EDP - Szarvaskendi építészeti emlékek

2021.04.30.

 

Szarvaskendi építészeti emlékek

Az e-Documenta projekt célkitűzései között szerepelt az is, hogy a téves vagy hiányos adatokat helyesbítsük, a tudomány legfrissebb állapotának megfelelően tárjuk a nagyközönség elé. Nos, ezúttal éppen a saját portánk előtt kell söpörnünk.

A Hungaricana adatbázisban számos előkelő família családi levéltárának digitalizált anyaga elérhető, többek közt a Sibrikeké is. A család a 19. század végi nemzeti felbuzdulástól indíttatva - sok más családhoz hasonlóan - a Nemzeti Múzeumban helyezte örök letétbe régi, történeti értéket képviselő iratait. Innen került az Országos Levéltárba. A gyűjtemény legszebb darabjait a digitális technika jóvoltából könnyedén előkereshetjük. Ekkor ér bennünket a meglepetés: az adatbázis szerint Szarvaskend Doboka vármegyében található!? A segédlet készítője valószínűleg ismerte Kend falu nevét, amely igen ősi település, valóban Doboka megye területén fekszik, ám semmi köze a Vas megyei Szarvaskendhez. Ennek első említése 1236-ból: "Zorwoskend", míg az erdélyi Kend falu neve a 14. századtól jelenik meg az írott forrásanyagban. A híres Kendi dinasztia ettől veszi nevét. (Néhány tagja "Kendilónai" ELŐnévvel - Kendilóna község csupán egy ugrásnyira van Kend-től, neve eredetileg Lón(y)a, ami majd a birtokot megszerző földesurak nevével egészül ki a 18. században.

Kend vajon milyen megfontolás alapján kapta a "Szarvas-" előtagot (dokumentálhatóan 1830 és 1837 között, 1910-től hivatalosan is!)? Érdemes lenne alaposabb névtani kutatásokkal kideríteni. Mindenesetre a községnév román megfelelője korábban Chendu volt, a napjainkban használatos Cornești a "szarvas" magyar köznév román megfelelőjéből keletkezett.*

Intő jel, komoly segítség lehetett volna a helységnév lokalizásához a Sibrik família említése a jegyzékben, amely régóta használja a "Szarvaskendi" ELŐnevet.

Ezúttal tehát saját hibánk javítása kapcsán hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a történelmi adatok, tények soha nem szakíthatók ki környezetükből, hanem mindig komplex módon, például a levéltári hovatartozás - szaknyelven proveniencia - adatait felhasználva, más információkkal összevetve tudjuk megbízhatóan értelmezni azokat.


Ízelítőül a szarvaskendi kastély 1911. évi átalakításának tervrajzaiból is (megrendelője Tamássy Árpád, aki a Sibrik családtól vásárolta meg az épületet) mutatunk kettőt. Ezek történetesen az MNL Vas Megyei Levéltárában vannak, az építési vállalkozók tervdokumentációi közt...Ha arra járnak, vessenek egy pillantást a szép klasszicista stílusú épületre!
* A helységnevekre vonatkozó adataink a Szolnok-Dobokavármegye monographiája. c. műből származnak. Deés, Demeter és Kiss Könyvny., 1900-1903.

Kóta Péter

.
 

 

Utolsó frissítés:

2021.05.25.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges