Gazdasági ügyintéző álláspályázat

2022.01.28.
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára felvételt hirdet gazdasági ügyintéző munkakörbe. A jelentkezéseket postán vagy elektronikus úton a boross.istvan@mnl.gov.hu címre várjuk. A pályázat részleteit alább olvashatják.

 


Magyar Nemzeti Levéltár
pályázatot hirdet

 

Magyar Nemzeti Levéltár

Veszprém Megyei Levéltára


GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ


munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozik.

 

A foglalkoztatás időtartama: határozott idejű, 2,5 év időtartamra
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.

 

Pályázati feltételek:
• Érettségi
• Középfokú gazdasági végzettség
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• pénzügyi, költségvetési feladatok
• számlakezelés, bizonylatok, utalások rögzítése Forrás.NET rendszerben
• beszerzések dokumentációja
• leltározás, készlet kezelés
• házipénztár
• munkaügyi feladatok (szabadságnyilvántartás, új felvételek, kiléptetések stb.)
• gépjármű ügyintézés
• pályázatok pénzügyi bonyolítása
• közfoglalkoztatási ügyintézés
• adatszolgáltatások, kapcsolattartás a Gazdasági Igazgatósággal

 

Munkabér és juttatások:
•   A munkabér összegére a felek megállapodása és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadók.

 

Elvárt kompetenciák:
• Forrás.NET ügyviteli rendszer ismerete
• KIRA munkaügyi nyilvántartó rendszer ismerete
• Excel táblázatok készségszintű kezelése
• Pontos munkavégzés, magas szintű koncentrációs képesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• költségvetési szervnél gazdasági ügyintéző munkakörben szerzett gyakorlat
• pénzügyi szoftverek ismerete
• munkaügyi ismeretek
• mérlegképes könyvelő végzettség
• felsőfokú gazdasági végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, tanúsítványok;
•  Szakmai önéletrajz;
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén;
•  Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „gazdasági ügyintéző”.

vagy

Elektronikus úton boross.istvan@mnl.gov.hu e-mail címen keresztül a munkakör elnevezésének megjelölésével.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A munkáltató azt a pályázatot tekinti érdemben elbírálhatónak, amelyhez a pályázati feltételként megjelölt összes csatolmány benyújtásra kerül.
A Magyar Nemzeti Levéltár, az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
2021. december 15. napjától a Magyar Nemzeti Levéltárnál nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony olyan személlyel, aki a koronavírus elleni védőoltást (kétdózisú oltóanyag estén mindkét dózist) nem vette fel.

 

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és levéltári szabályzatban rögzített szabályairól az MNL honlapján www.mnl.gov.hu szerepel részletes tájékoztatás.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:
Magyar Nemzeti Levéltár honlapja


Letölthető dokumentumok:

Utolsó frissítés:

2022.02.11.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges