket önálló monográfiában feldolgozó, levéltárunkban is sokszor megfordult helytörténeti kutató így írja le az eseményeket: „A Tűztoronynál délután már 30-40 társával együtt ott tartózkodott Nagy László ácsmester, aki megelőzőleg a koronás címer helyett a „vörös csillagot” felrakta a toronyra. Amikor feltette is azt mondta, hogy „pénzért felraktuk, de levesszük ingyen”. Ezt a fogadalmát akarta teljesíteni. Szedlák József kerített egy létrát, majd Nagy László ezen a létrán a Tűztorony erkélyéről kimászott és a tüntetők örömkiáltása közben lefűrészelte a vörös csillagot, amely leesett. Más visszaemlékezők Nagy László mellett megemlítik Szakács Ferencet is, aki fűrészelte volna a vasrudat, amely a vörös csillagot tartotta, mivel Szakácsnak volt vasfűrésze. Mások Hungler Lajost említik a fűrészelők között.”

A tüntetők egy csoportja feltehetően a vörös csillag lefűrészelését nézi.

(A kép készítője: Végh Endre)

Jelzet: MNL VeML XV.81.a. VK-04241

Lehull a kommunista hatalom jelképe a Tűztoronyról és a vörös csillag nélküli torony.

(A képek készítője: Végh Endre)

Jelzet: MNL VeML XV.81.a. VK-04245, VK-4246

Az eseményeket illusztráló képeink a Veszprémi Kaleidoszkóp gyűjtésből származnak. Veszprémi polgároktól kaptuk a fotókat digitalizálásra, köszönet értük!
Az alább közzétett iratokat 1957. március 15. előtt a koronás címer visszahelyezésekor helyezték el a munkálatokat végző szakemberek a toronygombban. A jövő nemzedékeknek szóló emlékirat-készítés és a Tűztorony csúcsdísze alatt található gömbben való elhelyezés régi hagyomány volt. A Tűztorony 1814. évi felavatásakor készült és az 1891-es renoválást megörökítő dokumentumok is itt nyertek elhelyezést. E hagyományt folytatva az 1957-ben végzett helyreállítás után is készült egy gépelt irat a Városi Tanács Ipari és Műszaki Osztályán, amelyet az osztályvezető bélyegzővel hitelesített aláírásával látott el. Azonban melléje az iparosmesterek aligha a hatalom képviselőinek tudtával és egyetértésével még két gépelt lapot helyeztek el. Fejes László ácsmester aláírásával készült egy emlékirat, amelyből megtudhatjuk, hogy a koronás címert téves felfogásból (!) távolították el, majd 1956-ban a csillagot lelökték, helyére nemzeti színű zászlót kötöttek, valamint hogy a korábban említett Nagy László ácsmester a forradalom végnapjaiban a szovjet hadsereg elleni harcban esett el, miközben megpróbált Molotov-koktélt hajítani az egyik tankra. A másik, rövidebb írást tartalmazó lapot a bádogosmesterek készítették, a megfogalmazás itt is arra utal, hogy magánakcióról van szó. Érdekes információ, hogy a koronás magyar címert a megyei múzeumban tárolták a levétele utáni időszakban. Ezt a három iratot 25 évvel később 1982-ben a Tűztorony újabb felújításakor találták meg és adták levéltárba a Városgazdálkodási Üzem munkatársai.

A toronygombban 1957 márciusában elhelyezett iratok.

Jelzet: MNL VeML XV.30. 1956-os gyűjtemény

Források:
Boross István: „Ős torony, légy üdvözölve!” A Tűztorony építéstörténete és városi jelképpé formálódása. In: Veszprémi Szemle 37. 17. évf. (2015) 2. sz. 3–27.
Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956. Tények, dokumentumok, visszaemlékezések. Veszprém, 2001.
Somfai Balázs (szerk.): Veszprém megye ötvenhatban. Források és könyvészet 1956. történetéhez. Veszprém, 2012. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 25.)
MNL VeML XV.30. 1956-os gyűjtemény
MNL VeML XV.81.a. Digitális fotógyűjtemény. Veszprémi Kaleidoszkóp
 

Utolsó frissítés:

2020.11.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges