Levéltáros álláspályázat

2021.02.05.
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára felvételt hirdet levéltáros/segédlevéltáros munkakörbe. A jelentkezéseket elektronikus úton a boross.istvan@mnl.gov.hu címre várjuk. A pályázat részleteit alább olvashatják.
Magyar Nemzeti Levéltár
 pályázatot hirdet
Magyar Nemzeti Levéltár
Veszprém Megyei Levéltára
LEVÉLTÁROS/SEGÉDLEVÉLTÁROS
munkakör betöltésére.
 
 
A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozik.
 
 
A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű 
 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
 
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.
 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 
Közreműködik a levéltár nyilvántartó, feldolgozó és gyűjtőterületi munkájában, az állománygyarapodással és állományvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában, továbbá részt vesz az intézmény közművelődési munkájában, tudományos publikációs tevékenységet folytat. 
 
 
Munkabér és juttatások:
 
     ⦁ A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
        törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók. 
 
 
Pályázati feltételek:
     
      ⦁ történelem/levéltár szakos főiskolai/egyetemi végzettség.
     
      ⦁ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
      ⦁ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
     ⦁ Levéltári szakmai ismeretek, levéltári gyakorlat,
     
     ⦁ angol/német/latin nyelvismeret,
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 
     ⦁ Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.
 
     ⦁ Szakmai önéletrajz.
 
     ⦁ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 
     ⦁ Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
        kezeléséhez. (letölthető dokumentum a hirdetés alatt)
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
     ⦁ A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 28.
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 
      ⦁ Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára címére történő
        megküldésével (8202 Veszprém 2, Pf. 705.) Kérjük a borítékon   feltüntetni a pályázati adatbázisban
        szereplő azonosító számot: 13/2-HR/5-1/2021., valamint a munkakör megnevezését:
        levéltáros/segédlevéltáros.
     
      ⦁ Elektronikus úton Boross István igazgató részére a boross.istvan@mnl.gov.hu e-mail címen
         keresztül.
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
     ⦁ A munkaviszony 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
 
 
A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.
A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
 
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) szerepel részletes tájékoztatás.
 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 05.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Letölthető dokumentumok: 

Utolsó frissítés:

2021.03.05.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges